Santalahdessa lokakuussa liikennejärjestelyjä ja bussiliikennemuutoksia raitiotietöistä

Raitiotien ja katualueiden rakentaminen Santalahden alueella etenee suunnitellusti. Lokakuun aikana tehdään uusia liikennejärjestelyjä Paasikiventiellä, Rantatiellä ja Paasikivenkadulla. Viikolla 40 Paasikiventiellä tehdään asfaltointia, ajoratamaalauksia sekä kaistajärjestelyjä, ja viikolla 41 Rantatien liittymää lännen suunnasta siirretään keskustaan päin. Paasikiventieltä Paasikivenkadulle johtavan Rantatien ajokaistan kaideasennustöiden vuoksi keskustaan tuleva kaista on suljettuna muutaman yön ajan lokakuussa.

Paasikiventiellä kaistajärjestelyjä, Rantatien liittymä siirtyy

Viikolla 40 Paasikiventiellä tehdään asfaltointeja, ajoratamaalauksia, maantiekaiteiden asennuksia ja ajolinjojen muutoksia. Liikennejärjestelyillä valmistellaan sitä, että viikolla 41 (10.-15.10) Rantatien liittymä lännestä ajettaessa siirretään noin 250 metriä keskustan suuntaan. Liikennejärjestelyt ja liittymän siirto tehdään Rosenlewin alikulkusiltatöiden ja Paasikiventien muutostöiden vuoksi. Rantatien alueella rakennetaan lähiviikot raitiotiesillan kannen telinettä ja valumuottia ja aloitetaan kannen raudoitustyö. Lokakuun aikana rakennetaan sillan telineaukot Paasikiventien liikennettä varten ja marraskuussa paalutetaan vielä siltakaukalon perustuksia. Paasikiventiellä tehdään mm. uutta hulevesiviemärilinjaa. Liittymän siirron yhteydessä jalankulku- ja pyöräväylät alueella eivät muutu. Käytössä on Pispalan rinteeseen rakennettu tilapäinen pyörätie ja jalankulkuväylä, joka kiertää raitiotietyömaan Paasikiventien eteläpuolelta. Rantatiellä pyöräily kulkee ajoradalla.

Auto- ja bussiliikenteelle muutoksia lokakuussa Paasikiventie-Paasikivenkatu-reitillä

Paasikivenkadulla, Rantatien risteyssillan rampilla, tehdään tiekaiteen asennustöitä ja asfaltointia yötöinä lokakuun puolivälin aikoihin. Töiden vuoksi ajokaista lännen suunnasta Paasikivenkadulle ajettaessa on suljettu muutamana yönä ja keskustaan tulevaa liikennettä kierrätetään Rantatien kautta. Muutoksen ajankohta tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

Auto- ja bussiliikenne keskustasta lännen suuntaan ajaa tällöin normaalisti Paasikivenkatua Paasikiventielle. Lännen suunnasta keskustaan ajettaessa autoliikenteen ja bussien reitti kiertää Rantatien kautta, jonne tehdään työvaiheen ajaksi väliaikainen ajoratapysäkki busseille. Muutos koskee bussilinjoja 9,13, 19, 80 ja 82. Linja 38 ajaa normaalisti lännestä Paasikiventietä Rantatunnelin kautta idän suuntaan. Pyöräilyyn ja jalankulkuun Paasikivenkadun töillä ei ole vaikutusta. Bussilinjojen muutoksesta tiedottaa tarkemmin Nysse.