Sepänkadun katurakennustyöt valmistuvat – uusi jalankulku- ja pyöräväylä käyttöön kadun itäpuolella

Sepänkadun ja Santalahden raitiotie- ja katurakennustyöt ovat edenneet viimeisiin työvaiheisiin. Sekä Sepänkadun että Rantatien itäpään päällysrakennetyöt ja katurakennustyöt ovat valmistuneet Raitiotieallianssin töiden osalta, ja Sepänkadulla otetaan käyttöön uusi jalankulku- ja pyöräväyläosuus.

Sepänkadun katurakennustyöt ja Sepänkadun sillan työt ovat valmistuneet. Jalankulku-ja pyöräväylä kadun itäpuolella avataan 18.11. Kuva: Raitiotieallianssi/Kimmo Vallden

Myös Paasikivenkadun työt ovat edenneet aikataulussa, ja kadulla saadaan marraskuussa käyttöön kaksi ajokaistaa keskustan suuntaan. Raitiotien ajojohdinten asennuksia jatketaan vielä talven aikana Sepänkadulla ja Santalahdessa.

Raitiotie jatkuu Pirkankadulta Sepänkadulle. Raitioliikenne Pyynikintorilta Santalahteen alkaa 7.8.2023. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Sepänkadun katurakenteet uusittiin kokonaisuudessaan

Sepänkadun päällysrakennetyöt eli kiskojen ja kiintoraidelaatan asennukset valmistuivat kesäkuussa.

  • Viimeiset katurakennustyöt saatiin valmiiksi nyt marraskuussa. Sepänkadun katurakenteet on raitiotien myötä uusittu kauttaaltaan ja samalla on uusittu merkittävä määrä kunnallistekniikkaa. Lisäksi Sepänkadun varrelle on töiden yhteydessä istutettu runsaasti uusia puita ja pensaita, lohkopäällikkö Olli Tuomisto Raitiotieallianssista kertoo.
Sepänkadun raitiopysäkki (Särkänniemi). Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Raitiotie kulkee kadun itäreunalla omalla alueellaan, ja raitiotien rinnalla autoliikenteelle on yksi kaista kumpaankin suuntaan sekä Sepänkadun sillalla myös ryhmittymiskaista. Sepänkadun jalankulku- ja pyöräväyliä on uusittu, ja kadun itäpuolella avataan perjantaina 18.11. käyttöön uusi eroteltu jalankulku- ja pyöräväylä. Väylältä on rakennettu uusi porrasyhteys Kankurinkadulle, joten myös yhteys Sepänkadulta sivukaduille paranee. Uuden jalankulku- ja pyöräväylän myötä länsipuolen yhdistetty väylä muutetaan lopullisen tilanteen mukaisesti jalkakäytäväksi. Sepänkadun raitiopysäkille (Särkänniemi) on asennettu pysäkkikatoksen runko. Pysäkin varustelut viimeistellään myöhemmin. Raitioliikenne Pyynikintorilta Santalahteen alkaa 7.8.2023.

Sepänkadun itäpuolella otetaan käyttöön uusi jalankulku- ja pyöräväylä. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen
  • Katurakennustöiden ohella myös Sepänkadun silta valmistuu kokonaisuudessaan. Uusi rautatien ylittävä silta on mitoitettu raitiotieliikenteelle, autoliikenteelle, jalankululle ja pyöräilylle. Silta on enimmillään yli 40 metrin levyinen, Tuomisto mainitsee

Raitiotietyöt Sepänkadulla käynnistyivät keväällä 2021. Töiden vuoksi Sepänkatu oli suljettuna läpiajoliikenteeltä vajaat 15 kuukautta, ja työt kadulla saatiin tehtyä valmiiksi suunniteltua aikataulua nopeammin. Sepänkatu avattiin läpiajoliikenteelle tämän vuoden heinäkuussa.

Sepänkatu pohjoisen suuntaan. Kuva: Raitiotieallianssi/Kimmo Vallden

Paasikivenkadulla uusi ajokaista käyttöön

Paasikivenkadun raitiotien päällysrakenne- eli sepeliratatyöt ovat valmistuneet. Myös Paasikivenkadun ajoradat on uusittu, ja kadulla avataan marraskuussa käyttöön kaksi ajokaistaa myös keskustan suuntaan meneville. Ajokaistojen lopulliset asfaltoinnit tehdään ensi keväänä. Paasikivenkadun pohjoispuolella valmistui syksyllä 2021 uusi eroteltu jalankulku- ja pyöräväylä. Eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylä on vielä ajojohdinasennusten työmaaliikenteen käytössä, ja väylä viimeistellään ja otetaan käyttöön ensi keväänä.

Sepelirataa Paasikivenkadulla. Kuva: Raitiotieallianssi/Kaisa Viitamäki

Paasikivenkadun varrella sijaitsevan sähkönsyöttöaseman rakentamistyöt ovat valmistuneet ja käynnissä on kojeistoasennukset. Myös Paasikivenkadun varrelle on istutettu paljon uutta puustoa, mm. kartiotammia sekä vuorijalavia, ja keväällä rinteeseen istutetaan vielä koivuja. Sähkönsyöttöaseman ympäristöä on elävöitetty männyillä.

Rantatien katutyöt viimeistellään Tampereen kaupungin toimesta myöhemmin

Rantatiellä päällysrakenne- ja katurakennustyöt ovat valmistuneet Raitiotieallianssin 2A-osuudella eli Pyynikintori-Santalahti-välillä. Rantatielle on rakennettu raitiotien lisäksi kaksi raitiopysäkkiä, Tikkutehdas ja Santalahti. Rantatien raitiotieosuus on pysäkkialueita lukuun ottamatta nurmirataa, ja sen varrelle on syksyn aikana istutettu mm. serbiankuusia ja vaahteroita.

Nurmirataa Rantatiellä. Kuva: Raitiotieallianssi/Petra Brunnila

Lisäksi Rantatielle rakennettiin uusi Paasikiventien ylittävä Santalahden rantasilta, joka avattiin jalankulun käyttöön viime vuoden joulukuussa. Pispalanharjun puolelta esteetön kulku ja pyöräily-yhteys Rantatielle toteutuu myöhemmin, alueelle suunnitellun aukion kautta. Aukio ja pyöräilyreitti voidaan Tampereen kaupungin toimesta rakennuttaa Rantatien talotyömaiden valmistuttua, arviolta vuonna 2023.

Jalankulku Rantatien itäpäässä kulkee kadun eteläpuolella omalla väylällään ja pyöräily lopullisen tilanteen mukaisesti ajoradalla. Rantatien länsipäässä jatketaan Paasikiventien ylittävän Rosenlewin raitotiesillan rakentamista sekä katurakennustöitä. Rantatien varrella jatkuu myös uusien kerrostalojen rakentaminen, joten Tampereen kaupunki viimeistelee loput Rantatien katutyöt myöhemmin.