Raitiotien rakentamisessa uusia vaiheita huhtikuussa

Huhtikuun aikana raitiotien rakentaminen etenee yhä vilkkaampana ja uusilla vaiheilla. Hämeenkadulla aloitetaan jalkakäytävien alusrakenne- ja kiveystyöt. Päällysrakennetöitä eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennuksia käynnistetään kaikilla rakentamislohkoilla. Hervannan valtaväylän varrella alkavat sepeliratatyöt ja Valtaväylän varrella valetaan myös uutta Hallinojan raitiotiesiltaa. Sammonkadulle istutetaan uusia katupuita.

Maaliskuussa kaikilla rakentamislohkoilla jatkettiin vesijohto-, kaapeli-, hulevesi- ja viemäritöitä. Hämeenkadulla on tehty sähkö- ja valaisinpylväiden perustuksia ja Keskustorin kohdalla putkituksia. Hämeenkadun itäpäässä jatkuivat Hämeenkadun pohjoispuolen jalkakäytävän alusrakennetyöt. Kalevassa Taysin vanha autotallirakennus on purettu, ja Sammonkadulla otettiin käyttöön liikennevaloja useassa risteyksessä. Hervannan valtaväylällä ja Hervannassa on asennettu raitiotien ajojohtimia, mikä jatkuu edelleen huhtikuussa. Hervannassa Insinöörinkadulla vesihuoltotyöt etenevät, ja Tohtorinpuistossa on rakennettu ratapohjaa ja purettu vanhaa alikulkusiltaa. Makkarajärvenkadulla maanrakennustyöt jatkuvat. Varikolla suuret ikkunat ja taiteovet on asennettu ja lattioiden valutyöt ovat valmistuneet.

Keskusta

Pirkankadulla tehdään edelleen vesijohto- ja jätevesilinjaa Pyynikintorilta Sepänkadulle. Pirkankadun sähkönsyöttöasemalla jatkuvat elementti- ja materiaaliasennukset. Pirkankadun ja Mariankadun risteyksessä aloitetaan kaapelipoikituksia Pirkankadun ali, jonka jälkeen liittymässä alkavat raitiotien päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennus. Näistä aiheutuu auto- ja bussiliikenteelle jonkin verran muutoksia. Hämeenpuistossa aloitetaan ratalaatan tekoa pääkirjasto Metson edustalla, ja töiden vuoksi alueelle tulee kevään mittaan joitakin liikennejärjestelyjä.

Hämeenkadulla aloitetaan huhtikuun aikana työt jalkakäytävien alueella. Raitiotieallianssi uusii raitiotien rakentamisen yhteydessä kaikki Hämeenkadun jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan ja katuvalaistuksen katusuunnitelmien mukaisiksi. Hämeenkadun raitiotien rakentamistyöt valmistuvat vuonna 2021, ja viimeinen osuus kadun reuna-alueista eli jalkakäytävistä vuonna 2022. Työalueina vuonna 2019 ovat Näsilinnankadun ja Aleksis Kiven kadun välinen osuus. Hämeenkadun itäpäässä töitä tehdään Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun välillä. Lisäksi raitiotien päällysrakennetöitä jatketaan kadun keskiosalla. Töiden aikana Hämeenkadun bussiliikennejärjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisena. Kiinteistöihin ja liikkeisiin kulku sekä huoltoajot varmistetaan töiden aikana. Kadun ylityspaikkoja ja bussipysäkkejä voidaan töiden aikana joutua siirtämään.

Hämeensillan liikenteen siirto sillan eteläreunalle huhtikuun alkupuolella vaikuttaa myös raitiotietöihin ja liikennejärjestelyt Hämeensillan itäpuolella muuttuvat. Raitiotietyömaan työalue siirtyy Hatanpään valtatien ja Koskikadun väliselle alueelle, jolloin liikenne Hatanpään valtatiellä kulkee raitiotietyömaan länsipuolelta. Lisäksi Koskipuiston pohjoispuolen bussipysäkki Koskipuisto A (0501) siirretään takaisin entiselle paikalleen ravintola Puiston edustalle.

Itsenäisyydenkadulla rautatien alittavassa tunnelissa jatkuu ratapohjien teko tunnelin eteläaukossa sekä tukimuurin rakentaminen. Sähkönsyöttöaseman rakentamistyöt Tullintorin pysäköintihallin vieressä etenevät suunnitellusti.

