Sammonkadulle uusia työvaiheita ja liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Raitiotien rakentamistyöt Sammonkadulla jatkuvat viikosta 9 alkaen muutamilla uusilla liikennejärjestelyillä Kaalamonaukion, Kaupinkadun ja Tursonkadun kohdilla. Kevään aikana raitiotien rakentamistyöt siirtyvät Sammonkadun keskiosalle ja autoliikenne ohjataan talouskaistoja pitkin.

Lähiviikkojen aikana jatketaan myös kadunrakennustöitä kadun eteläreunassa Sammonkatu 42:n kohdalla sijaitsevan Teboilin edestä.

Kaalamonaukiolla tehdään kaukolämpötöitä ja vesi-ja viemärijohtojen poikittaislinjojen vetoa Sammonkadun alitse. Kadun keskialue on työalueena ja autoliikenne ohjataan talouskaistoille. Maaliskuun loppupuolella kadun keskialueella aloitetaan myös paalutustyöt, joista aiheutuu melua lähialueille.

Kaupinkadun kohdalla aloitetaan säätilan salliessa kaukolämpötöitä, ja risteyksessä sijaitseva suojatie siirtyy hieman. Kaukolämpökaivannon yli järjestetään ajosillat autoliikenteelle.

Tursonkadun liittymässä on kadun keskialueella aloitettu tulevan ratapohjan kaivutyöt. Autoliikenne liittymästä idän suuntaan ohjataan Sammonkadun eteläpuolella uudelle, valmistuneelle katualueelle. Pohjoispuolella liikenne kulkee talouskaistalla.

Työmaa-alueiden läheisyydessä suurin sallittu nopeus on 30 kilometriä tunnissa. Töiden kesto liittymissä on useita viikkoja.