Raitiotieallianssin toukokuu

Huhtikuussa Raitiotieallianssi teki Hämeenkadulla putkisiirtoja sekä länsi- että itäpäässä ja Hämeensillan länsipuolella. Sammonkadulla aloitettiin kiskojen asennus ja Hervannan valtaväylän varrella maastoa on tasattu rataa varten. Vackerin ja Koivusenojan silloilla on tehty muotteja, raudoituksia ja betonivaluja. Rakennuskauden ensimmäiset kiskot asennettiin Hervantaan Atomipolulle.

Kaupunginhallitus päätti 9.4., että raitiotiejärjestelmän laajenemiseen Tampereen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan rakentamalla vaihteet ja raideristeykset Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymään. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Tekunkadun pysäkki jätetään pysäkkivaraukseksi ja Santalahteen tulee kaksi raitiotiepysäkkiä.

Kaksi Tampereen pormestarin asettamaa työryhmää julkaisi selvityksensä keinoista ehkäistä ja lieventää raitiotien rakentamisen häiriöitä keskustassa.

Vackerin silta
Valtatie 9:n ylittävää Vackerin ratasiltaa raudoitettiin 20.4.

Toukokuu

Keskusta

Pirkankadulla tehdään eteläreunan täyttötöitä, reunakivetyksiä ja asfaltointeja. Pyynikintorin raitiopysäkkialueella sekä Pyynikintorin ja ja Mariankadun välillä vedetään kaapelointeja. Kortelahdenkadun risteyksessä tehdään vesijohtotöitä. Toukokuun puolessa välissä aloitetaan ratapohjien rakentaminen Mariankadun ja Mustalahdenkadun välillä ja kiintoraidelaatan rakentaminen Kortelahdenkadun ja Pirkankadun risteysalueelta.

Hämeenpuistossa alkaa toukokuun lopussa kaivuutyöt ja sitä ennen tehdään valmistelevia töitä.

Hämeenkadun länsipäässä Tuulensuussa ladotaan nupukiviä ja tehdään jalkakäytävien rakennekerroksia. Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä tehdään kaukolämpölinjojen putkituksia kadun poikki. Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välillä rakennetaan vesihuoltolinjaa.

Hämeenkadun itäpäässä Pellavatehtaankadun ja Aleksanterinkadun välillä putkisiirrot ovat valmistumassa. Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä tehdään johtosiirtoja. Tuomiokirkonkadun ja Rautatienkadun välillä kadun keskialueelle rajataan työalue, jossa tehdään vesihuoltolinjojen putkituksia.

Posteljooninpuistossa tehdään puistosuunnitelman mukaisia vihertöitä.

Itsenäisyydenkadulla rautatien alittavassa pohjoisessa tunnelissa tehdään rakennekerroksia ja asfaltointia. Attilan tukimuurin muutostyöt jatkuvat. Itsenäisyydenkadun ja Salhojankadun liittymässä muutettiin liikennejärjestelyt raitiotien valmistumisen lopputilanteen mukaisiksi 4.5. Salhojankadulta Itsenäisyydenkadun eteläpuolelta voi autoliikenne jatkossa kääntyä vain idän suuntaan, keskustan suuntaan kääntyminen on kielletty. Samaan aikaan Kalevan puistotien liikennejärjestelyjä muutettiin siten, että Kalevan puistotieltä voi kääntyä Itsenäisyydenkadulle sekä etelän että pohjoisen suunnasta. Salhojankadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä aloitetaan raitiotien päällysrakenteen eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asentaminen. Työt alueella kestävät kesäkuun loppuun.
Aaltosenkadun ja Salhojankadun välillä rakennetaan ratalaatan pohjia. Töistä aiheutuu uusia liikennejärjestelyjä. Sampolan raitiopysäkille Itsenäisyydenkadun päässä asennetaan paasikiviä.

Hämeenkatu
Kaukolämpölinjojen putkituksia vedettiin Hämeenkadun poikki 20.4.

