Hervannassa poistetaan puita raitiotietöiden vuoksi – Hervannan valtaväylälle väliaikainen bussipysäkki.

Raitiotien rakentamistyöt jatkuvat Hervannassa keväällä Insinöörinkadulla välillä Lindforsinkatu-Teekkarinkatu. Töiden vuoksi linja-autoliikenne siirtyy myöhemmin keväällä ko. osuudelta Hervannan valtaväylälle, jonne rakennetaan väliaikaiset bussipysäkit. Ennen töiden alkua ja liikenteen siirtymistä työalueilta poistetaan puita viikoilla 8 ja 10.

Puita poistetaan Hervannan valtaväylältä, Kauppakeskus DUO:n kohdalta, keskiviikkona 21.2. Insinöörinkadulla puita poistetaan välillä Lindforsinkatu-Teekkarinkatu viikolla 10. Puiden kaato aloitetaan aamuisin klo 6.00 ja töiden kesto on kaikkiaan muutama päivä. Puut Hervannassa kaadetaan Tampereen Infran toimesta. Puiden kaadon ajaksi alueille järjestetään tarvittavat kiertotiet.

Väliaikaisen bussipysäkin rakentaminen Hervannan valtaväylälle aloitetaan viikolla 10. Rakentamistyöt kestävät noin viikon. Töiden aikana Hervannan valtaväylällä on kavennuksia ajokaistoissa työalueen kohdalla. Tulevan bussipysäkin kohdalla myös jalankulku- ja pyöräilyväylää kavennetaan noin puoleen nykyisestä. Kaikki nykyiset suojatiet säilyvät ennallaan.