Raitiotien rakentaminen kiivaimmillaan

Tampereen raitiotien kolmas rakentamiskausi etenee hyvää vauhtia.  Hankkeesta on kesäkuun alussa valmiina jo 58 prosenttia ja kaksoisraidetta on rakennettu lähes kahdeksan ja puoli kilometriä. Rataa osalle 1 (keskusta-Hervanta-Tays) rakennetaan kaikkiaan 15 kilometriä, jonka lisäksi varikolle tulee raidetta lähes neljä kilometriä.

Töitä tehdään kaikilla rakentamislohkoilla suunnitelmien mukaan ja myös Hämeenkadun rakentaminen jatkuu aikataulussaan.  Hervannan valtaväylän varrelle rakennettava sepelirataosuus on edennyt jo Hervannan valtaväylän eteläosalle. Valtaosa raitiotien osan 1 kiskotöistä valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Sammonkadun koenurmien perusteella päätettiin, että nurmirata tullaan toteuttamaan tavallisella viherrakentamisen kasvualustalla ja siemenseoksella. Kylvöt alkavat loppukesällä. Hämeenkadun läntisin kortteli Tuulensuu sai loput katupuut toukokuun alussa.  Sammonkadun katupuista on istutettu noin puolet ja työt jatkuvat syksyllä.

Yötöitä urakoidaan kesän aikana runsaasti. Töitä tehdään yöaikaan liikenteen sujumisen ja turvallisuuden vuoksi.

Kesäkuu vilkasta rakentamisaikaa

Keskusta

Pirkankadulla rakennetaan parhaillaan raitiopysäkkiä Pyynikintorin kohdalla missä aloitetaan myös kiskojen asennus.  Sepänkadulla tehdään putkien alitusporauskaivantoa ja keskustan suuntaan menevä liikenne siirretään lopulliselle paikalleen Sepänkadun ja Pyynikintorin välillä. Mariankadun risteyksen rakentaminen jatkuu ja  liittymässä aloitetaan raitiotien päällysrakenteen eli kiintoraidelaatan ja kiskojen rakentaminen. Pirkankadulla asennetaan myös muutamia raitiotien ajojohtimien ja valaisinten seinäkiinnikkeitä. Pirkankadun raitiotiekaistaa päällystetään Hämeenpuiston ja Kortelahdenkadun välillä lopulliseen pintaan asti. Kaistalle tulee ns. sävyasfaltti.

Hämeenpuistossa liikenne siirtyy  valmiin ratalaatan päälle ja työalue muuttuu ratalinjan eteläpuolelle. Alueen suojateille tulee pieniä muutoksia töiden edetessä.

Hämeenkadun länsipäässä jatkuvat jalkakäytävien alusrakenne- ja kiveystyöt. Tuulensuussa kivitöitä viimeistellään ja uusien pyörätelineiden ja roska-astioiden asennuksia aloitetaan. Kortteli valmistuu kesäkuussa. Kuninkaankatu–Keskustori-osuudella tehdään kaapeliputkituksia, katupuiden kantavaa kasvualustaa ja lisäksi aloitetaan katulämmitysputkistojen asennukset. Keskustori-Hämeensilta-osuudella on tehty radan pohjatöitä ja aloitetaan kiskojen asennukset.

Hämeenkadun itäpäässä Hämeensilta–Koskikatu-välillä tehdään vesijohto- ja hulevesitöitä. Radan alle tulevat vesihuoltolinjat viedään suojaputkeen, jotta ne käyttöikänsä päättyessä voidaan vaihtaa raitioliikennettä häiritsemättä. Hatanpään valtatien risteyksessä on valettu radan vaihdelaattaa. Työt jatkuvat vaihdealueen rakentamisella, kiskojen asennuksella ja kiintoraidelaatan valulla. Koskikatu–Aleksanterinkatu-osuudella aloitetaan kiskojen asennusta ja jatketaan keskialueen nupukiveystöitä. Aleksanterinkatu–Tuomiokirkonkatu-välillä on tehty kadun alusrakenteiden massojen vaihtoa. Stockmannin edustalla aloitetaan pysäkkialueiden kivityöt.

Hämeenkadun itäpäässä tehtiin pysäkkimuutoksia 3.6. Muutoksen jälkeen sekä länteen että itään menevien linjojen pysäkit löytyvät Pellavatehtaankatu-Aleksanterinkatu -korttelista. Muita pysäkkejä Hämeenkadun itäpäässä ei toistaiseksi ole.

Rautatienkadulla kiveystyöt ovat valmistumassa. Rakentamisen työalue Itsenäisyydenkadun ja Rautatienkadun liittymässä muuttuu, ja töiden vuoksi jalankulkuun tulee muutoksia. Väliaikaisesti suljettu Rautatienkadun suuntainen  suojatie Itsenäisyydenkadun yli avataan jälleen käyttöön kesäkuussa.

Itsenäisyydenkadulla rautatien alittavassa tunnelissa jatkuu edelleen raiteen ja tukimuurin rakentaminen. Tunnelin itäpuolella tehdään radan pohjatöitä ja puretaan vanhaa jätevesiviemäriä.  Aaltosenkadun kohdalla rakennetaan bussipysäkkiä.

