Raitiotien rakentaminen Hervannassa muuttaa kulkureittejä kirjastoon ja terveysasemalle

Raitiotien rakentaminen Insinöörinkadulla jatkuu uusilla liikennejärjestelyillä viikon 32 loppupuolella.

Kirjaston ja terveysaseman edustalla työalue siirtyy kiinteistön seinän viereen ja torin kohdalle. Lindforsinkadun puolella työalue siirtyy apteekin edustalle. Kulkuyhteys kiinteistöihin säilyy töiden aikana käytössä, mutta kulkureittejä joudutaan siirtelemään töiden edetessä. Muilta osin alueen jalankulku-ja pyöräilyreitit säilyvät lähes ennallaan. Kirjaston edessä oleville invapaikoille ei jatkossa pääse ajamaan Insinöörinkadun suunnasta vaan ajoyhteys on kirjaston ja terveysaseman välistä Lindforsinkadun kautta.

Työmaalla tehdään kaapelisuojaputkituksia ja asennetaan pyöräpysäköinnin telineet. Lisäksi istutetaan puita, jonka jälkeen aloitetaan kiveystyöt. Työt kestävät kokonaisuudessaan arviolta lokakuun puoliväliin. Duon kauppakeskuksen puolella liikennejärjestelyt pysyvät nykyisellään.