Raitiotietöistä reittimuutoksia ja -suosituksia kävelijöille, pyöräilijöille ja autoilijoille

Hatanpään valtatien raitiotietyöhön liittyvät liikennejärjestelyt vaikuttavat bussiliikenteen lisäksi myös jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden reitteihin. Kävelyreitteihin ei tule merkittäviä muutoksia, mutta työmaa-alueiden läheisyydessä jalkakäytävät kapenevat ja jalkakäytävien sekä kadun ylityspaikkojen sijainnit vaihtelevat työn aikana. Merkittävin muutos pyöräilijöille on Hatanpään valtatien länsireunan pyörätien poistuminen käytöstä linja-autoaseman ja Hämeenkadun välillä. Autoilijoille suurimmat muutokset ovat Hatanpään valtatien muuttuminen yksisuuntaiseksi Suvantokadulta Hämeenkadun suuntaan sekä etelään kulkevan joukkoliikenteen ohjaaminen Aleksanterinkadulle.

Tampereen kaupunki on julkaissut keskusta-alueen suositelluista jalankulun ja pyöräilyn ja autoilun reiteistä opaskartat. Opaskartat löytyvät verkosta ja ovat myös tiedotteen liitteenä alla. Pyöräilyn opaskarttoja sijoitetaan viikosta 3 alkaen tärkeimmille keskustaan johtaville jalankulun ja pyöräilyn väylille. Pyöräreittien opastusta täydennetään myös väliaikaisilla viitoituksilla. Raitiotietöiden lisäksi myös muut keskustan rakennustyömaat vaikuttavat jalankulun ja pyöräilyn reitteihin, joten karttoja ja opasteita päivitetään rakennustöiden edetessä.

Tampereen kaupungin tiedote ja linkit opaskarttoihin