Raitiotievarikon tontin louhinta alkaa perjantaina 6.10.

Raitiotieallianssi aloittaa louhinta- ja murskaustyöt tulevan raitiovaunuvarikon tontilla Hervannassa perjantaina 6.10. Louhintatyöt kestävät ensi vuoden elokuun alkuun.

Työmaalla tehdään räjäytyksiä aluksi kolmesta neljään kertaa päivässä. Työn edetessä räjäytysten määrää pyritään vähentämään yhdestä kahteen kertaan päivässä. Alussa räjäytyksiä pyritään tekemään kaksi aamupäivällä klo 9-10 välillä ja kaksi iltapäivällä klo 14-15 välillä. Työn edetessä räjäytysajat siirtyvät tehtäväksi myöhemmin iltapäivänä, noin klo 16 aikaan.

Kauhakorvenkadun, Hervannantien ja Hermiankadun liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään räjäytysten ajaksi. Louhinnasta aiheutuvia tärinöitä seurataan jokaisen räjäytyksen jälkeen, ja tietojen avulla tehdään tarvittavia muutoksia, jotta tärinä pysyy asetettujen raja-arvojen sisällä.

Varikon tontti on Raitiotieallianssin merkittävin louhintakohde. Tonttia hyödynnetään myös kiviaineksen murskauspisteenä ja käytettävän kiviaineksen varastointipaikkana. Louhinnat tehdään noin metrin syvyyteen tontin lopullisen pinnan alapuolelle. Tontin itäpäähän tehdään suuri massanvaihto ja tontti tasataan alueelta irtoavalla kiviaineksella. Tonttia valmistelevien töiden kesto on arviolta noin vuosi. Töistä aiheutuu melua lähialueille.

Louhintaurakan jälkeen tontin maarakennustyöt jatkuvat vielä putkilinjojen ja pylväsperustusten rakentamisella sekä pohjanvahvistuksilla. Varsinaisten varikkorakennusten rakentaminen voi alkaa vuoden 2019 keväällä.