Sammonkadulla Sampolan edessä kadunrakennustöitä – autoliikenteelle järjestelyjä


Sammonkadulla, Sampolan edessä, rakennetaan 10.7. alkaen Sammonkadun eteläreunan ajorataa sekä eroteltua jalkakäytävää ja pyörätietä. Lisäksi tässä yhteydessä uusitaan kadun reunakiveykset.

Ajoneuvoliikenne siirtyy kulkemaan pääosin Sammonkadun keskellä sijaitseville ajoradoille. Kadun työalueena olevalla osalla on rajoitettu pysäköintiä ja liikennöintiä. Pääsy kiinteistöihin ja asiointi liikkeisiin varmistetaan.

Töiden aikana suojateitä joudutaan ajoittain siirtämään. Sampolan edessä sijaitseva bussipysäkki siirtyy noin sata metriä itään päin. Bussiliikenne Sammonkadulla pyritään hoitamaan normaalisti.

Sammonkadulla on tehty johto- ja putkisiirtoja kadun eteläreunalla kulkevalla talouskaistalla, ja nämä työt jatkuvat koko loppuvuoden. Loppuvuoden aikana katurakentamistöitä tehdään myös Sarvijaakonkadulta länteen Tursonkadun suuntaan, Kaupinkadulta Tursonkadun suuntaan sekä Kaalamonkadulta Kaupinkadun suuntaan.

Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan kiertoreittejä työmaiden ohi liikennemerkein ja opastein. Sammonkadun pohjoisreunan jalankulku-ja pyöräilyväylä on normaalisti käytössä töiden aikana.

Raitiotieallianssi
Itsenäisyydenkatu 2, 33100 Tampere

Käyntiosoite Pakkahuoneenaukio 1

info@raitiotieallianssi.fi

Raitiotietä rakennetaan:

15 000 metriä

Raitiotietä valmistunut:

1000 metriä

 

Seuraa raitiotien rakentamista somessa!