Taysin alueen viimeiset raitiotietyöt käynnistyvät

Raitiotieallianssi aloittaa Lääkärintiellä eli entisellä Vieritiellä viimeisiä vaiheita raitiotietöissä viikolla 17.

Lääkärintiellä aloitetaan reunakivien asennusta radan varteen, jonka jälkeen jatketaan kenttäkiveyksen tekoa radan ja Lääkärintien väliin. Myös radan ja Teiskontien välinen luiska maisemoidaan. Istutukset alueelle tehdään syksymmällä.

Kaupin kampuksen pysäkin ympäristöä maisemoidaan vielä kevään ja kesän aikana. Lisäksi pysäkillä tehdään hieman kumibitumointia sekä pieni valuasfaltointi. Lääkärintien ja Kaupin kampuksen rakentamistyöt valmistuvat kesän loppuun mennessä.