Rautatien alittavassa tunnelissa tehdään raiteita ja tukimuuria. Kuva: Wille Nyyssönen
Rautatien alittavassa tunnelissa tehdään raiteita ja tukimuuria. Kuva: Wille Nyyssönen
Kaleva

Sammonaukiolla tehdään raitiotien vaihteen asennustöitä.

Sammonkadulla on käynnissä kiintoraidelaatan vierustäytöt sekä pysäkkien kaideasennukset ja kivityöt.

Rieväkadulla rakennetaan kiintoraidelaattaa. Alueen kiertotiejärjestelyt kestävät heinäkuulle.

Teiskontiellä tehdään kiintoraidelaatan pohjatöitä ja päällysrakennetöitä eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennusta. Vieritiellä tehdään sepeliradan pohjatöitä, Taysin pysäkin täyttötöitä ja pohjan valmistelua lämmitysputkien ja kaapeleiden asennusta varten. Teiskontieltä Vieritielle on aloitettu liittymän rakentaminen.

Tulevan nurmiradan kasvualusta ja siemenseos on nyt valittu vuoden kestäneen kokeilun jälkeen. Nurmirata toteutetaan tavallisella viherrakentamisen kasvualustalla ja siemenseoksella. Kuva: Pasi Tiitola
Tulevan nurmiradan kasvualusta ja siemenseos on nyt valittu vuoden kestäneen kokeilun jälkeen. Nurmirata toteutetaan tavallisella viherrakentamisen kasvualustalla ja siemenseoksella. Kuva: Pasi Tiitola
Hervannan valtaväylä

Valtaväylän pohjois-ja eteläosalla jatketaan sepeliradan rakentamista.  Hallinojan ratasillalla tehdään täyttötöitä ja Suutalan alueella penkereen alusrakennetyöt ovat alkamassa.

Hervannan valtaväylän varrella raitiotie toteutetaan sepeliratana. Kuva: Pasi Tiitola
Hervannan valtaväylän varrella raitiotie toteutetaan sepeliratana. Kuva: Pasi Tiitola
Hervanta

Insinöörinkadulla ratalaatan pohjatyöt etenevät Atomipolku–Arkkitehdinkatu-osuudella eli Insinöörinkadun eteläpäässä. Työalue on laajentunut Laattapolun ja Mekaniikanpolun välille. Töiden aikana jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat pääsääntöisesti käytössä molemmin puolin, mutta idänpuoleinen jalankulku-ja pyöräilyväylä saatetaan ajoittain joutua katkaisemaan ja kulkijat opastetaan käyttämään Insinöörinkadun länsipuolta. Kiinteistöille kulkuihin tulee muutoksia mutta pääsy tonteille ja pysäköintipaikoille turvataan. Kadun itäpuolella kiinteistöille kulkeva autoliikenne sekä jalankulku ja pyöräily käyttävät osittain samoja tilapäisiä väyliä, jotka erotellaan toisistaan.

Hermiankadulla jatketaan ajojohtimien asennusta päiväaikaan ajokaistojen sivussa. Työt vaikuttavat ajoittain alueen autoliikenteeseen, sillä kiinteistöille ajoon ja tonttiliittymien käyttöön voi tulla lyhyitä katkoja. Töiden kesto on kesäkuun puoliväliin.

Atomipolulla tehdään kaapelien vetoja kaapelikaivantoihin. Töistä voi aiheutua vähäistä ääntä lähialueelle. Työt tehdään yöaikaan jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän. Työt tehdään yöllä myös turvallisuussyistä.

Tohtorinpuiston itäpuolella, Ramppipuiston alueella tehdään kesäkuun alussa  jalankulku-ja pyöräilyväylän päällystystöitä. Töiden vuoksi liikenteenohjaajat opastavat liikennettä ajoittain.

Hervannassa asennettiin ajojohtimia Atomipolulla ja Hermiankadulla toukokuussa. Kuva: Pasi Tiitola
Hervannassa asennettiin ajojohtimia Atomipolulla ja Hermiankadulla toukokuussa. Kuva: Pasi Tiitola
Varikko

Varikon säilytys- ja korjaamohallissa ovat käynnissä talotekniset asennukset ja sisätyöt. Korjaamohallissa tehdään kiskojen asennuksia. Piha-alueella työn alla on ratapohjien tekoa ja vaihdeasennuksia

Korjaamohallissa tehdään kiskojen asennuksia.
Korjaamohallissa tehdään kiskojen asennuksia.
Ratikkakahvila heinäkuussa Keskustorille

Heinäkuun alussa avattavan Tampereen ratikkakahvilan valmistelu etenee Keskustorilla ja kahvilan tarvitsemat pohjatyöt ja terassin rakentaminen on aloitettu.Kokonaisuuteen kuuluu 1970-luvulla Tampereella valmistettu helsinkiläinen raitiovaunu, siirrettävä kahvilarakennus ja kahvilaterassi. Kahvilayrittäjäksi on valittu tamperelainen Brander Oy.

 

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä sekä osan 2 suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.