Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän risteyksessä sunnuntaina 13.8. raitiotien rakennustöitä

Raitiotieallianssi tekee raitiotien rakentamiseen liittyviä kunnallistekniikan rakennustöitä Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän risteyksessä sunnuntaina 13.8. kello 7-18. Kääntyminen Hervannan valtaväylältä Hermiankadulle ja Hermiankadulta Hervannan valtaväylälle joudutaan estämään töiden ajaksi. Hervannan valtaväylää pääsee ajamaan suoraan.

Hermiankadulle pääsee ajamaan kadun itäpäästä Hervannantien kautta. Kadunvarren kiinteistöihin pääsee kulkemaan koko ajan. Kävelijät ja pyöräilijät mahtuvat kulkemaan työmaan ohitse.