Raitiotien sähkönsyöttöaseman työt Tullintorin pysäköintihallissa kaventavat jalkakäytävää

Raitiotieallianssi aloittaa viikolla 32 sähkönsyöttöaseman rakennustyöt Tullintorin pysäköintihallissa. Ajoramppi Itsenäisyydenkadulta halliin puretaan.

Tulliklubin kohdalla kulkeva jalankulku-ja pyöräilyväylä pysyy käytössä, mutta sitä joudutaan töiden ajaksi kaventamaan. Autoliikenteeseen Itsenäisyydenkadulla töillä ei ole vaikutusta. Ajorampin purkutyö tehdään päiväaikaan, jolloin töistä voi aiheutua melua lähiympäristöön.

Sähkönsyöttöasema rakennetaan pysäköintihallin sisäänajorampin kohdalle maan alle. Sisäänajoreitti poistuu töiden myötä lopullisesti. Tullintorin pysäköintihalliin on jatkossa edelleen pääsy Pinninkadun kautta sekä Åkerlundinkadulta.

Raitiotien ensimmäiselle osalle rakennetaan kymmenen sähkönsyöttöasemaa, jotka sovitetaan nykyiseen katuympäristöön. Itsenäisyydenkadun sähkönsyöttöasema on ainoa, joka sijoitetaan katualueen alle.