Raitiotien katusuunnitelmaluonnoksia Hatanpään valtatielle esitellään verkossa ja suunnittelupäivystyksissä 20. ja 21.8.

Raitiotiejärjestelmän laajentamiseen Tampereen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä Koskipuiston ja Tampereen valtatien väliselle osuudelle. Katusuunnitelmasta on valmistunut luonnos, johon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla ja siihen voi jättää mielipiteitä lomakkeella. Luonnoksia esitellään kahdessa päivystyksessä, jotka pidetään tiistaina 20.8. klo 15-18 Koskikeskuksen keskusaukiolla sekä keskiviikkona 21.8.2019 klo 15-18 Ratinan kauppakeskuksen tapahtuma-aukiolla 1. kerroksessa. Paikalla on kaupungin ja Raitiotieallianssin suunnittelijoita.

Hatanpään valtatien katusuunnitelmaehdotus sekä siihen liittyvien Suvantokadun ja Aleksanterinkadun katusuunnitelmaehdotukset tulevat luonnosvaiheen palautteen käsittelyn jälkeen lähiviikkoina virallisesti nähtäville. Yhdyskuntalautakunta voi hyväksyä sen jälkeen suunnitelmat.

Tarkoitus on kaupunginhallituksen 23.4. tekemän päätöksen perusteella selvittää, onko mahdollista rakentaa Hatanpään valtatien aloitusosuus Hämeenkadulta etelään jo parhaillaan meneillään olevan raitiotien ensimmäisen vaiheen yhteydessä. Tällöin raitiotie valmistuisi koko keskusta-alueella yhdellä kertaa. Tavoitteena on, että raitiotien rakentamisesta Hatanpään valtatielle on mahdollista tehdä päätös kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 2019.

Muutokset Hatanpään valtatien katutilaan

Hatanpään valtatien suunnittelualueen pituus on noin 700 metriä. Kadun päällystemateriaalina käytetään nupukiveä ja graniittilaattaa Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä sekä asfalttibetonia ja betonikiveä Verkatehtaankadun eteläpuolella.

Katualueen leveys vaihtelee noin 28 ja 34 metrin välillä. Raitiotie kulkee koko kadun matkalta katualueen keskellä. Raitiotien päällysrakennetyyppi on Hatanpään valtatiellä kiintoraide. Raitiotiekäytävän leveys vaihtelee kuuden ja kahdeksan metrin välillä.

Hatanpään valtatien raitiotiepysäkki sijaitsee Sorin aukion kohdalla. Pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma esteetön pysäkkilaituri. Molempien pysäkkilaiturien leveys on kolme ja puoli metriä, pysäkkilaiturien pituus on 47 metriä.

Ajoradalla Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä on yksi kaista kumpaankin suuntaan ja bussipysäkit sijaitsevat itä- ja länsireunoilla. Välillä Verkatehtaankatu – Suvantokatu ajokaistoja vähennetään nykyisestä 1+2 kaistaiseksi, joista keskimmäinen kaista on pelkästään raitiotieliikenteelle.

Välillä Suvantokatu-Vuolteenkatu ajokaistoja vähennetään nykytilanteesta siten, että kaistoja on jatkossa kaksi kumpaankin suuntaan ja bussipysäkit sijaitsevat itäreunalla. Vuolteenkadun eteläpuolella ajokaistoja vähennetään samoin kahdeksi kaistaksi kumpaankin suuntaan, jolloin läntisin kaista toimii pääosin bussipysäkkien seisontatilana. Ajoneuvoliikenteen kaistaleveys vaihtelee suunnittelualueella kolmen ja neljän metrin välillä.

Hatanpään valtatiellä jalankulkuyhteyksiä parannetaan muokkaamalla ja lisäämällä suojatieylityskohtia sekä ylityspaikkoja. Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun liittymässä Hämeenkadun ylityspaikat rakennetaan noin seitsemän ja yhdeksän metriä leveinä sekä Hatanpään valtatien ylittävät suojatiet rakennetaan noin kymmenen metriä leveinä. Liittymäalue muotoillaan raitiotieliikenteelle sopivaksi.

Nykyinen Verkatehtaankadun eteläpuolella oleva suojatie siirretään liittymän pohjoispuolelle, ja liittymän pohjoispuolelta kielletään autoliikenne, mutta sallitaan taksi, bussit, tontille ajo ja huoltoliikenne. Otavalankadun kohdalle rakennetaan uusi ylityspaikka Hatanpään valtatien yli.

Nykyinen taksitolppa pysähtymispaikkoineen siirretään Suvantokadulle invapysäköinnin viereen Koskikeskuksen eteläpuolelle.

Liittymäalueiden sekä jalankulun ja pyöräilyn muutokset

Aleksanterinkadun ja Suvantokadun liittymäalue muotoillaan uudelleen raitiotien linjauksen johdosta. Aleksanterinkadulta poistetaan nykyiset pysäköintipaikat välillä Otavalankatu-Suvantokatu, ja tilalle tulee uudet kadunsuuntaiset pysäköintipaikat.

Raitiotiepysäkin pohjoispuolelle rakennetaan uusi suojatieyhteys. Vuolteenkadun pohjois- ja eteläpuolella olevat suojatiet sekä linja-autoaseman kohdalla oleva suojatie pysyvät nykyisillä sijainneilla.

Hatanpään valtatien itäpuolen kävelyolosuhteita parannetaan leventämällä nykyistä jalankulkuväylää, joka mahdollistaa myös terassialueiden laajentamisen. Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä jalankulkuväylää levitetään noin metrin verran ja Verkatehtaankadun ja Aleksanterinkadun välillä noin yhdestä kolmeen metriä. Sorin aukion kohdalle rakennetaan itäreunaan uusi eroteltu viisi metriä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Pyöräilyväyliä parannetaan koko suunnittelualueella rakentamalla Hatanpään valtatien länsipuolelle kolme metriä leveä kaksisuuntainen pyörätie. Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymäalueen pohjoispuolelle rakennetaan noin 70 metriä pitkä kaksisuuntainen pyöräilyväyläosuus. Pyöräilyväylien pintamateriaalina on graniittilaatta Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä, ja Verkatehtaankadun eteläpuolella asfalttibetoni. Pyöräilyväylä erotellaan pääosin jalankulusta puurivillä ja pyöräpysäköintipaikoilla

Tampereen kaupungin tiedote ja verkkolomake suunnitelmien kommentointiin

 

Kuva viitteellinen havainnekuva suunnitteluvaiheesta. Kuva: Tampereen kaupunki/Ramboll Finland Oy