Raitiotien rakentaminen etenee Lentävänniemessä – liikennejärjestelyjä Lielahdenkadulle

Raitiotieallianssi jatkaa raitiotien rakentamista Lentävänniemen ja Niemenrannan alueilla. Ensimmäisenä töitä edeltävät liikennejärjestelyt aloitettiin Federleynkadulla ja seuraavaksi liikennejärjestelyjä tehdään Lielahdenkadulla Männistönkujan ja Halkoniemenkadun välisellä osuudella. Maaliskuun aikana järjestelyjä tehdään myös Kehyskadulla sekä Halkoniemenkadulla. Liikennejärjestelyjen jälkeen alueilla aloitetaan putki- ja johtosiirtotyöt.

Lielahdenkadulla ja Kehyskadulla tehdään liikennejärjestelyjä viikosta 11 alkaen

  • Lielahdenkadulla säilyy kaksisuuntainen liikenne, mutta ajokaistoihin ja ajolinjoihin tulee muutoksia kohdilla, joissa rakennetaan poikittaisia putkilinjoja kadun alitse. Töitä tehdään ensimmäisessä vaiheessa Männistönkujan ja Halkoniemenkadun välillä. Myöhemmin järjestelyjä tehdään myös koko Kehyskadun ja Halkoniemenkadun välisellä osuudella.
  • Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun liittymässä aloitetaan ensimmäisenä mittava viemärilinjan uusimistyö. Ennen töiden aloitusta Lielahdenkadun eteläpuolelta rajataan yksi ajokaista pois käytöstä liittymäalueella. Liikenne ohjataan työalueen ohi.
  • Kehyskadun ja Lielahdenkadun välinen kiertoliittymä muutetaan T-risteykseksi, sillä liittymäalueella aloitetaan poikittaisten putkilinjojen uusiminen. Risteykseen tulee väistämisvelvollisuus Kehyskadun suunnasta tuleville. Myös liittymän suojateiden sijaintiin tulee muutoksia. Liittymän itäistä Lielahdenkadun ylittävää suojatietä siirretään hieman itään kauemmas liittymästä ja eteläistä Kehyskadun ylittävää suojatietä siirretään hieman etelän suuntaan. Muutokset tehdään arviolta viikon 13 aikana.
  • Jalankulun ja pyöräilyn reitti on töiden aikana ensisijaisesti Lielahdenkadun pohjoispuolella, mutta töiden edetessä on odotettavissa tilapäisiä muutoksia varsinkin Lentävänniemenkadun ja Halkoniemenkadun välisellä osuudella. Kehyskadulla jalankulku ja pyöräily kulkee pääosin kadun itäreunassa.
  • Federleynkadun bussiliikenne on siirretty Lielahdenkadulle ja sen myötä käyttöön on tullut uusia bussipysäkkejä. Bussit 9, 19 ja 38 sekä pysäkit Federleynkatu 1035, Matilda Niemen katu 1022/1023 ja Niemenrannanaukio 1090/1091 siirtyivät Federleynkadulta Lielahdenkadulle maanantaina 7.3.2022. Samalla lähempänä Lentävänniemeä sijaitsevat pysäkit Männistönkuja 1024/1025 siirrettiin noin 120 metriä kohti itää. Pysäkit ovat linjojen 9, 12, 19 ja 38 käytössä.
Jalankulun ja pyöräilyn reitit Niemenrannassa ja Lentävänniemessä

Palautteet ja kysymykset:
Tampereen palvelupiste
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 – 16