Sammonkadulla Sampolan edessä kadunrakennustöitä – autoliikenteelle järjestelyjä

Sammonkadulla, Sampolan edessä, rakennetaan 10.7. alkaen Sammonkadun eteläreunan ajorataa sekä eroteltua jalkakäytävää ja pyörätietä. Lisäksi tässä yhteydessä uusitaan kadun reunakiveykset.

Ajoneuvoliikenne siirtyy kulkemaan pääosin Sammonkadun keskellä sijaitseville ajoradoille. Kadun työalueena olevalla osalla on rajoitettu pysäköintiä ja liikennöintiä. Pääsy kiinteistöihin ja asiointi liikkeisiin varmistetaan.

Töiden aikana suojateitä joudutaan ajoittain siirtämään. Sampolan edessä sijaitseva bussipysäkki siirtyy noin sata metriä itään päin. Bussiliikenne Sammonkadulla pyritään hoitamaan normaalisti.

Sammonkadulla on tehty johto- ja putkisiirtoja kadun eteläreunalla kulkevalla talouskaistalla, ja nämä työt jatkuvat koko loppuvuoden. Loppuvuoden aikana katurakentamistöitä tehdään myös Sarvijaakonkadulta länteen Tursonkadun suuntaan, Kaupinkadulta Tursonkadun suuntaan sekä Kaalamonkadulta Kaupinkadun suuntaan.

Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan kiertoreittejä työmaiden ohi liikennemerkein ja opastein. Sammonkadun pohjoisreunan jalankulku-ja pyöräilyväylä on normaalisti käytössä töiden aikana.