Raitiotien rakentaminen jatkuu Pirkankadun ja Mariankadun liittymässä – risteyksen liikenneturvallisuutta parannetaan

Raitiotien rakentamistyöt Pirkankadulla siirtyvät Mariankadun liittymään viikosta 27 (3.7.) alkaen. Risteysalueella muokataan ajokaistoja ja liittymän näkymiä parannetaan nykyistä turvallisemmaksi. Mariankadun länsireunassa kulkevaa jalkakäytävää levitetään siten, että autoilijoiden on nykyistä helpompi huomata suojatien ylittäjät Pirkankadulta Mariankadulle käännyttäessä. Kääntyvä liikenne käyttää jatkossa omaa kaistaa, ja suoraan itään kulkeville ja busseille jää yksi kaista. Liittymäalueella tehdään myös kaukolämpötöitä ja putkisiirtoja.

Työalue sijaitsee ensin Mariankadun itäreunassa sekä Mariankadun ja Pirkankadun kulmassa. Töiden vuoksi Mariankatu kapenee risteysalueella siten, että ajoneuvoille jää yksi kaista kumpaankin suuntaan. Työmaa-alueella nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa. Risteysalueella on liikennevalo-ohjaus.

Rakentamistyöt Mariankadun ja Pirkankadun liittymässä muuttavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittejä. Työmaan ohi jalankulku ja pyöräily ohjataan itäpuolelta Aleksanterin puiston reunaa pitkin normaalia reittiä. Liittymäalueelta joudutaan töiden ajaksi poistamaan Mariankadun ja Pirkankadun ylittävät suojatiet. Pirkankadun eteläpuolella liikkuvat jalankulkijat ohjataan Mariankadun yli valo-ohjatun liittymän kautta, joka sijaitsee F.E.Sillanpäänkadun kohdalla. Pirkankadun pohjoispuolella säilyvät nykyiset jalankulun reitit, ja Pirkankadun ylittävät suojatiet Pyynikintorin itä- ja länsireunalla ovat käytössä. Pyöräilijät ohjataan Pirkankadun pohjoispuolella Puutarhakadulle ja eteläpuolella Pyynikintorin kautta F.E.Sillanpäänkadulle.

Mariankadun itäpuolen bussipysäkkiä siirretään hieman etelämmäs, länsipuolen pysäkki säilyy nykyisellä paikallaan.

Noin viikolta 30 alkaen työalue siirtyy Mariankadun länsipuolelle, risteysalueelle sekä Pirkankadun eteläreunaan Mariankadun ja Pyynikintorin välille, jossa työt jatkuvat arviolta elokuun loppupuolelle. Töistä aiheutuvista liikennevaikutuksista tiedotetaan tällöin tarkemmin.

 

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Pirkankadun ja Mariankadun liittymäalueella