Raitiotien länsiosalla valmistuu tänä vuonna jo noin puolet raiteista – rakentaminen etenee suunnitellusti aikataulussa


Tampereen raitiotien länsiosan eli Pyynikintori–Santalahti–Lentävänniemi -osuuden rakentamistyöt jatkuvat suunnitellussa aikataulussa. Kesän aikana raidetyöt ovat edenneet jopa tavoitetta nopeammin, ja syksyn lopulla länsiosan raideasennuksista tulee valmiiksi noin kolme kilometriä. Raitiotien länsiosalle asennetaan kaksoisraidetta kaikkiaan 6,6 kilometriä.

  • Kesän aikana rakentaminen on edennyt erinomaisesti koko Pyynikintori–Lentävänniemi -osuudella. Santalahden alueella tehdään nyt ajojohdinasennuksia, kun kaikki raidetyöt Pyynikintorin ja Santalahden välillä on saatu valmiiksi. Hiedanrantaankin on asennettu jo ensimmäiset raitiotiekiskot, ja Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella tälle vuodelle suunnitellut työt valmistuvat aikataulussa, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus kertoo.

Sepänkadun ja Santalahden välillä työt tähtäävät siihen, että raitioliikenne Santalahteen voi alkaa ensi vuonna eli 7. elokuuta 2023. Sitä edeltävät ensi kesänä suoritettavat koeajot Pyynikintorin ja Santalahden välillä.

  • Loppusyksyn ja talven aikana Santalahdessa jatketaan ajojohdinasennuksia sekä viimeistellään jalankulku- ja pyöräväyliä sekä loppuja katurakennustöitä. Myös teknisten järjestelmien asennuksia tehdään raitiotien alueella ja Paasikivenkadun sähkönsyöttöasemalla, Valjus mainitsee.

Santalahdesta Lentävänniemen suuntaan Raitiotieallianssin työt jatkuvat Rantatien länsipään ja Paasikiventien alueella, jossa rakennetaan uutta Rosenlewin raitiotiesiltaa. Lisäksi Paasikiventietä siirretään ja lännen suuntaan myös levennetään kolmikaistaiseksi. Tampereen kaupunki puolestaan jatkaa Näsisaaren täyttöä, jonka on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

  • Työt Näsisaaressa ovat edistyneet hyvin ja on todennäköistä, että Raitiotieallianssin työt Näsisaaressa voisivat alkaa ensi kesänä saareen johtavien siltojen rakentamisella. Aikatauluun vaikuttaa kuitenkin Näsisaaren täytön painuma-aika. Jos työt saarella päästään aloittamaan suunnitellusti, on raitioliikenteen aloittaminen Lentävänniemeen mahdollista vuoden 2025 alussa, Sari Valjus arvioi.

Raitiotien osalla 2 on projektiaikaa kulunut nyt 44 prosenttia ja koko osan 2 valmiusaste on 41 prosenttia. Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Hiedanrantaan asennettiin ensimmäiset kiskot syyskuussa. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Raiteita asennettu noin kolme kilometriä

Raitiotieallianssi on rakentanut tänä vuonna raitiotien kaksoisraidetta kaikilla rakentamislohkoilla eli Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä. Pyynikintori–Santalahti -osuudella raideasennukset ovat valmiit. Osuuden pituus Pyynikintorilta Rantatien länsipäähän on noin kaksi kilometriä. Syksyn aikana on tehty vielä Rantatien nurmiradan multauksia ja kylvöjä. Paasikivenkadulla sepelirataa tuettiin koneellisesti oikeaan asemaansa syyskuussa. Lokakuussa tehdään vielä hitsaustöitä ja sepeliradan viimeistelytöitä, jonka jälkeen sepeliraideosuuskin on valmis.

  • Ratatöissä mennään sillä tavoin jopa etuajassa, että myös Hiedanrantaan saatiin jo syyskuussa asennettua ensimmäiset kiskot. Alun perin arvioimme, että Hiedanrannan ratatyöt alkaisivat vasta ensi vuonna, mutta pääsemme jo tänä vuonna asentamaan kaksoisraidetta alueelle noin 200 metriä. Kaikkiaan Hiedanrantaan tulee raitiotierataa noin 1,4 kilometriä, Raitiotieallianssin päällysrakennevastaava Timo Kuusela kertoo.

