Raitiotieallianssin tammikuu

Raitiotieallianssin vuoden 2017 rakentaminen saatiin päätökseen aikataulussa ja hienosti ilman työtapaturmia. Ennen joulua asennettiin Hervantaan osalle Insinöörinkatua uusi asfaltti ja autoliikenne alkoi kulkea ratalaatan päältä. Valtatie 9:n ylittävän raitiotiesillan rakentaminen aloitettiin joulukuussa. Sammonkadulla autoliikenne pääsi palaamaan eteläpuolen talouskaistalle. Kalevaan asennettiin ensimmäiset raitiotiekiskot joulukuun puolivälissä Sammonaukiolle. Itsenäisyydenkadun ja Tammelan puistokadun risteyksessä palautettiin liikennejärjestelyjä ennalleen. Samoin Pirkankadun ja Mariankadun risteyksessä suojatiet on saatu takaisin käyttöön.

Insinöörinkatu

Hervannassa Insinöörinkadulla raitiotie tulee kulkemaan sekaliikennekaistalla.

Tammikuu

Raitiotieallianssin rakentajat ovat palanneet joululomiltaan ja osan 1 rakentaminen jatkuu Pyynikintorin ja Hervannan välillä. Suunnittelijat ovat aloittaneet raitiotien osan 2, Pyynikintorilta Lentävänniemeen, suunnittelun. Osan 2 kehitysvaihe kestää vuoden 2020 loppuun asti.

 

Keskusta

Tammikuussa etenkin keskustan alueella kelit vaikuttavat paljon siihen, mitä töitä tehdään, joten muutokset rakentamisaikatauluun ovat mahdollisia.

Pirkankadulla jatketaan Mariankadulta idän suuntaan kaapeliputkien asennuksia ja radan rakennekerrosten tekoa. Jos kelit kylmenevät, työkohteeksi vaihtuu Mariankadun ja Pyynikintorin välinen osuus.

Hämeenpuistossa alkaa kaukolämpölinjan siirto.

Hämeenkadun länsipäässä jatkuvat kiveystyöt teltassa. Kovien pakkasten aikana teltta siirretään Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välille, jossa jatketaan johtojen ja putkien siirtoa ja uusitaan muun muassa hulevesiviemäriä, kaapelireitityksiä ja putkituksia.  Lisäksi tehdään tulevan raitiotien ratapohjaa valmistelevia töitä. Eteläpuolella katua poistetaan kannot putkisiirtojen tieltä.

Hämeenkadun itäpäässä Rautatienkadun ja Pellavatehtaankadun välillä aloitetaan vesihuoltolinjojen siirto kaatamalla puut ja poistamalla valaisinpylväät. Valaisimet korvataan väliaikaisilla järjestelyillä.

Rautatien alikulkutunnelissa jatkuu louhinta kiilaamalla sekä jätevesilinjan rakentaminen.

Itsenäisyydenkadun pohjoispuolella Murtokadun ja Pinninkadun välillä tehdään kaapelitöitä ja eteläpuolella alkavat kaivaukset tukimuurin rakentamiseksi. Liikennejärjestelyistä ilmoitetaan erikseen. Itsenäisyydenkadun itäpäässä jatketaan säiden salliessa ratalaattapohjien rakentamista. Salhojankadun risteysalueella liikennejärjestelyjä muutetaan lopulliseen muotoonsa, jolloin Salhojankadulta voi kääntyä Itsenäisyydenkadulle vain itään päin.

 

Kaleva

Sammonaukiolla tehdään kiintoraidelaatan raudoitus- ja valutöitä säävarauksella. Liikennejärjestelyt Sammonaukion alueella jatkuvat kevääseen asti.

Sammonkadulla raitiotien työalueet siirtyvät kadun keskialueelle ensin Tursonkadun ja sen jälkeen Kaupinkadun risteysalueille. Kevään aikana raitiotien rakentamistyöt siirtyvät kokonaan Sammonkadun keskiosalle ja autoliikenne ohjataan talouskaistoja pitkin. Sammonkadulla tehdään muun muassa viemärilinjojen poikituksia kadun ali.

Rieväkadun reunalla aloitetaan tukimuurin rakentaminen kaivuutöillä ja rumpuputken asennuksella. Pontitustöihin päästään tammikuun loppupuolella.

Teiskontiellä ABC:n kohdalla tehdään kadun alitusporaus vesijohtoa varten. Teiskontien alikulkusillan valumuotti puretaan. Töistä johtuen Teiskontielle tulee uusia liikennejärjestelyjä Ilmarinkadun ja Liisankadun risteysalueille.

Teiskontien alikulku

Teiskontien alikulkukäytävän kehäsillan leventämistyöt käynnissä.

 

Hervannan valtaväylä

Korkinmäessä otetaan käyttöön väliaikainen työmaaliittymä Hervannan valtaväylälle, jolla pyritään ehkäisemään Suutalanahteen asuinalueen työmaaliikennekuormaa tulevien töiden aikana. Suutalanahteen kohdalta kaivetaan pois pehmeitä maita, ja aluetta täytetään etelämpää Hervannan valtaväylän varrelta louhittavalla kivellä. Louhinnat alueella alkavat tammikuun puolivälissä. Valtatie 9:n ja Kanjonin sillan välillä tehdään myös maanrakennustöitä.

 

Hervanta

Vesihuoltolinjojen työt jatkuvat Insinöörinkadulla. Opiskelijankadun kohdalla tehdään poikitus, jonka jälkeen vesijohdon runkolinjaa rakennetaan Opiskelijankadun ja Orivedenkadun välillä. Myös Hervannan kauppakeskus Duon ja Teekkarinkadun välillä tehdään tammikuussa vesihuollon runkolinjaa ja lisäksi  jätevesiviemärin siirtotöitä.

Hermiankadun pohjoisreunalla aloitetaan louhintatyöt, jotka kestävät noin kolme kuukautta. Louhintatöistä tiedotetaan alueella toimivia tarkemmin erikseen. Tohtorinpuistossa kaadetaan puita ja aloitetaan kuivatus ja ylipenkereen rakentaminen.

 

Varikko

Varikon tontilla työt etenevät rivakasti. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat kesään asti.

Varikko

Louhitun kiviaineksen murskaustyöt varikolla aloitettiin joulukuussa.

 

Kelien salliessa Tampereen raitiotien toinen rakentamiskausi aloitetaan täydellä teholla maaliskuussa.


Hyvää alkanutta vuotta kaikille!