Vuolteenkadulla ja Sorinkadulla tehdään liikennevaloasennuksia yötöinä

Raitiotieallianssi rakentaa Normivalaistuksen alihankkijana liikennevalojen putkireittejä Tuomiokirkonkadun, Vuolteenkadun ja Sorinkadun liittymäalueelle yötöinä 20. – 28. tammikuuta eli viikon 4 maanantaista viikon 5 tiistaihin. Töitä tehdään pääsääntöisesti klo 22.00 – 6.00 välisenä aikana.

Liikennevalot tulevat jalankulkureiteille Vuolteenkadun ylittävälle suojatielle sekä Sorinkadun ylittävälle suojatielle. Työ kestää kokonaisuudessaan noin kolme viikkoa.

Liikennevalot tullaan asentamaan pysyvään käyttöön. Raitiotietöiden aikana liikennevalojen avulla parannetaan jalankulkijoiden turvallisuutta ja bussiliikenteen sujuvuutta Tuomiokirkonkadulta Vuolteenkadulle.

Vuolteenkatu on muutettu Sorinkadun liittymän kohdalla yksikaistaiseksi Sorinkadulla käynnissä olevien, Kansi ja areena -työmaasta johtuvien liikennejärjestelyjen vuoksi.

Yötöistä voi aiheutua melua lähialueille ja asiasta tiedotetaan lähikiinteistöille. Liittymäalueen kaistoja joudutaan töiden aikana osittain rajoittamaan ja liikennettä ohjataan asennustöiden aikana tarvittaessa liikenteenohjaajilla. Jalankulku opastetaan pois työalueelta.