Raitiotien rakentaminen etenee suunnitellusti

Tampereen raitiotien rakentaminen etenee täysin aikataulussaan. Hankkeesta on valmiina yli puolet eli 56 prosenttia. Rataa on tällä hetkellä rakennettu noin kuusi kilometriä. Alkanut rakentamiskausi on yhtä vilkas kuin viime vuosi, mutta raitiotierataa rakennetaan tänä vuonna ennätysmäärä, noin kahdeksan kilometriä lisää. Valtaosa kiskotöistä valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Huhtikuussa aloitettiin Hämeenkadun katurakennustyöt, jotka Raitiotieallianssi toteuttaa kokonaisuudessaan. Hämeenkadun raitiotie valmistuu vuonna 2021, ja viimeinen osuus kadun reuna-alueista eli jalkakäytävistä ja pyöräilyväylistä vuonna 2022.

Raitiotietä rakennetaan useaan otteeseen myös öisin. Yötöitä tehdään turvallisuussyistä ja jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän. Yötöistä tiedotetaan alueen kiinteistöjä erikseen.

Työt täyteen vauhtiin toukokuussa

Keskusta

Pirkankadulla jatkuu kadun eteläreunan ajoradan rakentaminen ja Sepänkadulla tehdään putkien alitusporauskaivantoa. Mariankadun risteyksen rakentaminen on aloitettu ja touko-kesäkuussa liittymässä aloitetaan raitiotien päällysrakenteen eli kiintoraidelaatan ja kiskojen rakentaminen. Hämeenpuistossa kiveystyöt ja kiskoasennukset ovat käynnissä.

Hämeenkadun länsipäässä on aloitettu jalkakäytävien alusrakenne -ja kiveystyöt. Tuulensuun alueella tehdään viikolla 19 yötöitä kaikkina öinä. Hämeenpuisto-–Näsilinnankatu-osuudella on kivitöitä ja Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-välillä tehdään kiveyksen pohjaa. Kivityöt alkavat tällä osuudella 6.5. Hämeenkatu 26:n kohdalla uusitaan muuntamon haalausluukku. Työt alkavat arviolta viikolla 19 ja aiheuttavat pieniä muutoksia jalankulkuun. Kuninkaankatu–Aleksis Kiven katu-välillä on käynnissä vanhojen rakenteiden purku ja paalutukset. Keskustorilla aloitetaan radan pohjatyöitä viikolla 20, ja niistä aiheutuu pieniä liikennejärjestelyjä alueella.

Hämeenkadun itäpäässä tehdään putkitöitä Hatanpään valtatien risteyksen ja Aleksanterinkadun välillä. Liikennejärjestelyjä muutetaan toukokuun lopulla radan pohjatöitä varten ja mm. bussipysäkkeihin Hämeenkadun itäpäässä tulee muutoksia. Aleksanterinkatu–Tuomiokirkonkatu-välillä tehdään mm. maamassan vaihtoja ja uusitaan rännikaivoja. Tuomiokirkonkatu–Rautatienkatu-osuudella on tekeillä kiveysten pohjatyöt jalkakäytävällä sekä raitiopysäkkilaiturien takakivien anturat.

Rautatienkadulla on käynnissä kiveystyöt. Rakentamisen työalue Itsenäisyydenkadun ja Rautatienkadun liittymässä muuttuu, ja töiden vuoksi jalankulkuun tulee muutoksia. Hämeenkadun itäpäähän on avattu suojatie Hämeenkadun yli entiselle paikalleen. Talvella väliaikaisesti avattu Rautatienkadun suuntainen suojatie Itsenäisyydenkadun yli puolestaan suljetaan töiden ajaksi. Työalueen muutoksista tulee pieniä ajolinjojen muutoksia Rautatienkadun autoliikenteeseen. Liikennejärjestelyjä tehdään osittain öisin. Töiden ja liikennejärjestelyjen kesto on noin kesäkuun puoliväliin

Itsenäisyydenkadulla rautatien alittavassa tunnelissa jatkuu raiteen ja tukimuurin rakentaminen. Tunnelin itäpuolella tehdään radan pohjatöitä ja puretaan vanhaa jätevesiviemäriä. Tullin raitiopysäkillä Attilan rakennuksen vieressä on käynnissä paasikivien asennus. Aaltosenkadun bussipysäkin kohdalla rakennetaan raidetta. Lisäksi Itsenäisyydenkadulla tehdään raitiotien ajojohtimien ja valaisinten seinäkiinnikkeiden asennuksia.

Hämeenpuistossa ja Tuulensuussa on kiveystyöt käynnissä
Hämeenpuistossa ja Tuulensuussa on kiveystyöt käynnissä
Kaleva

Tekunkadun sähkönsyöttöasemalla jatkuvat elementtiasennukset. Kaupin kampuksen raitiopysäkin kohdalla on käynnissä kiintoraidelaatan pohjatyöt. Sepeliradan rakentaminen aloitetaan viikolla 21 kohti Kaupin kampuksen pysäkkiä.

Teiskontiellä Ilmarinkadun risteyksessä on käytössä uudet liikennejärjestelyt radan rakentamisen aikana. Ratapohjien rakentaminen etenee Hervannan suuntaan vievän rampin ja Ilmarinkadun risteyksen kohdalla.

Sammonkadulla tehdään pysäkkialueiden täyttötöitä ja pysäkkikatosten perustuksia. Pysäkkien kiveystyöt alkavat toukokuun lopulla Kalevanrinteen pysäkiltä. Katupuiden istutus jatkuu myös toukokuussa. Sammonaukiolla asennetaan raitiotien vaihdetta.

