Sepänkadun ja Paasikivenkadun kiertoliittymään muutoksia – vapaa oikea-kaista pois käytöstä

Sepänkadun ja Paasikivenkadun välisessä kiertoliittymässä on tehty liikennejärjestelyjä perjantaina 19.3. Kiertoliittymän vapaa oikea-kaista suoraan eli länteen meneville on suljettu pois käytöstä. Muutos tehtiin, koska kohdalle rajataan lisää työaluetta Tampereen kaupungin kaukolämpötyömaata varten.

Liikennejärjestelyt kohdalla kestävät arviolta toukokuulle. Silloin myös Sepänkadun silta tullaan sulkemaan kokonaan liikenteeltä siltatöiden vuoksi. Sepänkadun sillan sulkemisesta ja sen vaikutuksista tiedotetaan lähempänä tarkemmin.

Sepänkadun ja Paasikivenkadun kiertolittymän vapaa oikea-kaista suoraan eli länteen meneville on poistettu käytöstä 19.3.