Raitiotien rakentaminen Hämeenkadulla alkaa Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä – uusia liikennejärjestelyjä

Raitiotieallianssi aloittaa viikolla 41 raitiotien rakentamistyöt ja niihin liittyvät liikennejärjestelyt Hämeenkadulla Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä. Hämeenkadun pohjoisreunassa aloitetaan johtojen ja putkien siirtoa sekä uusimista, muun muassa hulevesiviemäriä, kaapelireitityksiä ja putkituksia uusitaan. Lisäksi tehdään tulevan raitiotien ratapohjaa valmistelevia töitä.

Hämeenkadun pohjoisin kaista poistuu työalueen osuudelta käytöstä. Auto- ja joukkoliikenteen käyttöön tälle kohdalle jää yksi kaista kumpaankin suuntaan.

Kadun pohjoisreunan jalkakäytävä pysyy käytössä, mutta kapenee töiden ajaksi. Kuninkaankadun kohdalla Hämeenkadun ylittävä läntinen suojatie poistuu käytöstä. Näsilinnankadun kohdalla Hämeenkadun ylittävä suojatie säilyy, mutta sen liikennevalot ovat pois käytöstä töiden aikana.

Katuosuudella nyt alkavia töitä jatketaan mahdollisimman pitkään, talven tuloon asti. Rakentamistöistä aiheutuvista liikennejärjestelyistä ja töiden vaiheista tiedotetaan töiden edetessä.