Raitiotien länsisuunnan katusuunnitelmia nähtävillä

Tampereen keskustasta länteen, tulevan Hiedanrannan kaupunginosan kautta Lentävänniemeen suunnitellun raitiotien toisen vaiheen katusuunnitelmia on nähtävillä. Hiedanrannan keskustan ja Järvikaupungin katusuunnitelmat ovat nähtävänä 17.4.2020 saakka ja Lentävänniemen päätepysäkkiin liittyvät suunnitelmat olivat nähtävillä 6.4.2020 saakka. Katusuunnitelmiin toivotaan tutustuttavan ensi sijassa kaupungin verkkosivujen kautta.

Hiedanrannan yhteyteen suunnitellun Järvikaupungin alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat idässä Rosenlewin siltaan ja lännessä Hiedanrannan keskustan raitiotiekatuun. Järvikaupungissa raitiotierataa on noin 1230 metrin matkalla.

Suunnittelualueelle sijoittuu kolme siltaa. Idässä on raitiotielle, jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu silta. Länsipäässä on pohjoisella sillalla raitiotie, jalankulku- ja pyörätie sekä eteläisellä sillalla moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitettu ajorata, jalankulku ja pyörätie.

Raitiotie kulkee ajoratojen välissä nurmetetulla keskikaistalla. Katualueen molemmin puolin kulkee eroteltu jalankulku- ja pyörätie, joka on leveydeltään 6,76–7,28 m. Alueelle sijoittuu yksi raitiotiepysäkki. Pysäkillä on molemmille kulkusuunnille oma pysäkkilaituri raitiotien reunassa. Pysäkkilaiturien leveys on 3,50 metriä ja pituus 47 metriä.

Hiedanrannan keskustan raitiotiekadun alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat etelässä Hiedanrannan Järvikaupungin raitiotiekatuun ja pohjoisessa Federleynkatuun. Viherradaksi sekä betoni- ja luonnonkivipäällysteiseksi suunnitellun raitiotieradan pituus on noin 1170 metriä. Raitiotieradan leveys vaihtelee noin 6 – 14 metrin välillä.

Järvikaupungin ja Hiedanrannan aukion välillä on raitiotien molemmin puolin sijoittuvat erotellut jalankulku- ja pyörätiet. Pyörätiet on tällä välillä suunniteltu yksisuuntaisina. Välillä Hiedanrannan aukio – tehdas, raitiotien molemmin puolin sijoittuu jalankulun ja pyöräilyn alue, jonka tarkempi suunnittelu laaditaan aukioiden ja alueen suunnittelun yhteydessä.

Hiedanrannan tehtaan raitiotiepysäkin ympäröivät kulkujärjestelyt tarkentuvat tehtaan suunnittelun yhteydessä. Tehtaan ja Tehdaskartanonkadun välillä raitiotien itäpuolelle sijoittuu jalkakäytävä, joka jatkuu Federleynkadulle saakka. Tehdaskartanonkadun ja Federleynkadun välillä raitiotien vierelle sijoittuu eroteltu 4,5 metriä leveä jalankulku- ja pyörätie. Tehdaskartanonkadun kohdalla pyöräily ohjataan Tehdaskartanonkadulle.

Tehdaskartanonkatu ylittää raitiotien samassa tasossa, ja se on suunniteltu raitiovaunuvalo-ohjattuna. Suunnittelualueelle sijoittuu kolme raitiotiepysäkkiä. Pysäkit on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma pysäkkilaituri. Kaikkien pysäkkilaitureiden leveys on 3,50 metriä ja pituus 47 metriä. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi uusi silta Federleynkadun eteläpuolelle eli Ollinojan alikäytävä.

Päätepysäkkiin liittyviä katusuunnitelmia

Lentävänniemeen suunniteltuun Tampereen raitiotien läntiseen päätepysäkkiin liittyvien katujen suunnitelmat rajautuvat lännessä Kehyskatuun ja idässä Halkoniemenkatuun sekä Pyhällönpuistoon. Raitiotie sijoittuu Lielahdenkadulla kadun keskialueelle Kehyskadun kiertoliittymästä lähtien ja tämän osuuden jälkeen raitiotielinja kääntyy Halkoniemenkadulle ja jatkuu aina Pyhällönpuistoon saakka.

Raitiotie on Lielahdenkadulla ajoratojen välissä nurmetetulla keskikaistalla. Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun liittymän läpi raitiotie kulkee kadun keskialueella. Halkoniemenkadulla raitiotie on myös tulossa kadun keskialueelle erilliselle ajoneuvoliikenteestä erotetulle rata-alueelle.

Lentävänniemen alueelle sijoittuu kaksi raitiotiepysäkkiä. Yksi Lielahdenkadulla Lentävänniemenkadun liittymän itäpuolella ja toinen, raitiotielinjan päätepysäkki, Pyhällönpuistossa. Siellä on myös pysäkkialueen jälkeinen Pyynikintori–Lentävänniemi rataosuuden päättymiskohta, jolla muutetaan raitiotievaunujen ajosuuntaa.

Lielahdenkadun pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma pysäkkilaituri, molempien pysäkkilaiturien leveys on 3,50 metriä ja pituus 47 metriä. Päätepysäkki Pyhällönpuistossa on keskilaituripysäkki. Pysäkillä matkustajat jäävät pois ja nousevat kyytiin samalta pysäkkilaiturilta, jonka leveys on 5 metriä ja pituus 47 metriä.

Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020, minkä jälkeen keskustasta länteen suuntautuvan osuuden rakentaminen voisi alkaa. Raitiotiellä tavoitellaan sujuvaa ja tehokasta joukkoliikennettä, joka helpottaa ihmisten liikkumista sekä tukee kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla.

Tampereen kaupungin tiedote ja nähtävillä olevat suunnitelmat

Kuva: Tampereen kaupunki