Raitiotien rakentamistyöt alkavat Kuntokadun reunalla puunkaadolla

Raitiotieallianssi aloittaa raitiotien rakennustyöt Kuntokadun sivussa. Alueella kaadetaan puita sekä asennetaan työmaa-aitausta. Puiden kaadon hoitaa Tampereen kaupunki, muut työt tekee Raitiotieallianssi. Alueen puiden kaato alkaa torstaina 22.2. ja se jatkuu tarvittaessa seuraavalla viikolla.

TAMKin P-rakennuksen puoleinen kulkuväylä säilytetään kulkevaksi työmaan vieressä, muutoin rajatun alueen kulkuväylät suljetaan.