Tampereen raitiotien vaikutusarviointi palkittiin YVA-päivillä

Tampereen raitiotiehankkeen ensimmäisestä vaiheesta tehty vaikutusarviointi sai kunniamaininnan, kun Yva ry palkitsi vuoden parhaat vaikutusarvioinnit YVA-päivillä Helsingissä 30.3.2017.

Kunniamaininta koskee erityisesti vuonna 2016 valmistunutta Tampereen raitiotien vaikutusarviointi -raporttia. Raportti on palkinnon perustelujen mukaan selkeä ja miellyttävä lukea, ja siinä on käsitelty laajasti hankkeen eri vaikutustyyppejä.

Lisäksi Yva ry kiitti Tampereen kaupunkia ja raitiotiehanketta siitä, että hankkeen eri vaikutuksia on selvitetty ennakoivasti ja monipuolisesti useiden vuosien ajan suunnittelun rinnalla. Hanketta ja sen eri vaikutuksia on myös laajasti käsitelty eri sidosryhmien kanssa monivaiheisessa vuorovaikutusprosessissa.

Yva ry on vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua.

Vertailut vuosina 2025 ja 2040

Raitiotien vaikutuksia arvioitiin vertaamalla vuosina 2025 ja 2040 tilanteissa, että raitiotie on toteutettu ja ei ole toteutettu. Arvioinnin kohteena olivat taloudelliset ja työllisyysvaikutukset, vaikutukset ihmisiin, ympäristöön, liikenteeseen ja yhdyskuntarakenteeseen. Myös elinvoima-, vetovoima ja imagovaikutuksia arvioitiin.

Tampereen kaupunki teki vaikutusten arviointia yhteistyössä muun muassa Kauppakamarin, Tampereen yliopiston ja seututoimiston kanssa. Myös syksyllä 2016 raitiotiehankkeesta saadut 78 lausuntoa sidosryhmiltä tukivat monin tavoin vaikutusten arviointien johtopäätöksiä.

Raitiotien vaikutusten arviointi oli käytettävissä rakentamispäätöksen taustatietona. Vaikutusten arvioinnin mukaan raitiotien vaikutukset ovat pääosin myönteisiä ja hanke on yhdyskuntataloudellisesti kannattava. Tampereen kaupunginvaltuusto teki päätöksen raitioitien rakentamisesta 7. marraskuussa 2016, ja raitiotiehankkeen ensimmäisen osan radan rakentaminen on alkanut.

Tampereen raitiotien vaikutusten arviointiraportti

Tampereen raitiotien vaikutusarviointi palkittiin YVA-päivillä
Kunniakirjan ja kukat vastaanottivat Sakari Grönlund Sitosta (vas.) ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen Tampereen kaupungilta. Tampereen raitiotien vaikutusarviointi -raporttia kiitettiin selkeydestä ja hankkeen vaikutusten laajasta käsittelystä.

Tampereen kaupungin tiedote