Raitiotietöistä Hervannan valtaväylälle uusia liikennejärjestelyjä Korkinmäen kohdalla

Hervannan valtaväylälle tulee raitiotien rakentamisesta johtuen autoliikenteelle uusia liikennejärjestelyjä viikon 2 alkupuolella.

Korkinmäessä sijaitsevalle Suutalanahteelle on rakennettu Hervannan valtaväylältä työmaaliittymä, jolla pyritään ehkäisemään Suutalanahteen asuinalueen työmaaliikennekuormaa tulevien töiden aikana. Tampereelta Hervannan suuntaan kulkeva liikenne pysäytetään liikennevaloilla aina Hervannan suunnasta tulevan työmaaliikenteen kaistanylityksen ajaksi.

Suutalanahteen kohdalta kaivetaan pois pehmeitä maita, ja aluetta täytetään etelämpää Hervannan valtaväylän varrelta louhittavalla kivellä. Louhintatyöt alkavat viikolla 3. Hervannan valtaväylän varressa Valtatie 9:n ja Kanjonin sillan välillä tehdään myös maanrakennustöitä. Louhintojen alkamisesta ja liikennevaikutuksista tiedotetaan ennen töiden alkamista alueella asuvia ja toimivia erikseen.

 

Suutalanahteen väliaikainen työmaaliitymä ja kevyen liikenteen reitit Hervannan valtaväylän varrella
Suutalanahteen väliaikainen työmaaliitymä ja kevyen liikenteen reitit Hervannan valtaväylän varrella