Lentävänniemessä kaksoisraiteen asennukset valmistuvat Federleynkadulla sekä Kehyskadulla, ja noin puolet Lielahdenkadusta saadaan myös tänä vuonna valmiiksi.

  • Loppuosuus Lielahdenkadun päällysrakenteesta sekä Halkoniemenkatu ja Pyhällönpuiston päätepysäkin osuus ovat vuorossa ensi vuonna, Kuusela toteaa.

Tampereen raitiotien länsiosuudelle rakennetaan sekä sepelirataa että kiintoraidelaattaan perustuvaa rataa, jossa pinnoitteena on nurmi, kiveys tai asfaltti.

  • Kiintoraidetta asennetaan tänä vuonna noin kaksi kilometriä ja sepelirataa asennettiin vajaan kilometrin verran Paasikivenkadulle. Koko länsiosalle eli Pyynikintorilta Lentävänniemeen tulee kaksoisraidetta yhteensä 6,6 kilometriä, josta nurmiraidetta on 1,6 kilometriä, sepeliraidetta 2,4 kilometriä sekä asfaltti- tai kivipäällysteistä kiintoraidetta 2,6 kilometriä, Kuusela mainitsee.

Näsisaareen tuleva rataosuus on sepelirataa, jonka rakentamiseen päästään arviolta kesällä 2024.

Raitiotierata on kokonaan valmis siinä vaiheessa, kun kaikki tekniset järjestelmätkin on asennettu. Teknisiä järjestelmiä ovat esimerkiksi sähköradan rakenteet kuten pylväät, ajojohtimien kannatusrakenteet ja itse ajojohtimet. Lisäksi asennetaan muun muassa vaihteiden kääntölaitteita, liikennevaloja raitiotietä varten sekä rakennetaan katuvalaistusta ja tietoliikenneverkkoa sekä raitiotien että kaupungin käyttöön.

Paasikivenkadulla tuettiin sepelirataa tukemiskoneella syyskuussa. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Siltatyöt Rosenlewin ratasillalla jatkuvat – Hiedanrannan Sellupuistossa aloitetaan Ollinojan sillan rakentaminen

Santalahden länsipäässä Paasikiventien ylittävän Rosenlewin alikulkusillan rakentaminen on kesän aikana jatkunut suunnitellusti. Rantatien alueella rakennetaan lähiviikot raitiotiesillan kannen telinettä ja valumuottia ja aloitetaan kannen raudoitustyö. Lokakuun aikana rakennetaan sillan telineaukot Paasikiventien liikennettä varten ja marraskuussa paalutetaan vielä siltakaukalon perustuksia. Sillan kannen teline- ja muottityöt valmistuvat syksyllä ja kannen betonivalut tehdään keleistä riippuen joko loppuvuonna tai ensi keväänä. Rosenlewin sillasta tulee yli 230 metriä pitkä silta pelkästään raitioliikenteen käyttöön. Silta ylittää Paasikiventien lähtien Rantatien länsipäästä ja ulottuen Pölkkylänpuistoon, josta raitiotien reitti etenee Näsisaaren kautta kohti Hiedanrantaa. Siltaa kannattelee maatukien lisäksi viisi pilaria. Sillan rakentamista voi seurata Raitiotieallianssin verkkosivujen live-kamerasta.

