Sammonkadulla raitiotien rakentamiseen liittyviä kallion louhintatöitä viikolla 10

Sampolan korttelin edustalla tehdään louhintatöitä 5.-6.3. Alueella tehdään parhaillaan raitiotieväylän maanrakennustöitä, ja kaivannosta on löytynyt kalliopintaa, jota joudutaan irrottamaan louhimalla. Louhinta tehdään poraamalla kallioon reikiä ja räjäyttämällä kallio tarvittavin osin irti.
Työ suoritetaan maanantain ja tiistain 5.-6.3.  aikana, ja tarvittaessa louhintaa jatketaan loppuviikon aikana.

Räjäytyksistä ilmoitetaan kuuluvalla katkonaisella äänimerkillä aina räjäytykseen asti, ja räjäytyksen jälkeen äänimerkki muuttuu yhtenäiseksi.
Kävelytie ja autokaistat Sampolan edustalla suljetaan räjäytyksien ajan kestäviksi hetkiksi. Kallion poraus ja räjäytystyöt aiheuttavat jonkin verran melua ja tärinää.