Raitiotien rakentamisesta liikennemuutoksia Hervantaan Insinöörinkadulle ja Hermiankadulle

Hervannassa aloitetaan joulukuun alussa uusia työvaiheita raitiotien rakentamisessa sekä Insinöörinkadulla että Hermiankadulla.

Insinöörinkatu yksisuuntaiseksi myös Opiskelijankadun ja Orivedenkadun välillä

Insinöörinkadulla jatketaan vesihuoltolinjan muutostöitä Opiskelijankadun ja Orivedenkadun välille viikosta 49 alkaen. Työt kaventavat Insinöörinkatua työalueen kohdalta, ja kyseinen osuus kadusta muuttuu yksisuuntaiseksi siten, että ajosuunta on pohjoiseen eli Tampereen keskustan suuntaan. Samaan aikaan Insinöörinkatu on Kanjoninkadun ja Orivedenkadun välillä edelleen yksisuuntainen vielä noin kolmen viikon ajan.

Hermiankadulle uudet ajolinjat

Hermiankadulle tulee autoliikenteelle uusi ajolinjaus viikolta 49 alkaen kun kadun eteläreunaa levitetään Visiokadun ja Saavutustenkadun välillä. Kävelijöille ja pyöräilijöille opastetaan reitit työalueen ohi.

Katua levitetään, jotta sen pohjoisreunalla voidaan aloittaa louhintatyöt joulukuun alussa. Töiden kesto on noin kolme kuukautta. Louhintatöistä tiedotetaan alueella toimivia tarkemmin erikseen. Työalueiden kohdalla autoliikenteen suurin sallittu nopeus on 30 kilometriä tunnissa.

Insinöörinkadun ja Hermiankadun uudet työalueet joulukuun alusta lähtien