Sammonkadun ja Sammonaukion liittymään uusia liikennejärjestelyjä

Raitiotieallianssi tekee 8.6. alkaen hule- ja jätevesilinjaa pontitustöinä Teiskontien päässä, Sammonaukiolta Liisankadun suuntaan. Työalue ylittää Sammonkadun Sammonaukion liittymässä, ja töiden vuoksi joudutaan tekemään kaistajärjestelyjä. Sammonkadulta Sammonaukiolle ajettaessa on toinen ajokaista vuorotellen pois käytöstä arviolta kuukauden ajan. Käytössä olevalta kaistalta on nykyisen mukaisesti ajolinja suoraan ja kääntymismahdollisuus oikealla Teiskontielle.

Sammonkadun vasen ajokaista on liittymäalueella ensin pois käytöstä noin kaksi viikkoa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit säilyvät nykyisellään. Noin kahden viikon kuluttua suljetaan oikeanpuoleinen ajokaista noin kahdeksi viikoksi, ja tällöin myös jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan työmaan ohi kiertoreittiä.

Töistä aiheutuu melua ja tärinää. Töitä tehdään klo 7-18 välillä ja niille on Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköltä saatu melupäätös.

 

Kaistajärjestelyt muuttuvat Sammonkadulla