Sammonkadulle raitiotien yhteydessä myös uusia katurakenteita ja jalkakäytäviä – rakentamisesta kulkumuutoksia

Sammonkadulla ja Sammonaukiolla tullaan tänä vuonna tekemään töitä laajemmin kuin raitiotien rakentamisen yhteydessä alun perin oli suunniteltu.Raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti Sammonkadun eteläreunan ajorata ja eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.  Lisäksi tässä yhteydessä uusitaan kadun reunakiveykset. Katurakenteiden uusimistyöt aloitetaan viikolla 27 (3.7. alkaen).

– Sammonkadulla ja Sammonaukion alueella kannattaa uusia kerralla kuntoon myös katurakenteita ja jalkakäytäviä katusuunnitelman mukaisesti. Sammonkadun eteläpuolen ajorata ja jalkakäytävä rakennetaan putkitöiden yhteydessä katusuunnitelman mukaiseksi. Samoin Sammonaukiota rakennetaan kaupungin toiveesta enemmän kuin raitiotien rakentaminen edellyttäisi. Sammonkadulla Raitiotieallianssi toteuttaa myös nurmiradan molemmille puolille viherkaistat. Näin Sammonkadulle tulee yhtenäinen rata-alue sitä reunustavine puuriveineen, Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen kertoo.

Sammonkadulla on tehty johto- ja putkisiirtoja kadun eteläreunalla kulkevalla talouskaistalla, ja nämä työt jatkuvat myös edelleen koko loppuvuoden.

Raitiotien yhteydessä tehtävä katurakentaminen vaikuttaa Sammonkadun liikenteeseen

Sammonkadun katurakentaminen eteläisellä talouskaistalla alkaa heinäkuun alussa viikolla 27 Sammonkatu 60:n kohdalta, Kalevan S-marketin ja Sportia 10:n edestä, lännen suuntaan. Työt etenevät vaiheittain sitä mukaa kun niitä edeltävät johtosiirtotyöt valmistuvat.

Loppukesän aikana katurakentaminen jatkuu Sammonkatu 60:n kohdalta myös idän suuntaan. Lisäksi töitä tehdään Sarvijaakonkadulta länteen Tursonkadun suuntaan, Kaupinkadulta Tursonkadun suuntaan sekä Kaalamonkadulta Kaupinkadun suuntaan. Kadusta on työalueena aina tietty osa, jonka aikana pysäköintiä ja liikennöintiä alueella on rajoitettu. Pääsy kiinteistöihin ja asiointi liikkeisiin varmistetaan. Ajoneuvoliikenne kulkee pääosin Sammonkadun keskellä sijaitsevilla ajoradoilla. Työt etenevät ja valmistuvat vaiheittain, mutta kadunrakennustöitä tehdään heinäkuusta vuoden loppuun.

Bussiliikenne Sammonkadulla pyritään hoitamaan normaalisti, mutta pysäkkimuutoksia tehdään töiden edetessä tarvittaessa. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan kiertoreittejä työmaan ohi liikennemerkein ja opastein. Sammonkadun pohjoisreunan jalankulku-ja pyöräilyväylä on normaalisti käytössä töiden aikana.