Rosenlewin alikulkusillan työmaa syyskuussa. Kuva: Raitiotieallianssi/Niklas Salmela

Hiedanrannassa Sellupuistossa aloitetaan marraskuussa Ollinojan sillan rakentamistyöt. Uusi alikulkukäytävä yhdistää Sellupuiston itä- ja länsipuolet siten, että sillan päällä kulkee raitiotien lisäksi eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Sillan alle tulee murskepintainen puistokäytävä jalankululle ja pyöräilylle. Lisäksi sillan alle rakennetaan tässä vaiheessa uoma itse Ollinojalle, pieneläinpolku sekä luontopolku. Raitiotieallianssi rakentaa raitiotien yhteydessä sillan kohdan, ja muu Sellupuiston osuus uusitaan Tampereen kaupungin toimesta myöhemmin. Tampereen kaupungin yleissuunnitelma Sellupuistosta >>

Sepänkadun ja Santalahden välillä raitiotietyöt loppusuoralla

Pyynikintorin ja Santalahden väliset raitiotietyöt alkoivat marraskuussa 2020, ja nyt työt ovat loppuvaiheessa. Raitiotien koeajoja alueella tehdään ensi kesänä. Syksyn ja tulevan talven aikana asennetaan vielä ajojohtimia ja teknisiä järjestelmiä Sepänkadulla, Paasikivenkadulla ja Rantatiellä.

Työt kaduittain:

Pirkankadulla tehdään lokakuun alussa viimeisiä asfaltointeja

Sepänkadulla työt ovat viimeistelyvaiheessa. Kadulla tehdään kaideasennuksia ja kadun itäpuolella uutta jalankulku- ja pyöräväylää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuun aikana. Muilta osin Sepänkatu on avattu liikenteelle. Sepänkadulla käyttöönotetut liikennevalot ovat valmiit myös raitioliikennettä varten. Liikennevalojen testaus ja säätö Ratikan valojen osalta tehdään koeajojen aikana kesällä 2023. Kadun länsireunassa on toistaiseksi töiden ajan käytössä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä. Sepänkadun sillan rakentamistyöt ovat valmistuneet.

Sepänkadulla on tehty ajojohtimien asennuksia myös yötöinä. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Paasikivenkadulla ajorata on uusittu raitiotien katusuunnitelman mukaiseksi. Paasikivenkadun eteläpuolella rakennetaan uutta jalankulku- ja pyöräväylää, joka ulottuu Tipotieltä Sepänkadulle. Uusi väylä otetaan käyttöön arviolta ensi kevään aikana, kun ajojohdinasennukset ja Haarlan mutkassa sijaitsevan sähkönsyöttöaseman asennukset ja kaapeloinnit on saatu valmiiksi. Paasikivenkadun sähkönsyöttöaseman kojeistoasennukset aloitetaan lokakuussa. Syksyn mittaan Paasikivenkadulla on tehty myös paljon puiden ja pensaiden istutuksia sekä nurmialueita ja reunakivitöitä. Lokakuussa Paasikiventieltä Paasikivenkadulle johtava ajokaista on suljettuna muutamana yönä kaideasennusten vuoksi. Tällöin lännen suunnasta tuleva auto-ja bussiliikenne kierrätetään Rantatien kautta.

Raitiotien sähkönsyöttöasema Paasikivenkadulla. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Rantatiellä on tehty alkusyksyllä kiintoraidelaatan reunatäyttöjä, nurmiradan multauksia, reunakivitöitä sekä betoni- ja kenttäkiveyksiä tukimuurin ympäristössä. Rantatiellä sijaitsee neljä raitiotien vaihdetta, joiden viimeiset kääntölaitteet asennetaan lokakuun aikana. Santalahden ja Tikkutehtaan raitiopysäkeillä on tehty ympäristön täyttö- ja kiveystöitä. Paasikiventien puolella puolestaan otettiin käyttöön lopullinen bussipysäkki syyskuun lopulla. Pysäkille on kulku Rantatieltä Tikkutehtaan raitiopysäkin kautta. Bussipysäkin ja raitiopysäkkien katokset asennetaan myöhemmin ensi vuonna. Auto- ja pyöräliikenne Rantatiellä kulkee lopullisella paikallaan ajoradalla.

