Raitiotieallianssin lokakuu: Tampereen raitiotien länsiosalla katu-, silta- ja raidetöitä – Hatanpään valtatien katurakennustyöt valmistuvat

Raitiotien rakentaminen jatkuu suunnitellusti osalla 2 (Pyynikintori-Santalahti). Raitiotien osan 1 (Pyynikintori-Hervanta, Tays-Hatanpään valtatie) rakentamistyöt saadaan valmiiksi, kun Hatanpään valtatien katurakentamistyöt valmistuvat lokakuun aikana. Hämeenkadulla asennetaan vielä lokakuussa tapahtumavalolaitteita yötöinä. Hatanpään valtatien länsipuolella ja Paasikivenkadun pohjoispuolella on otettu käyttöön uudet jalankulku- ja pyöräväylät.

Jalankulku- ja pyöräväylä Hatanpään valtatiellä.
Jalankulku- ja pyöräväylä Hatanpään valtatiellä. Kuva: Wille Nyyssönen

Silta- ja raitiotietyöt raitiotien osalla 2A (Pyynikintori–Santalahti) etenevät. Santalahden ylikulkusillalla tehdään kannen vedeneristystä sääsuojassa. Silta valmistuu loppuvuonna. Sepänkadun sillan rakentaminen etenee lokakuussa kun sillan seiniä valetaan ja aloitetaan sillan kannen työt. Liikennejärjestelyt Sepänkadun liikennekatkon aikana löytyvät Raitiotieallianssin nettisivuilta.

Pirkankadulla, Sepänkadulla, Rantatiellä ja Paasikivenkadulla jatkuvat katurakentamistyöt ja raitiotien pohjatyöt. Sepänkadulla ja Rantatiellä tehdään myös kiskojen asennuksia ja kiintoraidelaatan valuja. Rantatielle asennettiin ensimmäiset kiskot syyskuun loppupuolella. Tänä vuonna kaksoisraidetta Sepänkadulle ja Rantatielle valmistuu yhteensä 650 metriä.

Rantatien ensimmäiset kiskot asennettiin syyskuun lopulla. Kuva: Kimmo Valldén

Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa yöaikaan. Myös yötöistä ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Osalla 2 projektiaikaa on kulunut 29 prosenttia ja valmiusaste on 33 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Tampereen Ratikan ja Nyssen kuulumisia:

Raitioliikenne on toiminut suunnitellusti osalla 1 ja joukkoliikenteen matkustus on ollut vilkasta. Tampereen Ratikan liikennöinnin ensimmäinen kuukausi näkyy kasvuna joukkoliikenteen matkustajamäärissä. Matkustamisen kehityksestä sekä uudesta raitio- ja bussiliikenteestä lisätietoa löytyy Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen sivuilta

Tampereen taideratikan teokset valittiin yleisöäänestyksellä. Yleisö pääsi valitsemaan viisi taideteosta toteutettavaksi taideratikan kylkiin. Äänestyksessä saatiin peräti 17391 ääntä. Ensimmäinen teos nähdään Tampereen katukuvassa joulukuussa. Lisätietoa Ratikan taiteesta löytyy Tampereen Ratikan verkkosivuilta.

Tampereen taideratikan kilpailussa Mari Hyden teos ”The Glow” voitti yleisöäänestyksen. Teos nähdään Tampereen katukuvassa joulukuussa. Kuva: Tampereen Ratikka/Mari Hyde

Rakentamistyöt lokakuussa

KESKUSTA

Hämeenkadulla tehdään lokakuun aikana vielä tapahtumavalojen eli uusien valoverhojen asennuksia yötöinä.

 

HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatien katurakennustyöt alkavat valmistua. Uusi jalankulku- ja pyöräväylä otettiin kadun länsipuolella käyttöön jo syyskuun puolivälissä. Syyskuun lopussa tilaajalle eli Tampereen kaupungille luovutettiin valmiita katurakenteita Hämeenkadun ja linja-autoaseman välillä, osa Suvantokadusta sekä uusittu Aleksanterinkadun osuus.

