Raitiotien rakentamisesta muutoksia Insinöörinkadun ja Opiskelijankadun liittymään

Opiskelijankadun ja Insinöörinkadun liittymässä tehdään maanantaista 27.11. alkaen uusia työvaiheita, jotka vaikuttavat autoliikenteeseen ja liittymän suojateihin sekä pysäköintiin liittymän lähellä.

Työalue siirtyy liittymän itäpuolella ajoradan keskelle, mikä vaikuttaa hieman autojen ajolinjoihin. Liittymän ympäristössä sijaitsevia suojateitä siirretään töiden edetessä muutamia metrejä, mutta kaikki nykyiset suojatiet ovat käytössä. Muutama liittymän länsipuolella sijaitseva pysäköintipaikka joudutaan poistamaan autoliikenteen kaistajärjestelyjen vuoksi.
Liittymässä tehdään vesihuoltolinjan siirtoa tulevan raitiotieradan alta. Samalla vesihuoltolinjaa uusitaan.

Vesihuoltolinjan muutostyöt jatkuvat Opiskelijankadun ja Orivedenkadun välillä joulukuun alusta alkaen. Työt tulevat kaventamaan Insinöörinkatua työalueen kohdalta. Töiden edetessä tämä osuus Insinöörinkadusta muuttuu yksisuuntaiseksi siten, että ajosuunta on pohjoiseen eli Tampereen keskustan suuntaan.