Raitiotievarikon tontilla poikkeustilanne louhinnoissa 12.10.

Raitiotieallianssin varikon tontin louhintatöissä tapahtui eilen 12.10. klo 14.35 poikkeustilanne räjäytystöissä. Räjäytyksen yhteydessä kiviainesta lensi noin 150 metrin päähän räjäytyskentästä ja sitä päätyi Kauhakorvenkadulle ja läheisen kuljetusyhtiön tontille. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilö- eikä materiaalivahinkoja.

– Räjäytystyöt tehtiin suunnitelmien mukaisesti ja räjäytystöiden aikana liikenne alueella oli pysäytetty ohjeiden mukaan. Tehtyjen selvitysten pohjalta kiven laadun vaihtelu oli syynä siihen, että kiviainesta pääsi lähiympäristöön. Tämä aiheutti vaaratilanteen, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Mikko Nyhä kertoo.

Tilanne on tutkittu Raitiotieallianssin ja räjäytystöitä tekevän aliurakoitsijan toimesta. Töitä jatketaan ensi maanantaina, kun tilanne on perusteellisesti selvitetty, korjaavat toimenpiteet toteutettu ja räjäytystöiden turvallisuus varmistettu jatkotöitä varten.

– Suhtaudumme tapahtuneeseen erittäin vakavasti. Teemme töitä vain siten, että kaikkien työntekijöiden ja ympäristössä toimivien turvallisuus on jokaisessa vaiheessa varmennettu, Nyhä painottaa.