Raitiotieallianssin heinäkuu: Osan 1 viimeiset koeajot Hatanpään valtatiellä heinäkuussa – osalla 2 edetään kohti päällysrakennetöitä

Raitiotieallianssin työt Tampereen raitiotien osalla 1 (Pyynikintori–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) ovat loppusuoralla, ja raitiotietyöt tulevat valmistumaan etuajassa siten, että liikenne koko osalla 1 voidaan aloittaa 9. elokuuta. Heinäkuun puolivälissä tehdään osan 1 viimeiset koeajot Hatanpään valtatiellä. Katurakentamistyöt jatkuvat heinäkuussa sekä Keskustorin alueella että Hatanpään valtatiellä, jossa ne valmistuvat syksyn aikana.

Rakentamistyöt raitiotien osalla 2A (Pyynikintori–Santalahti) jatkuvat siltatöillä ja raitiotietöillä. Heinäkuussa Sepänkadun sillalla tehdään maanrakennustöitä, louhintoja sillan eteläpuolella sekä rakennetaan sillan pohjarakenteita. Santalahden ylikulkusillan valutyöt siirtyivät juhannusviikolta heinäkuulle valutöille liian lämpimän sään vuoksi. Liikennejärjestelyt Sepänkadun liikennekatkon aikana löytyvät Raitiotieallianssin nettisivuilta. Pirkankadulla, Rantatiellä ja Paasikivenkadulla jatkuvat katurakentamistyöt.

Sekä osalla 1 että osalla 2 tehdään heinäkuussa runsaasti yötöitä. Myös niistä ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Tampereen raitiotien osasta 1 (Pyynikintori–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) on nyt valmiina 94 prosenttia, kun projektiaikaa on kulunut 84 prosenttia. Osalla 2 projektiaikaa on kulunut 21 prosenttia ja valmiusaste on 19 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Tampereen Ratikan liikenteen aloitusta juhlistetaan 8.8. Keskustorin Jugendtorilla tapahtumalla, joka järjestetään koronarajoitusten puitteissa. Tapahtuman ohjelmasta tiedotetaan lisää heinäkuussa mm. Tampereen Ratikan verkkosivuilla. Tapahtumaa edeltää Ratikkaviikko 2.-8. elokuuta, jossa raitiotien varrella olevat yritykset luovat Tampereelle Ratikka-ajan lähtölaskennan tunnelmaa. Yritykset ovat mukana Ratikka-viikolla useiden tarjousten ja muun Ratikka-viikon ohjelman muodossa.

Rakentamistyöt heinäkuussa:

KESKUSTA

Keskustorilla tehdään kiveystöitä, joista aiheutuu ajoittain muutoksia jalankulku- ja pyöräilyreitteihin. Keskustorin ja Hämeenkadun jalkakäytävien kiveystyöt valmistuvat pääosin heinäkuussa.

Ratikka pyynikintorilla
HATANPÄÄN VALTATIE

Hämeenkatu–Verkatehtaankatu -osuudella kivityöt etenevät suunnitellusti ja niitä tehdään osittain yötöinä. Haarlan palatsin edustalla aloitetaan kiveystyöt heinäkuun alussa. Bussipysäkit ovat kortteleissa käytössä jo lopullisilla paikoillaan. Tampereen taidemuseo restauroi uuteen paikkaansa siirrettyä Paimenpoika -patsasta kesän aikana.

Verkatehtaankatu–Otavalankatu–Suvantokatu -välillä käynnissä ovat jalkakäytävän kiveystyöt. Jalankulku on tällä hetkellä asfaltoidulla alueella ajoradan vieressä. Lopullisessa tilanteessa kohdassa tulee olemaan pyörätie. Jalkakäytävän kiveystyöt ovat työn alla arviolta elokuun puoleen väliin saakka. Korttelin puut istutetaan syksyllä, kun puut ovat jälleen lepotilassa ja kestävät siirron sekä istutuksen.

Suvantokadun itäpuolen vesihuoltotyöt ovat Raitiotieallianssin osalta valmistuneet ja Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä töitä jatketaan kadunrakennustöillä.

Suvantokatu–Vuolteenkatu-osuudella Ratinan edustan esteetön reitti on muuttunut Ratinankujan kautta kulkevaksi. Kohdassa jatketaan jalkakäytävän, pyörätien sekä paasikivien muutostöitä, joista aiheutuu jalankulkureitteihin ajoittain pieniä muutoksia. Työt kohdassa kestävät arviolta elokuun loppupuolelle.

Sorin aukion raitiopysäkki

Vuolteenkatu–Tampereen valtatie -välillä bussipysäkit on siirretty lopulliselle paikalleen linja-autoaseman eteen. Alueella jatkuvat betonikiveys- sekä asfaltointityöt, joten jalankulkuun voi ajoittain tulla muutoksia. Alueella tehdään myös viimeistelytöitä. Alueelle istutetaan puita syksyllä.

Hatanpään valtatiellä tehdään heinäkuussa katujen loppuasfaltointia yötöinä. Työt ajoittuvat heinäkuun puoliväliin ja ne ovat osittain yhtä aikaa Hatanpään valtatien koeajojen kanssa, jotka tehdään myös aluksi öisin. Asfaltointeja tehdään sään ehdoilla ja esimerkiksi sateiden vuoksi töitä voidaan joutua siirtämään. Asfaltoinnin ja koeajojen aikana liittymiä joudutaan sulkemaan, ja myös jalankulkua ja pyöräilyä yöaikaan rajoitetaan alueella. Hatanpään valtatieltä liikennettä ohjataan kiertoreiteille. Kiinteistöille kulku järjestetään töiden aikana, ja liikenteenohjaajat ovat paikalla opastamassa liikennettä. Asfaltointien yhteydessä poistetaan kiertoliittymät Hatanpään valtatien ja Suvantokadun sekä Vuolteenkadun liittymistä. Tilalle tulevat liikennevalot, joiden käyttöönotto tehdään vaiheittain viikolla 28. Autoilijoiden tulee huomioida väistämissäännöt liittymissä liikennevalojen ollessa pois toiminnasta.