Paasikiventien levennys Uittotunnelin suuntaan etenee. Lokakuun alussa Paasikiventiellä tehdään asfaltointeja ja niiden jälkeen kaistajärjestelyjä. Liikennemuutoksilla valmistellaan sitä, että Rantatien liittymä lännestä ajettaessa siirretään lokakuun alkupuolella noin 250 metriä keskustan suuntaan. Liikennejärjestelyt ja liittymän siirto tehdään Rosenlewin alikulkusillan töiden ja Paasikiventien muutostöiden vuoksi. Liittymän siirron yhteydessä jalankulku- ja pyöräväylät alueella eivät muutu. Käytössä on Pispalan rinteeseen rakennettu tilapäinen pyörätie ja jalankulkuväylä, joka kiertää raitiotietyömaan Paasikiventien eteläpuolelta. Rantatiellä pyöräily kulkee ajoradalla. Liikennejärjestelyjen yhteydessä työmaan käytössä ollut tekninen silta Paasikiventien yli puretaan. Sillan purkutyöt tehdään yötyönä viikolla 40, ja töiden aikana on hetkellisiä kaistajärjestelyjä.

Raitiotietöiden yhteydessä lännen suuntaista Paasikiventietä siirretään ja levennetään kolmikaistaiseksi Tampereen uittotunnelin länsipuolelle saakka, jossa se yhdistyy aikaisemmin tehtyyn levitykseen. Paasikiventien alueella tehdään myös maantiekaiteiden asennuksia ja keskialueella rakennetaan viemärilinjaa. Paasikiventien levennyksen on tarkoitus valmistua vuoden päästä syksyllä 2023.

Sepänakadun raitiotieosuutta sekä uusi pyöräkatos. Kuva: Raitiotieallianssi/Jaakko Sinisalo

Hiedanrannassa rakennetaan ratapohjaa ja kunnallistekniikkaa uusille asuinalueille

Hiedanrannassa raitiotietyöt alkoivat huhtikuun lopulla ja kesän aikana on rakennettu ratapohjaa ja uutta kunnallistekniikkaa. Ensimmäiset kiskot Hiedanrantaan asennettiin tehdasalueen ja tulevan Nottbeckinaukion välille syyskuussa. Hiedanrannan Tehdaskartanonkadulle on tehty pitkäaikaiset liikennejärjestelyt autoliikenteelle, jalankululle ja pyöräilylle. Kesän aikana on Sellupuistoon viime vuonna rakennettua painopengertä jatkettu etelän suuntaan, ja jatko-osuus jää tiivistämään maapohjaa noin vuodeksi. Alkuperäisen painopenkereen ylimääräistä louhetta ryhdytään lokakuussa kuljettamaan Sellupuistosta Näsisaareen täyttömaaksi. Louheenajo kestää noin kuukauden ja se tehdään Näsisaaren täyttöurakoitsijan toimesta. Loppuvuoden aikana aloitetaan Hiedanrannassa myös raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentamistyöt.

Hiedanrannan raideasennuksiin päästiin suunniteltua aiemmin. Kuva: Raitiotieallianssi/Kimmo Vallden

Niemenrannassa ja Lentävänniemessä puolet raideasennuksista valmiina

Kaikilla Niemenrannan ja Lentävänniemen raitiotiekaduilla eli Federleynkadulla, Kehyskadulla, Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla on jatkettu kesän aikana kunnallistekniikan uusimista ja rakennettu ratapohjaa. Ensimmäiset kiskot Niemenrannan ja Lentävänniemen raitiotieradalle asennettiin toukokuun lopulla Federleynkadulle. Kesän aikana ratatyöt ovat edistyneet suunnitellusti, ja samalla on uusittu katurakenteita raitiotien katusuunnitelman mukaiseksi.

Työt kaduittain:

Federleynkadulla jatkuvat loppusyksyn ajan kiintoraidelaattojen työt, kiveystyöt ja katurakennus eri kohdissa. Rata-alueella tehdään radan pintarakenteita eli kiveyksiä ja asfaltointeja. Rata-alueen reunalla tehdään täyttöjä ja reunakiviasennuksia. Lokakuun loppupuolella Federleynkadulla tehdään liikennejärjestelyjä, joista tiedotetaan tarkemmin lähempänä. Katurakennustöiden ohella Federleynkadulle asennetaan uusia valaisinpylväitä ja sähköratapylväitä. Uusia katupuita varten on rakennettu kantavaa kasvualustaa. Tällä hetkellä Federleynkatu on töiden vuoksi Kehyskadun ja Matilda Niemen kadun välillä yksisuuntainen. Osuudella sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne. Pyöräväylä ja suositeltu jalankulkureitti sijaitsevat pääosin Federleynkadun pohjoispuolella. Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta Federleynkatu on kokonaan suljettu autoliikenteeltä.

