Raitiotien reitiltä poistetaan puita Korkinmäessä ja Hallilassa

Tampereen kaupunki ja Raitiotieallianssi aloittavat aluskasvillisuuden poiston ja puunkaadon tulevalla raitiotien reitillä Hallilassa Hervannan valtaväylän länsipuolella sekä Suutalanahteella Korkinmäen ja Hervannan valtaväylän välissä. Samassa yhteydessä rajataan tuleva työmaa-alue. Puiden poisto aloitetaan 2.lokakuuta Vackerinpuiston pohjoisosasta, josta edetään alueittain etelään Hervannan kanjonille saakka. Kaatotyöt on jaettu kaikkiaan kahdeksaan alueeseen  ja työt tehdään maastoon merkittyjen rajojen mukaan. Metsää kaadetaan yhteensä noin 8,5 hehtaarin alueelta. Töiden kesto on arviolta kaksi viikkoa. Nämä työt perustuvat maisematyölupiin.

Puiden kaadon ja puukuljetusten aikana jalankulkijat ja pyöräilijät voivat pääsääntöisesti käyttää alueen normaaleja kulkureittejä . Yksi ulkoilupoluista joudutaan katkaisemaan pidemmäksi aikaa, ja turvallisuussyistä kulku muilla reiteillä voidaan ajoittain joutua keskeyttämään, enimmillään noin 15 minuutin ajaksi. Töistä aiheutuu melua lähialueille ja puiden kuljetuksesta syntyy myös työmaaliikennettä. Puiden kuljetusreitti on Vackerinpuistosta kevyen liikenteen väylää pitkin Siikin nykyisen alikulun kohdalta Hervannan valtaväylälle. Puiden kaatojen jälkeen alueella tullaan tekemään louhintaa sekä maanrakennusta eli kaivu-ja täyttötöitä.

Raitiotie on suunniteltu rakennettavaksi Hallilassa metsän halki, rinteen suuntaisesti alueen sivuitse. Kaupunginvaltuuston hyväksymän Raitiotieallianssin osan 1 toteutussuunnitelman mukaan raitiotien rakennustyöt Hallilassa valmistuisivat vuoden 2019 lopussa.

Raitiotien rakentamistöiden edetessä ympäristöä ennallistetaan sitä mukaa kun työt eri kohteissa valmistuvat. Esimerkiksi Suutalanahteen reunat kylvetään maisemaniityiksi, ja sinne istutetaan puuryhmiä ja suojapuustoa.

Tulevalle pysäkille esteetön kulku

Raitiotielinjaukselle tarkasteltiin useita vaihtoehtoja Hallilaan yleissuunnitelman jälkeen. Kaavassa esitetty reitti on ainoa linjaus, jossa pysäkille päästään esteettömästi sekä Lukonmäestä että Hallilasta.
Jalankulun ja pyöräilyn väyläverkosto säilyy raitiotien valmistuttuakin lähes ennallaan, ja kulkuyhteydet tulevalle raitiotiepysäkille toteutetaan esteettöminä. Pysäkille tulee myös liityntäpysäköintipaikkoja polkupyörille. Hallilan alueen asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.2.2017. Kaava on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Tampereen kaupunki järjesti keväällä kyselyn Hallilan tulevan raitiotiepysäkin ympäristöstä. Kyselyn tulokset löytyvät Tampereen kaupungin sivuilta >>. Hallilan pysäkin tarkempi vihersuunnittelu aloitetaan tämän syksyn aikana. Raitiotien rakentamistöiden jälkeen alueelle istutetaan uusia puita ja pensaskasvillisuutta sekä tehdään uudelleenmetsityksiä.

Liito-oravan elinympäristöä ennallistetaan

Hallilan asemakaavan valmistelun aikana Tampereen kaupunki haki poikkeuslupaa luonnonsuojelulaista, koska raitiotien rakentaminen halkaisee liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueen. ELY-keskus myönsi poikkeusluvan 14.10.2016 ja se on lainvoimainen. Lisäksi ELY-keskus on hyväksynyt Hervannan Kanjonin työnaikaisten liito-oravareittien suunnitelmat 22.5.2017.

Poikkeuslupaehdot edellyttivät liito-oravalle sopivien pönttöjen asettamista useisiin paikkoihin, jotka on toteutettu. Lisäksi lupa edellytti puuistutuksia ja kulkuyhteysalueiden ylläpitoa ja kehittämistä sekä seurantaa ja raportointia.

Myöhemmin istutettavien puiden sijoittelussa otetaan huomioon liito-oravan liikkumistarpeet. Liito-oravan elinympäristöä ennallistetaan myöhemmin myös Hervannan kanjonin alueella. Korvaavien liito-oravareittien toteutuksia tehdään vaiheittain rakentamisen edetessä. Ensimmäinen raitiotiesillan rakentamista ennakoiva reittiosuus toteutettiin viime keväänä Hervannan valtatien nykyisten siltojen tuntumassa.

Ratikka-Nysse päivystää Hallilassa tiistaina 26.9.

Hallilan tulevaan raitiotiereittiin ja alueen suunnitelmiin voi tutustua tiistaina 26.9. Ratikka-Nyssessä, joka päivystää Hallilan Salen edustalla, osoitteessa Kuusikonkatu 1. Ratikka-Nysse on paikalla klo 14-18. Nysseltä tehdään kaksi opastettua kävelykierrosta tulevan pysäkin ympäristöön ja reitille klo 14.30 ja 17. Kierroksen pituus on noin 500 metriä ja se tehdään alueen nykyisiä polkuja pitkin helppokulkuisessa maastossa.

 

Hallilan ja Korkinmäen puiden kaatoalueet

 

Pyöräily-ja kävelyreitit Hervannan ja Kalevan välillä