Raitiotien rakentamisesta liikennejärjestelyjä Sammonaukiolle, Itsenäisyydenkadulle ja Sammonkadulle

Raitiotieallianssi tekee raitiotien rakentamista valmistelevia liikennejärjestelyjä ja aloittaa työt Tampereella Sammonaukiolla, Itsenäisyydenkadulla ja Sammonkadulla 3.4. alkaen. Liikennejärjestelyt tuovat muutoksia alueiden autoliikenteeseen, pyöräilyyn, jalankulkuun ja bussiliikenteeseen.

Itsenäisyydenkadun ja Sammonaukion alueella ajoneuvoliikenteen enimmäisnopeus on jatkossa 30 kilometriä tunnissa ja ajokaistoja kavennetaan osittain. Itsenäisyydenkadulta väliltä Tammelan puistokatu–Kalevan puistotie poistuu käytöstä kaksi ajokaistaa, ja käytössä on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Itsenäisyydenkadulta Sammonaukiolle ajettaessa ajojärjestelyt risteyksessä säilyvät nykyisellään.

Teiskontieltä länteen ajettaessa on jatkossa yksi kaista suoraan ajaville, yksi kaista oikealle ja yksi vasemmalle kääntyville.

Jalankulkuun ja pyöräilyyn muutoksia Sammonaukiolla

Kalevan puistotien ylittävä suojatie Sammonaukion pohjoispuolella suljetaan. Töiden ajaksi suojatie siirtyy Kalevan puistotien ja Tammelankadun liittymään saarekkeellisena suojatienä, jonka ympärillä on hidastetöyssyt. Lisäksi poistuvat Teiskontien ylittävä suojatie sekä toinen Itsenäisyydenkadun ylittävistä suojateistä Salhojankadun liittymässä.

Kalevan puistotien ja Lähteenkadun liittymään rakennetaan huhti–toukokuun aikana liikennevalo-ohjaus. Rakennustöiden vuoksi suojatie joudutaan sulkemaan joidenkin työvaiheiden ajaksi. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille järjestetään kiertoreittejä, joille on opastus alueella.

Itsenäisyydenkadulta poistetaan Sammonaukiota lähimmät bussipysäkit kummaltakin puolelta katua. Itsenäisyydenkadulle jää yksi pysäkki kadun molemmille puolille.

Uusia liikennejärjestelyjä tehdään huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin tulee muutoksia ajoneuvoliikenteen kaistajärjestelyihin ja ajolinjoihin sekä jalankulun ja pyöräilyn reitteihin.

Sammonaukiolla ja Itsenäisyydenkadulla aloitetaan raitiotien rakentaminen johtojen ja putkien siirtämisellä pois tulevan radan alta. Töitä tehdään pääasiassa päiväaikaan, mutta tarvittaessa myös öisin, jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän. Sammonaukiolla raitiotie rakennetaan vuosien 2017 ja 2019 välillä neljässä päävaiheessa.

Sammonkadulla töitä kadun molemmissa päissä

Sammonkadulla raitiotien rakentaminen ja liikennejärjestelyt alkavat 3.4. Työt alkavat kadun molemmista päistä ja etenevät kohti kadun keskikohtaa.

Sammonkadulla tehdään tänä vuonna johto- ja putkisiirtoja kadun eteläreunalla kulkevalla talouskaistalla. Muut raitiotien vaatimat työt toteutetaan tulevina vuosina pääosin kadun keskialueella.

Raitiotien rakentamisen aikana Sammonkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan, ja bussiliikenne töiden aikana pyritään hoitamaan normaalisti. Osa bussipysäkeistä poistuu toukokuussa väliaikaisesti käytöstä ja osa siirretään lähietäisyydelle töiden ajaksi. Jalankulkuyhteydet kauppoihin ja kiinteistöihin varmistetaan molemmin puolin katua. Sammonkadun pohjoisreunan pyörätie säilyy töiden ajan nykyisellään.

In English

Sammonaukion liikennejärjestelyt
Sammonaukion liikennejärjestelyt