KALEVA

Kalevan kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylän kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet. Heinäkuussa tehdään kuitenkin yötöinä Nekalantien ja Hervannan valtaväylän välisen rampin raidealueen huoltotöitä, ja rampin kaistat ovat vuorotellen suljettuna kumpikin noin viikon ajan. Työt käynnistyvät 5.7. ja kestävät arviolta kaksi viikkoa. Töiden aikana autoliikenteen kiertoreitit on opastettu Messukyläntien ja Kirkonmäentien kautta.

Nekalantien ja Hervannan valtaväylän välillä liikennejärjestelyjä heinäkuussa
HERVANTA

Hervannan kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Ratikka Hervannassa
SANTALAHTI

Pirkankadulla on käynnissä hidasteen rakentaminen Santalahdentien risteyksessä ja heinäkuun alussa Pirkankadulla tehdään asfaltointeja. Niiden jälkeen otetaan käyttöön uusia liikennejärjestelyjä, mm. pieniä kaistamuutoksia tulossa autoliikenteelle ja myös jalankulkuväyliin voi tulla pieniä muutoksia. Pirkankadun työt saadaan valmiiksi loppukesällä.

Sepänkadulla tehdään töitä useassa kohdassa. Työn alla ovat vesihuolto- ja kaukolämpölinjojen rakentaminen, ja kadun eteläpäässä jatketaan maapohjien leikkausta ratapohjaa varten. Sepänkadun ja Satakunnankadun liittymään rakennetaan kiertoliittymä heinäkuun alussa, mikä vaikuttaa alueen autoliikenteeseen. Myös jalankulkuun tulee reittimuutoksia, kun Yrjö Jylhän puistossa Satakunnankadun, Savilinnankadun ja Sepänkadun liittymässä aloitetaan laite- ja kaapelityöt. Sepänkadun ja samalla koko raitiotien osan 2 ensimmäiset päällysrakennetyöt on tarkoitus aloittaa elokuun alussa. Sepänkadun sillalla jatketaan vanhan sillan purkutöitä ja aloitetaan siltamuurin alaosan ja anturan purkutyöt. Tämän jälkeen jatketaan maaleikkaustöitä sillan eteläpuolella. Sepänkatu on silta- ja raitiotietöiden vuoksi suljettuna läpikulkuliikenteeltä ensi vuoden heinäkuun loppuun.

Sepänkadun työmaa-aluetta

Paasikivenkadulla tehdään kadun rakennekerroksia, putkituksia ja valaisinjalkojen asennusta. Lisäksi tehdään kaivutöitä tukimuurin alueella. Pyöräilyväylä Onkiniemenkadun ja Haarlankujan välillä avattiin kesäkuussa, ja kesän aikana pyöräily siirtyy Paasikivenkadun pohjoisreunaan kokonaan. Haarlankadun liittymän kiveystyöt on saatu valmiiksi ja oikealle Haarlankadulle kääntyvien kaista on otettu käyttöön. Paasikivenkadun eteläpuolella jatketaan tukimuuritöitä.

Paasikiventiellä jatketaan Santalahden ylikulkusillan rakentamista. Sillan valutyöt tehdään heinäkuussa ja sillan muotin purkutyöt alkavat valutöiden jälkeen. Purkutöistä aiheutuu yöaikaan liikennejärjestelyjä Paasikiventielle, mm. yksikaistaisuutta työmaa-alueella. Myös työmaaliikennettä on sekä valutöiden että purkutöiden aikana normaalia enemmän. Valutöiden aikana Santalahden nykyinen puinen ylikulkukäytävä on pois käytöstä. Runsaan työmaaliikenteen vuoksi silta suljetaan turvallisuussyistä ja se pysyy suljettuna noin 20 tuntia, valutöiden päättymiseen asti. Ylikulkusillan pohjoispuolella sijaitseva bussipysäkki (Santalahti 1006) lännen suuntaan on pois käytöstä saman ajan. Edeltävä pysäkki Lielahden suuntaan (Tikkutehdas 1002) sijaitsee Paasikivenkadun risteyssillalla. Seuraava pysäkki on Vaitinaron liittymän jälkeen (Hiedanranta 1010). Valutöiden jälkeen bussipysäkki (Santalahti 1006) otetaan jälleen käyttöön. Joukkoliikenteen muutoksista tiedottaa tarkemmin Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Jalankulku alueella ja käytössä oleville bussipysäkeille on töiden aikana ohjattu kiertoreittien kautta.

Rantatiellä autoliikenne on siirretty tulevan rata-alueen kohdalle. Kadun itäpäässä jatketaan katurakentamistöitä, joiden yhteydessä on tehty myös puunistutusmonttuja kantavine kasvualustoineen tuleville katupuille. Länsipäässä työt keskittyvät hule- ja jätevesilinjojen rakentamiseen, jotka jatkuvat kesän ajan.

Hiedanrannan Sellupuistossa aloitetaan painopenkereen rakentaminen kiviaineksesta heinäkuun alkupuolella. Painopenkereen rakentamisesta aiheutuu Sellupuiston alueelle liikennejärjestelyjä, jotka tulevat voimaan viikolla 27 (5.7. alkaen).