Raitiotien toisen vaiheen päätepysäkin asemakaavaehdotus nähtävillä

Raitiotien toisen vaiheen päätepysäkin Tampereen Lentävänniemeen mahdollistava asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.1. – 13.2.2020 Tampereen kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frencekellissä. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Halkoniemenkatua ja Pyhällönpuiston osaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi nähtäville tiistaina 29.2. Ehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon.

Edellisessä eli valmisteluvaiheessa kaavaluonnosta ja siihen liittyvää aineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa viime syyskuun alussa, ja paikalla oli noin sata lähiympäristön asukasta. Luonnoksen nähtävillä olon aikana jätettiin kaksi mielipidettä, joissa otettiin kantaa pysäkin sijaintiin sekä aineiston karttamateriaaliin. Mielipiteisiin ja viranomaisten kommentteihin on vastattu kaavaehdotuksen selostuksessa.

Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 1,75 hehtaaria, ja se sijaitsee Lentävänniemen keskellä. Alue on kaupungin omistuksessa. Raitiotien päätepysäkin sijainti on suunniteltu niin, että se tavoittaa mahdollisimman suuren osan Lentävänniemen asukkaista.

Raiteet ja pysäkki sijoittuvat Halkoniemenkadulle sekä Pyhällönpuiston eteläosaan. Kaavamuutoksella muodostuu katu- ja virkistysaluetta. Kaava-alueelle on tulossa raitiotievaunujen kuljettajien taukotilalle rakennusoikeutta 30 kerrosneliömetriä.

Raitiotien pysäkki ja pääte pyritään rakentamaan Pyhällönpuistoon siten, että luontoarvot voidaan ottaa huomioon. Kaava-alueelta kaadetaan mahdollisimman vähän puustoa.

Asemakaava on osa raitiotien nyt suunniteltavana olevan toisen vaiheen kokonaisuutta. Lentävänniemen kaupunginosa voidaan liittää raitiotien joukkoliikennepalveluun sivuten Lielahden ja tulevan Hiedanrannan alueen palveluja siten, että asukkaille syntyy nopea, esteetön joukkoliikenneyhteys Tampereen keskustaan, keskustasta etelään sekä itään TAYS:n alueelle jonne raitiotien ensimmäistä vaihetta rakennetaan parhaillaan.

Tampereen kaupungin tiedote