Santalahden ylikulkusillan kantta valetaan heinäkuun alkupuolella ja valutelineitä puretaan myöhemmin heinäkuussa – työmaaliikennettä ja liikennejärjestelyjä Paasikiventiellä

Raitiotietyöt ja Santalahden uuden ylikulkusillan työt etenevät uusiin vaiheisiin heinäkuun alkupuolella, jolloin sillan kantta valetaan. Heinäkuun puolivälistä alkaen sillan valumuotteja puretaan useana yönä. Molemmista työvaiheista aiheutuu liikennemuutoksia.

Sillan valutöitä tehdään keskiviikkoillasta 7.7. alkaen 20 tuntia eteenpäin eli torstai-iltapäivään 8.7. saakka. Valua varten työmaalle on betonikuljetuksia, joita hoidetaan Rantatien, Paasikiventien ja Sahansaarenkadun kautta. Alueella on siis normaalia enemmän työmaaliikennettä, mutta ne eivät vaikuta kaistajärjestelyihin Paasikiventiellä. Mikäli säätila suunnitellulle valuajalle ei ole sopiva, voidaan valuajankohtaa siirtää eteenpäin. Lämpimään säähän on valutöissä varauduttu siten, että raudoitusta on lisätty tiettyihin kohtiin ja myös betonia on muokattu niin, että sen sitoutuminen alkaa hitaammin. Lisäksi valutyön ajaksi on lisätty resursseja. Töitä tehdään yöaikaan ja niistä aiheutuu myös melua lähialueille.

Sillan telineiden eli valumuotin purku käynnistyy arviolta heinäkuun loppupuolella. Muottia puretaan yöaikaan, ja silloin Paasikiventien autoliikenteelle tulee kaistamuutoksia. Paasikiventien ajorataa kavennetaan töiden ajaksi siten, että työalueen kohdalla on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Purkutöitä suoritetaan suljetulta ajoradalta. Työt tehdään yöllä hiljaisen liikenteen aikana. Aamulla työmatkaliikenteen alkaessa on käytettävissä normaalisti kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan. Purkutyöt kestävät arviolta kolmisen viikkoa, ja myös näistä voi aiheutua melua lähialueelle.

Santalahden puinen jalankulkusilta on pois käytöstä valutöiden aikana 7.-8.7.

Santalahden uuden ylikulkusillan valutöiden aikana Santalahden nykyinen puinen ylikulkukäytävä on pois käytöstä. Runsaan työmaaliikenteen vuoksi silta suljetaan turvallisuussyistä keskiviikkoiltapäivällä klo 17 aikaan ja se pysyy suljettuna torstaiaamuun klo 8.00 saakka. Ylikulkusillan pohjoispuolella sijaitseva bussipysäkki (Santalahti 1006) lännen suuntaan on pois käytöstä saman ajan eli keskiviikkoiltapäivästä klo 17 alkaen torstaiaamuun klo 8.00 saakka. Edeltävä pysäkki Lielahden suuntaan (Tikkutehdas 1002) sijaitsee Paasikivenkadun risteyssillalla. Seuraava pysäkki on Vaitinaron liittymän jälkeen (Hiedanranta 1010). Valutöiden jälkeen bussipysäkki (Santalahti 1006) otetaan jälleen käyttöön.

Joukkoliikenteen muutoksista tiedottaa tarkemmin Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Jalankulku alueella ja käytössä oleville bussipysäkeille on töiden aikana ohjattu kiertoreittien kautta.

Santalahden uudesta ylikulkusillasta entistä leveämpi väylä jalankulkuun ja pyöräilyyn

Uudesta ylikulkusillasta tulee yli kaksi kertaa nykyistä leveämpi jalankulun ja pyöräilyn esteetön väylä Rantatien, Paasikiventien ja tulevan raitiotien yli. Uusi silta on enimmillään yli kahdeksan metriä leveä. Paasikiventien pohjoispuolella siltaramppi on hieman kapeampi, mutta tälläkin kohdalla lähes kuusi metriä leveä. Sillan Näsijärven puoleiseen kaarteeseen rakennetaan myös erillinen näköalatasanne, josta johtavat teräsportaat Tapahtumapuistoon. Sillalle on varauduttu rakentamaan myöhemmässä vaiheessa myös hissit. Siltatöiden on määrä valmistua tämän vuoden loppupuolella. Siihen saakka Paasikiventien voi ylittää uuteen kohtaan siirrettyä entistä ylikulkukäytävää pitkin sekä esteetöntä kiertoreittiä Paasikivenkadun risteyssillan ja Sahansaarenkadun kautta.

Santalahden uuden ylikulkusillan kokonaispituus on lähes 150 metriä, ja se ulottuu Pispalanrinteen puolelta raitiotien, Rantatien ja Paasikiventien yli Santalahteen. Silta on rakenteeltaan teräsbetoninen, ns. jatkuva laattasilta. Sillan alta kulkee yhdeksästä eri aukosta Rantatien ja Paasikiventien autoliikenne sekä tuleva raitiotie. Sillan alikulkukorkeus Paasikiventiellä on viisi metriä, joka tarkoittaa sitä, että jalankulku ja polkupyöräliikenne kulkevat noin kuuden metrin korkeudessa. Raitiotien kohdalla alikulkuväylän korkeus on viisi metriä ja Rantatiellä 4,8 metriä.

Sillan rakenteita tullaan sen valmistuttua elävöittämään erilaisilla taideratkaisuilla.

Santalahden uusi ylikulkusilta valmistuu loppuvuonna