Sepänkadun sillan kantta valetaan – silta valmistuu ja Sepänkadun liikenne avautuu ensi kesänä

Sepänkadun raitiotietyöt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti. Sepänkadun sillalla aloitetaan kannen valutyöt torstaina 25.11. Sepänkadun muilla osuuksilla jatketaan raitiotien päällysrakenteen eli kiskojen asennusta ja kiintoraiteen rakentamista.

Sepänkadun silta rakennetaan poikkeuksellisella menetelmällä

Sepänkadun silta toteutetaan laattakehäsiltana, jossa teräksiset palkit ja levyt muodostavat sillan valumuotin ja myös lopullisen kansirakenteen. Töitä tehdään Sepänkadun sillan väliaikaisen suojakatoksen yläpuolella, jonka alla junaliikenne kulkee normaalisti silta- ja raitiotietöiden aikana.

Sepänkadun silta
Sepänkadun siltaa rakennetaan suojakatoksen yläpuolella. Alla kulkee junaliikenne Helsinki-Oulu-pääradalla. Kuva: Wille Nyyssönen

– Koska Sepänkadun sillan alla on rautatie, ei perinteiseen puusta tehtyyn valumuottiin ollut tilaa alapuolella. Myöskään ylöspäin ei korkeutta voitu nostaa. Siksi Sepänkadun sillalla käytetään muottina teräspalkkeja, jotka jäävät kannen valun sisään ja toimivat valun jälkeen varsinaisen sillan kansirakenteena, Raitiotieallianssin taitorakenteiden vastaava työnjohtaja Perttu Vähä-Pietilä kertoo.

Syksyn aikana Sepänkadun sillalla on valettu ensin sillan anturat sekä junaraiteiden pohjois- ja eteläpuolen seinämät eli ns. kehäjalat. Lisäksi sillalle on asennettu teräksisiä HEB-palkkeja, niiden välisiä sinkkilevyjä ja harjateräksiä sillan kannen valua varten.

Sepänkadun silta rakennetaan poikkeuksellisella menetelmällä. Kuvassa raudoituksen alla sillan teräspalkkeja, jotka muodostavat myös sillan lopullisen kansirakenteen

Sillan kantta valetaan torstaina 25.11. aamukuudesta alkaen yhtäjaksoisesti alkuyöhön saakka. Betoniautot ajetaan sekä Sepänkadun että Paasikivenkadun puolelle, mutta työmaaliikenteestä ei aiheudu haittaa muulle liikenteelle. Sillan kanteen kuluu betonia noin 590 kuutiota eli noin 1 475 000 kiloa.

Perttu Vähä-Pietilän mukaan teräspalkkirakenne on ollut hitaampi asentaa kuin puinen, sillä työmenetelmä sisältää paljon raskaita nostoja.

– Suomessa on saatavilla hyvin sekä puuta että timpuriosaamista puusta rakentamiseen, ja siksi siltamuotit tehdäänkin yleensä puusta. Tällä sillalla puumuotti ei kuitenkaan käytettävissä olevan tilan vuoksi ollut mahdollinen, mutta tämä on ollut alusta saakka tiedossa ja työ etenee suunnitellussa aikataulussa.

Siltatyöt valmiiksi ja Sepänkadun liikenne auki ensi kesänä

Sepänkadun siltatyöt alkoivat tämän vuoden toukokuussa, jolloin myös läpikulku Sepänkadun kautta Paasikivenkadulle katkaistiin. Tavoitteena on saada silta valmiiksi ensi vuoden loppukesällä, jolloin myös autoliikenne, jalankulku ja pyöräily Sepänkadun kautta voidaan taas avata.

Havainnekuva Sepänkadun sillasta. Kuvalähde: Tampereen kaupunki

Siltatöitä vauhditetaan loppuvuoden aikana siten, että Raitiotieallianssi täyttää viikoilla 48-50 (1.-17.12.) sillan viereisiä alueita maa-aineksella kahdessa työvuorossa. Täyttöjä tehdään arkipäivinä hieman normaalia työaikaa venyttäen siten, että työt alkavat aamuisin klo 6.00 ja ne kestävät iltaan klo 22.00 saakka. Mikäli työt saadaan valmiiksi suunniteltua aiemmin, voidaan ennalta ilmoitettuja työaikoja jättää käyttämättä.

– Näillä järjestelyillä joudutamme valmistumista kokonaisuudessaan, kun pääsemme heti alkuvuodesta tekemään sillan vesieristyksiä sääsuojassa, Perttu Vähä-Pietilä toteaa.

Sepänkadun sillasta tulee entistä huomattavasti leveämpi, sillä sillan uusi kokonaisleveys on enimmillään yli 40 metriä. Silta on mitoitettu sekaliikenteelle (raitiotieliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily). Sillan valmistuttua siihen tulee myös Ratikan taidetta elävöittämään rakennetta.

Sepänkadun silta:

• Teräsbetoninen laattakehäsilta
• Leveys enimmillään 43,5 metriä (aiemmin reilut 15 metriä)
• Sillan kokonaispituus 18,5 metriä
• Sillan kannen pinta-ala noin 700 m2
• Sillalle tulee raitiotie- ja autoliikennekaistat sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät.
• Sillan alta kulkevat pohjoisen Helsinki–Oulu-pääradan junat sekä junaliikenne länteen Poriin ja Raumalle