Federleynkadun raiteiden pintarakenteen kiveystöitä. Kuva: Raitiotieallianssi/Marja Merta

Kehyskadulla kiskoasennukset alkoivat kesäkuussa Lielahdenkadun kiertoliittymästä, joka töiden ajaksi muutettiin T-risteykseksi. Kesän aikana on rakennettu ratapohjaa ja asennettu kiskoja koko Kehyskadun matkalla, ja viimeiset ratapohjat ja raideasennukset valmistuvat syksyn aikana. Lisäksi on tehty katurakennustöitä ja kantavaa kasvualustaa uusille katupuille sekä kaapeleiden suojaputkituksia. Lokakuussa työalue siirtyy osin kadun itäreunaan. Jalankulku ja pyöräily Federleynkadun ja Kehyskadun välillä palautetaan myös syksyn aikana länsipuolelle S-marketin talotyömaan niin salliessa. Kiertoliittymän alueella tehdään kiveystöitä ja asfaltointeja. Niiden valmistuttua T-risteys jää pois käytöstä ja kiertoliittymä palautetaan käyttöön arviolta marraskuussa. Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymässä raitiotien sähkönsyöttöaseman talorakennustyöt jatkuvat syksyn ja talven ajan.

Lielahdenkadulla on rakennettu kesän aikana ratapohjaa sekä asennettu kiskoja Kehyskadun liittymän ja Lentävänniemenkadun välisellä osuudella. Viimeiset ratalaatan valut tehdään lokakuussa, ja Lielahdenkadun raideasennuksista valmistuu tänä vuonna noin puolet. Kesän aikana on myös rakennettu uusia rakennekerroksia ajoradoille sekä jalankulun ja pyöräilyn väylille. Lokakuussa Lielahdenkadun pohjoispuolen katurakenteiden valmistuttua työalue muuttuu. Liikennettä siirretään kadun pohjoispuolelle ja kadun eteläreunalla aloitetaan katurakennustyöt. Lielahdenkadulla on töiden aikana kaksisuuntainen autoliikenne, mutta ajokaistoja ja ajolinjoja muutetaan töiden edetessä. Jalankulun ja pyöräilyn reitti on töiden aikana ensisijaisesti Lielahdenkadun pohjoispuolella, mutta töiden edetessä on tiedossa tilapäisiä muutoksia. Pysäköinti Lielahdenkadun varrella kielletään töiden vuoksi ja pysäköintipaikat poistuvat pysyvästi. Lielahdenkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella. .

Halkoniemenkadulla on itäreunalla asennettu reunakiviä ja tehty asfaltointeja, ja parhaillaan käynnissä on kaapelireittien rakentaminen sekä ratapohjatyöt. Pyhällönpuiston suuntaan menevä liikenne on siirretty toistaiseksi kadun itäreunaan. Jalankulku- ja pyöräväylä kulkee kadun länsireunalla. Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston alueen kallioleikkausten päälle asennetaan aitoja syksyn kuluessa.

Pyhällönpuistossa maapohjan kantavuutta parantava painopenger on tiivistänyt maaperää tarvittavilta osin ja louheen kuljetus alueelta käynnistyy syksyn aikana. Louheenajon aikana Pyhällönpuistossa tehdään liikennejärjestelyjä ja kulkureitit muuttuvat väliaikaisesti.

Raitiotietöiden aikana kaduilla on liikennejärjestelyjä, mutta kiinteistöille kulku ja huoltoajot varmistetaan kaikissa vaiheissa. Myös yötöitä tehdään tarpeen mukaan turvallisuussyistä ja jotta liikennettä häirittäisiin mahdollisimman vähän.

Raitiotien länsiosan rakentamisesta ja sen vaikutuksista tiedotetaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista.

Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta lisätietoa on Tampereen Ratikan kanavissa.