Raitiotien rakentaminen sulkee Tekunkadun osittain

Raitiotiehen liittyvien rakennustöiden vuoksi Tekunkatu on osittain suljettu ajoneuvoliikenteeltä maanantaista 5.6. alkaen. Kulku Litukan siirtolapuutarhalle säilyy nykyisellään, mutta Tampereen ammattikorkeakoulun parkkipaikoille kuljetaan vain sen itäpuolella olevasta liittymästä.

Järjestely kestää arviolta elokuun puoleen väliin asti. Tekunkadun päässä olevalle parkkipaikalle kulku estyy, ja muutamia parkkipaikkoja kadun varresta poistuu käytöstä.

Tekunkatu osittain suljettu raitiotien rakentamisen vuoksi