Kaleva

Sammonkadun länsipäässä rakennetaan ratalaatan pohjia Sammonaukion ja Kaalamonaukion välillä ja itäpäässä Tursonkatu-Sarvijaakonkatu-välillä. Tursonkadun ja Sarvijaakonkadun välillä tehdään myös päällysrakennetöitä eli rakennetaan kiintoraidelaattoja ja asennetaan kiskoja. Sammonkadun eteläreunassa tehdään ajoradan ja kevyen liikenteen väylän asfalttipohjia ja kiviasennuksia. Töistä aiheutuu uusia liikennejärjestelyjä, joista tiedotetaan erikseen.

Rieväkadulla tehdään ratapohjia ja kaapelitöitä. Tukimuurin rakentamistyöt aloitetaan toukokuun loppupuolella.

Teiskontiellä tehdään viemäritöitä. Tällä viikolla aloitetaan maanrakennustyöt kadun eteläreunalla. Teiskontien alikululla tehdään luiskien viimeistelyjä, kiveyksiä ja asfaltointeja.

Tekunkatu suljettiin liikenteeltä 2. toukokuuta kesän raitiotietöiden ajaksi. Kulku TAMK:lle ja siirtolapuutarhalle on järjestetty kiertoteitse. Tekunkadulla tehdään parhaillaan ratapohjia, vesihuoltolinjatöitä, kaapeliputkituksia ja salaojituksia. Päällysrakennetyöt alkavat toukokuun aikana. Tekunkadun työt valmistuvat loppusyksyllä.

Kuntokadulla Ensitien risteykseen rakennetaan raidelaatta ja asennetaan kiskot touko-kesäkuussa.

Kaalamonaukion paalulaatta
Sammonkadulla tehtiin paalulaattaa 13.4.

Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylän pohjoisosassa painumapenkereen purku on käynnissä ja sora ajetaan Laulunsillan eteläpuolelle radan rakenteisiin. Laulunsillan ja Hallilanojan tulevan ratasillan välillä rakennetaan salaojia, tehdään kaapelitöitä ja asennetaan sähkörataperustuksia. Hallinojan ratasillan luona tehdään tukien louhetäyttöä. Valtatie 9:n ja Hallilan välillä tehdään vesihuoltolinjojen siirtotöitä ja louhintaa. Tällä viikolla  aloitetaan louhitun kiviaineksen murskaustyöt, jotka jatkuvat noin kolmen viikon ajan. Kivimurske hyödynnetään raitiotien rakentamiseen.

Pehkusuonkadun ja Hervannan kanjonin välillä on käynnissä salaojitukset ja kaapelityöt. Taavetinkallion alikulun kohdalla tehdään kaivu- ja louhintatöitä. Koivusenojan ratasillan ja Kanjoninkadun välillä tehdään ratapohjan maaleikkaustöitä ja louhintoja.

Koivusenojan siltapilarit
Hervannan kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan pilareita valettiin 20.4.
Voit seurata sillan rakentamisen edistymistä ratikkalivestä: https://raitiotieallianssi.fi/ratikkalive

Hervanta

Insinöörikadulla Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välillä rakennetaan ratalaatan pohjia ja kaapelireittejä. Kanjonin raitiopysäkillä tehdään putkituksia, kiveyksiä ja pyöräkatosta. Kadun väliaikainen valaistus puretaan ja kesällä tehdään perustukset uudelle valaistukselle.

Duon edustalla tehdään kaapelitöitä, vesihuoltolinjaa ja ratalaatan pohjia.

Tamppikujan ja Atomipolun välillä tehdään radan päällyrakennetöitä. Asfalttia ja reunakiviä asennetaan mm. paloaseman liittymässä ja Hervannan valtaväylän bussipysäkillä. Atomipolulle kiskot on saatu jo asennettua.

Tohtorinpuistossa pehmeikön ylipenger on valmis ja alueella tehdään viimeistelyjä.

Atomipolku
Atomipolun kiskoja asemoitiin 19.4.

Varikko

Varikolla jatketaan louhintaa ja murskausta kesään asti. Varikon säilytys- ja huoltohallien rakentaminen alkaa syksyllä.

Osa 2

Raitiotien osan 2 (Pyynikintori–Lentävänniemi) suunnittelu etenee. Rantatien ja Sepänkadun katusuunnittelu on käynnissä. Pohjatutkimukset alueella aloitettiin jo vuoden alussa.