Pirkankadulla on asennettu uusia jätevesikaivoja jopa yli satavuotiaitten putkien tilalle
Pirkankadulla on asennettu uusia jätevesikaivoja jopa yli satavuotiaitten putkien tilalle

Kaleva

Tekunkadun sähkönsyöttöasemalla ovat käynnissä elementtiasennukset. Tampereen yliopistosairaalan raitiotiepysäkin rakentaminen alkaa työalueen aitaamisella ja jatkuu siitä maanrakennustöillä.

Sammonkadulla aloitetaan kadun eteläreunassa katupuiden istutukset. Kaikkiaan Sammonkadulle istutetaan 207 puuta kevään ja ensi syksyn aikana.

Sammonaukiolla valmistellaan tulevan vaihdealueen asennusta ja tehdään siihen liittyviä pohjatöitä.

Rieväkadulla sähkönsyöttöaseman työt etenevät suunnitelmien mukaan.

Sammonkadulla on otettu käyttöön liikennevaloja useassa risteyksessä
Sammonkadulla on otettu käyttöön liikennevaloja useassa risteyksessä

Hervannan valtaväylä

Valtaväylän varrella valmistellaan keväällä alkavia päällysrakennetöitä. Huhtikuussa jatkuu kiskojen hitsaus tulevan kesän kiskoasennuksia varten. Lisäksi huhtikuun aikana valetaan Hallinojan ratasilta, jonka muotti ja raudoitukset on tehty talven aikana.

Hallinojan ratasilta Hervannan valtaväylällä valetaan huhtikuun aikana
Hallinojan ratasilta Hervannan valtaväylällä valetaan huhtikuun aikana

Hervanta

Insinöörinkadulla Opiskelijankatu–Lindforsinkatu-välillä tehdään kaapelitöitä ja sen jälkeen osuudella aloitetaan kiintoraidelaatan rakentaminen. Tämä työvaihe tuo muutoksia sekä tontti- ja katuliikenteeseen, sillä Insinöörinkatu suljetaan osittain. Insinöörinkadun eteläpäässä jatketaan kunnallistekniikan siirtoa. Hervannan sähkönsyöttöasemalla aseman tekninen varustelu etenee suunnitellusti.

Tohtorinpuistosta etelää kohden tehdään ratapohjaa ja Makkarajärvenkadulla jatkuvat maansiirtotyöt. Ruskontiellä on käytössä kiertotie autoliikenteelle.

Raitiotien uusia ajojohtimia Hervannassa
Raitiotien uusia ajojohtimia Hervannassa

Varikko

Hervannan raitiovaunuvarikolla on tasattu piha-aluetta ja asennettu kaivoja. Varikon säilytyshallissa jatkuu kiskojen asennus. Kaikkiaan varikon sisätiloihin tulee raidetta noin 1,6 kilometriä. Sisätiloissa jatkuvat myös väliseinien asennukset ja muuraustyöt sekä talotekniset asennukset.

Varikon kiskoasennuksia jatketaan huhtikuussa
Varikon kiskoasennuksia jatketaan huhtikuussa

Raitiotien länsiosan katusuunnitelmat hyväksyttiin

Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu keskustasta kohti Lentävänniemeä on käynnissä. Tampereen Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 5.3.2019 Niemenrantaan sijoittuvat katusuunnitelmat Federleynkadulle, Niemenrannanaukiolle ja Kehyskadulle. Lautakunta hyväksyi myös kaupungin puoleisessa päässä sijaitsevat suunnitelmat Sepänkadulle, Paasikivenkadulle ja Rantatielle.

Raitiotieallianssi jatkaa kevään aikana raitiotien länsiosan suunnittelua. Tavoite on, että Tampereen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen raitiotien osan 2 rakentamisesta viimeistään syksyllä 2020.
Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä sekä osan 2 suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan töiden edetessä rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Tampereen Ratikan maketti Pyynikin rollikkahallille

Tampereen Ratikan mallikappale, maketti, esiteltiin kuntalaisille Tampere-talon Sorsapuistosalissa helmikuussa. Samalla yleisö pääsi äänestämään vaunun sisätilojen kuoseista. Tampereen Ratikan kuosisuunnittelijaksi valittiin muotoilija (AMK) Laura Gröndahl sekä juryn äänien että verkossa ja makettinäyttelyssä annettujen yleisöäänien perusteella. Yleisö pääsee seuraavan kerran ihailemaan makettia huhtikuussa Tampereen Pyynikillä, Rollikkahallilla. Rollikkahallin makettinäyttelystä tiedotetaan myöhemmin lisää Tampereen Ratikan sivuilla.

Ratikan makettia esitellään jälleen huhtikuussa Pyynikin Rollikkahallilla
Ratikan makettia esitellään jälleen huhtikuussa Pyynikin Rollikkahallilla