Raitiotieallianssi aloittaa vesijohtotyöt Keskustori-Hämeensilta-välillä

Raitiotieallianssi aloittaa viikolla 9 raitiotien rakentamista edeltäviä vesijohdon siirtotöitä Keskustorin ja Hämeensillan välisellä osuudella, mikäli säätilanne sen mahdollistaa. Töitä tullaan tekemään kadun eteläreunalla, ja niissä hyödynnetään Hämeensillan korjauksia varten tehtyjä liikennejärjestelyjä.

Alueen jalankulkureitit ovat käytössä töiden ajan, mutta ajoittain kulku saatetaan ohjata kiertoreiteille. Pääsy kiinteistöihin ja tonteille turvataan tarvittaessa ajosilloilla. Töistä voi aiheutua Keskustorin itäreunan kiinteistöille ajoittain vesikatkoja. Ne pyritään järjestämään pääsääntöisesti yöaikaan, jotta niistä on mahdollisimman vähän häiriötä. Vesikatkoista tiedotetaan erikseen alueen kiinteistöjä ja yrityksiä.

Hämeenkadun eteläreunassa siirretään vesijohtoa tulevan raitiotieradan alta ja samalla vesijohtolinjaa uusitaan. Myöhemmin keväällä tehdään vesijohtolinjan suojaputkitusta Hämeenkadun alitse ja lisäksi valmistellaan tulevaa ratapohjaa. Töiden kesto on arviolta toukokuulle.