Raitiotien rakentamisesta uusia liikennejärjestelyjä Hermiankadun ja Hervannantien liittymään

Raitiotien rakentamistyöt Hervannassa etenevät ja tuovat viikolla 20 (14.5.alkaen) hieman muutoksia liikennejärjestelyihin.

Hermiankadun ja Hervannantien liittymässä jatketaan vesijohtotöitä, ja niiden vuoksi liittymään tulee kaistajärjestelyitä ja ajolinjojen muutoksia. Bussien ja raskaamman liikenteen kääntyminen Hermiankadulta Hervannantielle pohjoisen suuntaan ei ole mahdollista, ja nämä ajoneuvot käyvät kääntymässä liittymän eteläpuolella bussien kääntöpaikalla. Muu autoliikenne voi kääntyä Hermiankadulta pohjoiseen Hervannantielle normaalisti, mutta ajolinjoissa on muutoksia. Työalue sijaitsee liittymän keskellä.

Töiden vuoksi nykyiset jalankulku-ja pyöräilyjärjestelyt liittymässä eivät muutu. Hermiankadun pohjoisreunan kävely- ja pyörätie on raitiotietöiden vuoksi osittain suljettu ja reitti kulkee näiltä osin kadun eteläpuolella. Suojatien kautta on edelleen kulku Hermiankadun bussipysäkeille.

Työmaa-alue on Hermiankadun ja Hervannantien risteyksen keskellä noin neljä viikkoa. Kaikkiaan työt liittymässä kestävät vielä noin kolme kuukautta, huomioiden myös raiteiden asennukset ja päällystystyöt. Enimmäisajonopeus työmaan vaikutusalueella on 30 kilometriä tunnissa

 

Hervannatien ja Hermiankadun liittymässä uusia liikennejärjestelyjä 14.5.alkaen
Hervannatien ja Hermiankadun liittymässä uusia liikennejärjestelyjä 14.5.alkaen