Rieväkadulla on käytössä kiertotie radan rakentamisen aikana. Ratapohjan rakentaminen on käynnissä Sarvijaakonkadun risteyksessä.

Sammonaukiolla asennetaan vaihdetta
Sammonaukiolla asennetaan vaihdetta
Hervannan valtaväylä

Valtaväylän pohjoispäässä on aloitettu sepeliradan rakentaminen Rieväkadulta Hervannan suuntaan. Valtaväylän eteläosalla tehdään radan alusrakenteiden viimeistelyä. Lisäksi rakennetaan loput kaapelireitit ja tehdään raitiosiltojen päissä täyttötöitä.

Hervannan valtaväylän varrella rakennetaan sepelirataa
Hervannan valtaväylän varrella rakennetaan sepelirataa
Hervanta

Insinöörinkadulla eteläpäässä jatketaan vesihuoltotöitä kadun ali tehtävillä poikituksilla. Työalue muuttuu ja laajenee toukokuussa siten, että se sijaitsee Insinöörinkadun keskellä noin 200 metriä Arkkitehdinkadun liittymästä pohjoiseen. Katuosuus on töiden ajan suljettu autoliikenteeltä. Tonteille pääsee alkuvaiheessa Insinöörinkadun kautta. Viikosta 22 eteenpäin Insinöörin- ja Arkkitehdinkadun kulmassa oleville tonteille järjestetään kulku Arkkitehdinkadun kautta ja muihin kiinteistöihin Insinöörinkadulta.

Ahvenispolun ja Lindforsinkadun välillä eli kauppakeskus Duon edustalla tehdään asfaltointitöitä. Samalla osuudella tehdään myös kasvualustoja katupuille ja istutetaan puita myöhemmin toukokuun aikana. Töiden aikana jalankulkijoita ohjataan Insinöörinkadun itäpuolelle. Viikolla 19 aloitetaan myös kaukolämpötöitä Lindforsinkadun liittymässä. Työt tuovat muutoksia autoliikenteen ajolinjoille ja liittymäalueen suojateille. Osan aikaa liikenne ohjataan ajosiltojen avulla kaivannon yli. Jalankulku ohjataan työvaiheiden mukaan Insinöörinkadun itäpuolelle. Duon pysäköintihalliin on kaikissa työvaiheissa pääsy, mutta kulku ohjataan kiertoreitin kautta.

Viikolla 19 aloitetaan myös kiertoliittymän viimeistelytyöt Opiskelijankadun ja Insinöörinkadun liittymässä. Kiertoliittymässä tehdään kiveystöitä ja lisäksi toukokuussa liikennevalo-, valaistus ja kaapelointitöitä, joista aiheutuu vähän haittaa liikenteelle. Opiskelijankadun kiertoliittymän lopullinen asfaltointi ja päällystystyöt tehdään kesäkuussa.

Atomipolulla ja Hermiankadulla jatketaan toukokuussa ajojohtimien asennuksia. Töitä tehdään osittain myös yötöinä.

Tohtorinpuistossa jatkuu ratapohjan teko sekä raitiotien alikulkusiltojen rakentaminen. Makkarajärvenkadulla jatkuvat maansiirtotyöt. Ruskontien kiertotien asfaltointia parannettiin huhtikuun lopulla ja tie on käytössä raitiotietöiden ajan.

Varikko

Hervannan raitiovaunuvarikon säilytyshallissa tehdään talosähköasennuksia, halliosan lattian pintakäsittelyä sekä vesikattotöitä. Kiskoasennukset hallissa valmistuvat toukokuun alussa. Korjaamorakennuksessa on teräsulko-ovet saatu asennettua ja harkkoseinät ovat valmistuneet. Sisätiloissa tehdään talotekniikka-asennuksia sekä tasoite-ja maalaustöitä.
Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan töiden edetessä rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Varikon työt etenevät suunnitelmien mukaan
Varikon työt etenevät suunnitelmien mukaan

Raitiotien jatkosuunnittelu etenee

Raitiotieallianssi jatkaa kevään aikana raitiotien länsiosan suunnittelua. Tavoite on, että Tampereen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen raitiotien osan 2 rakentamisesta viimeistään syksyllä 2020.
Tampereen kaupunginhallitus päätti 23.4. raitiotien suunnittelun jatkamisesta myös Hatanpään valtatielle ja linja-autoasemalle saakka. Nyt tehdyn päätöksen perusteella ryhdytään selvittämään, millä aikataululla rakentaminen olisi mahdollista ja mitkä sen kustannukset olisivat. Vasta tämän ns. kehitysvaiheen jälkeen voidaan päättää mahdollisesta rakentamisesta. Tampereen kaupungin tiedote asiasta 

Tampereen Ratikan maketti Pyynikin rollikkahallille

Yleisö pääsee jälleen ihailemaan raitiovaunun mallia eli makettia 8.5. alkaen Tampereen Pyynikillä, Rollikkahallilla. Maketti-näyttely pystytetään rollikkahalliin Pyynikille ja sen on määrä olla avoinna joka viikko keskiviikkoisin ja torstaisin. Lisäksi koululais- ja muita ryhmiä otetaan ennakkovarauksella vastaan tiistaisin ja perjantaisin.Rollikkahallin maketti-näyttelystä lisätietoja Tampereen Ratikan sivuilla.