Raitiotien rakentamistöistä liikennemuutoksia Hervantaan Insinöörinkadulle ja Hermiankadulle

Raitiotien rakentaminen etenee Hervannassa Hermiankadulla ja Insinöörinkadulla viikosta 46 alkaen uusilla työvaiheilla, jotka tuovat muutoksia liikennejärjestelyihin.

Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymän liikennejärjestelyjä muutetaan viikon 46 alussa siten, että kääntyminen Hermiankadulta oikealle Hervannan valtaväylälle helpottuu. Samalla Hermiankadun ajolinjoja muokataan vastaamaan kadun muita järjestelyjä.

Insinöörinkadun läntinen kaista väliltä Kanjoninkatu–Orivedenkatu päällystetään  kelien salliessa seuraavan kahden viikon kuluessa. Päällystystyön vuoksi  Insinöörinkatu 10:n sekä Insinöörinkatu 12:n tonttiliittymät suljetaan enintään 13.11.–17.11. väliseksi ajaksi. Korvaavana ajoreittinä toimii Orivedenkatu-Valtaraitti. Päällystyksen jälkeen autoliikenne Kanjoninkatu-Orivedenkatu-välillä siirretään kulkemaan länsipuolen ajorataa pitkin, jolloin päällystetään itäpuolen kaista.

Insinöörinkadulla Orivedenkadun liittymän liikenneympyrässä nykyinen työalue siirtyy viikolla 47 hieman, mikä vaikuttaa autoliikenteen ajolinjoihin liittymässä. Risteyksessä tehdään töitä vielä noin viiden viikon ajan.

Insinöörinkadulla Orivedenkatu–Opiskelijankatu-välillä rakennetaan viikosta 47 alkaen työmaatietä, millä valmistellaan vesijohdon siirtotöiden alkamista Opiskelijankadun ja Orivedenkadun itäreunassa. Vesijohtotyöt kaventavat Insinöörinkatua työalueen kohdalta. Töiden edetessä tämä osuus Insinöörinkadusta muuttuu yksisuuntaiseksi siten, että ajosuunta on pohjoiseen eli Tampereen keskustan suuntaan.

Opiskelijankadun ja Insinöörinkadun liikenneympyrässä aloitetaan joulukuun puolivälissä  myös vesihuoltolinjan töitä , mikä vaikuttaa autoliikenteen ajolinjoihin. Liittymän ympäristössä olevia suojateitä joudutaan osittain siirtämään ja sulkemaan. Työalueiden ohi järjestetään jalankulkijoille ja pyöräilijöille opasteet kiertoreiteille. Kunnallistekniikan siirtotyöt Orivedenkadun ja Opiskelijankadun välillä kestävät ensi kevääseen saakka

 

TRT Insinöörinkadun kiertoreitit ja tonttiliittymät
Kiertoreitit kiinteistöille Insinöörinkadun päällystystöiden aikana