Hatanpään valtatielle ja Suvantokadulle istutetaan 26 uutta katupuuta

Suvantokadun länsipäässä katurakennustyöt jatkuvat vielä lokakuun alkupuolella. Lisäksi lokakuussa ennallistetaan Sorin aukiolla Raitiotieallianssin varastoalueena toiminut alue. Linja-autoaseman edustalla maan alle rakennetun sähkönsyöttöaseman pihassa tehdään viimeistelytöitä. Hatanpään valtatien katupuiden istutus on käynnissä ja valmistuu lokakuun alkupuolella. Myös viheralueiden nurmetusta tehdään lokakuussa.

Otavalankadun liittymän kohdalla on otettu käyttöön uusi raitiotien ja kadun ylityspaikka. Ylityspaikka eroaa suojatiestä siten, että ylityspaikkaa käyttävä on väistämisvelvollinen raitio- ja autoliikenteeseen nähden. Suojateillä väistämisvelvollisuus on autoliikenteellä ja Ratikalla, joiden tulee antaa tietä jalankulkijalle.

SANTALAHTI

Pirkankadun ja Sepänkadun liittymäalueella liikenne siirretään kulkemaan valmiin rataosuuden päältä. Liikenne risteysalueella siirtyy lopullisille paikoilleen kadun etelä- ja pohjoisreunoille.

Sepänkadulla Pirkankadun ja Satakunnankadun välissä on käynnissä kiintoraidelaattojen rakentaminen sekä viimeiset johtosiirtotyöt ja massanvaihdot. Seuraavaksi osuudella tehdään reunakivien asennuksia ja asfaltointeja. Sepänkadulla Satakunnankadun ja Sepänkadun sillan välillä on käynnissä ratapohjien ja putkireittien rakentaminen. Osuudella joudutaan myös osittain louhimaan maaperää. Osuuden kiinteistöille toteutetut työt ovat valmistuneet ja myös johtosiirtotyöt on pääosin tehty. Alueella tehdään vielä kaksi putkipoikitusta kadun ali sekä hulevesilinjaa kadun itäpuolelle. Sepänkadulla aloitetaan myös siltaan liittyvän tukimuurin pohjatöitä. Sepänkadun sillan seiniä valetaan ja lokakuussa alkavat myös sillan kannen rakentamistyöt.

Paasikivenkadun pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräväylä valmistui ja otettiin käyttöön syyskuun puolivälissä. Ajoradan keskikaistan työt on saatu valmiiksi ja alue asfaltoidaan, jonka jälkeen idän eli keskustan suuntaan kulkeva liikenne voidaan siirtää keskisaarekkeen viereen. Paasikivenkadun eteläispuolella ovat käynnissä johtosiirtotyöt. Lisäksi Paasikivenkadun eteläpuolelle tulevan raitiotien sähkönsyöttöaseman perustusten rakentaminen etenee.

Jalankulku- ja pyöräväylä Paasikivenkadulla
Jalankulku- ja pyöräväylä Paasikivenkadulla. Kuva: Wille Nyyssönen

Rantatien itäpäässä ankkuroidaan tukimuuria, jonka jälkeen aloitetaan sen maanleikkaustyöt.
Lisäksi itäpäässä tehdään ratapohjia. Rantatien ensimmäiset kiskot asennettiin paikoilleen syyskuun lopulla, ja vuoden loppuun mennessä kaksoisraidetta rakennetaan Rantatielle noin 350 metriä. Rantatien länsipäässä tehdään viimeisiä johtosiirtoja sekä massanvaihtotöitä. Rantatien länsipää pyritään myös asfaltoimaan lokakuun aikana.

Santalahden ylikulkusillalla tehdään kannen vesieristystä sääsuojassa. Silta valmistuu loppuvuoden aikana.

Hiedanrannassa Sellupuistossa jatkuu painopenkereen rakentaminen. Alueen johtosiirto- ja viemärityöt ovat valmiit ja painopenkereen rakentaminen on edennyt puoliväliin. Painopenkereen rakentamisesta aiheutuu Sellupuiston alueelle liikennejärjestelyjä