Sepänkadun raitiotietyöt alkavat viikolla 11 – alueelle liikennejärjestelyjä ja kulkureittimuutoksia

Sepänkadulla aloitetaan raitiotien rakentamistyöt viikolla 11 eli 15.3. alkaen. Työt aloitetaan Pirkankadun ja Satakunnankadun välisellä osuudella, ja ensimmäiseksi tehdään hulevesilinjaa ja muita johto-ja putkisiirtoja kadun itäreunassa. Työt tällä katuosuudella kestävät ensi vuoden kesään saakka.

Töistä aiheutuu liikennejärjestelyjä alueelle. Töiden vuoksi autoliikenne siirtyy tässä vaiheessa kadun länsireunaan siten, että kumpaankin suuntaan on yksi ajokaista. Jalankulku ohjataan kadun länsipuolelle. Sepänkadun ylittävät suojatiet säilyvät nykyisellään. Pyöräily Pirkankatu–Satakunnankatu-väliltä ohjataan kiertoreiteille mm. Pirkankadun pohjoispuolen kautta Tipotielle ja Satakunnankadulle. Kiinteistöille pääsy ja huoltoajo Sepänkadulla varmistetaan kaikissa työvaiheissa.

Jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt Sepänkadun ja Pirkankadun alueella 15.3. alkaen

Sepänkadun raitiotietöitä jatketaan myöhemmin keväällä siten, että Sepänkadun sillan kautta kulkeva liikenne katkaistaan toukokuun alkupuolella. Silloin aloitetaan nykyisen sillan purkutyöt ja uuden sillan rakentaminen. Tällöin myös osuus Pirkankatu-Satakunnankatu katkaistaan autoliikenteeltä. Sepänkadun sillan ja katualueiden sulkemisesta ja niiden liikennevaikutuksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä töiden aloitusta.

Sepänkadun sillan uusimista valmistellaan rautatiealueella yötöinä

Sepänkadun sillan uusimista valmistellaan kevään aikana tekemällä ensin rautatiealueella sähköratamuutoksia. Sen jälkeen valmistellaan sillan purkua ja rakennetaan suojakatos junaliikenteelle siltatöiden ajaksi. Suojakatoksen valmistuttua aloitetaan Sepänkadun sillan purku ja uuden sillan rakentaminen. Rautatiealueella työskennellään pääsääntöisesti öisin.

Sepänkadun nykyinen silta korvataan uudella, entistä leveämmällä sillalla, joka mitoitetaan sekaliikenteelle (raitiotieliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily). Sepänkadun silta levenee enimmillään yli 40-metriseksi, kun sillan nykyinen leveys on reilut 15 metriä. Työt kestävät tämän vuoden toukokuulta loppukesään 2022 asti.