Sepänkadulla aloitetaan sillan purkua valmistelevat työt – yötöistä aiheutuu melua lähiympäristöön

Sepänkadulla aloitetaan viikolla 13 eli 28.3. sillan purkua valmistelevat työt rautatiealueella. Töitä tehdään pääsääntöisesti öisin, jolloin junaliikenteen lomaan on helpompi sovittaa työaikoja. Yötöitä tehdään myös viikonloppujen molemmin puolin. Töistä aiheutuu melua lähiympäristöön.

Työt eivät tässä vaiheessa vaikuta nykyisiin kulkureitteihin Sepänkadulla eivätkä Pirkankadulla. Seuraavat liikennejärjestelyt tehdään toukokuun alussa, kun liikenne Sepänkadun sillan kautta katkaistaan.

Sepänkadun sillan alle suojakatos ennen sillan purkua

Viikosta 13 alkaen toukokuun alkuun saakka tehdään rautatiealueella Sepänkadun sillan purkua valmistelevia töitä. Sepänkadun sillan alapuolelle rakennetaan suojakatos, jonka alla junaliikenne pääsee kulkemaan samaan aikaan kun vanha silta puretaan ja uusi silta rakennetaan tilalle.

Suojakatosta rakennetaan turvallisuussyiden vuoksi pääsääntöisesti arkiöinä, koska tällöin junaliikenteen lomaan on mahdollista sovitella työaikoja. Työaikoja on sovitettu junaliikenteen väleihin myös viikonloppuja edeltävinä ja niiden jälkeisinä öinä eli pe-la- ja su-ma-öinä. Valtaosa töistä pyritään tekemään arkiöisin, ja suunniteltuja yötyöaikoja voidaan jättää käyttämättä, mikäli työt etenevät suunniteltua nopeammin.

Työvaiheina on muun muassa porapaalutusta ja pontitustöitä, koska suojakatoksen ja uuden sillan perustuksia sekä tukiseiniä tehdään radan pinnan alapuolelle. Paalutus- ja pontitustöistä aiheutuu melua lähiympäristöön.

Lisäksi heti toukokuun alussa tehdään yötöinä opastinportaalin ja opastinsillan purkua. Näistä työvaiheista aiheutuu melua ja työkoneiden siirtojen vuoksi myös muutoksia pysäköintialueisiin. Paasikivenkatua ja Sepänkatua joudutaan sulkemaan ajoittain yöaikaan, kun töitä tehdään nosturilla.

Sepänkadun sillan liikenne katkeaa toukokuun alussa

Sepänkadun raitiotietöitä jatketaan myöhemmin keväällä siten, että Sepänkadun sillan kautta kulkeva liikenne katkaistaan toukokuun alkupuolella. Silloin aloitetaan nykyisen sillan purkutyöt ja uuden sillan rakentaminen. Sillan sulkemisesta ja sen liikennevaikutuksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä töiden aloitusta.

Sepänkadun nykyinen silta korvataan uudella, entistä leveämmällä sillalla, joka mitoitetaan sekaliikenteelle (raitiotieliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily). Sepänkadun silta levenee enimmillään yli 40-metriseksi, kun sillan nykyinen leveys on reilut 15 metriä. Siltatyöt kestävät tämän vuoden toukokuulta loppukesään 2022 asti.