Tampereen raitiotien länsiosan rakentaminen edennyt yli puolivälin – raitioliikenne Santalahteen alkaa elokuussa

Tampereen raitiotien osan 2 (Pyynikintori–Santalahti–Lentävänniemi) rakentaminen on edennyt jo yli puolivälin. Maaliskuussa hankkeessa käynnistyi uusi vaihe, kun Näsisaaressa aloitettiin siltatyöt. Tänä vuonna saavutetaan myös seuraava etappi Tampereen raitioliikenteessä, kun liikennöinti Pyynikintorin ja Santalahden välillä alkaa elokuussa.

”Raitiotien rakentaminen jatkuu suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Osan 2 töistä on tällä hetkellä valmiina yli puolet , kun projektiaikaa on kulunut 56 prosenttia. Tänä vuonna valmistuvat pääosin muut raidetyöt, paitsi Näsisaaren osuus, jonne rata rakennetaan ensi vuonna”, projektipäällikkö Sari Valjus Raitiotieallianssista kertoo.

Ratatyöt jatkuvat jälleen huhti-toukokuussa Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä sekä Santalahden länsipäässä. Hiedanrantaan tulee raitiotietä yhteensä noin puolitoista kilometriä, josta ensimmäiset 200 metriä rakennettiin viime vuonna. Lentävänniemen alueella raidetyöt valmistuvat tänä vuonna Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla. Santalahdessa työt jatkuvat Lentävänniemen suuntaan. Ratatöiden ohella rakennetaan Santalahden ja Lentävänniemen välisiä raitiopysäkkejä sekä tehdään katurakennustöitä ja uutta kunnallistekniikkaa.

”Ratatöiden valmistuttua raitiotielle asennetaan vielä ajojohtimet sekä otetaan käyttöön teknisiä järjestelmiä kuten sähkönsyöttöasemia, liikennevaloja sekä vaihteenohjaus- ja tietoliikennejärjestelmiä”, Valjus toteaa.

Näsisaaressa ovat käynnissä saareen itäpuolelta johtavan Pölkkylänsillan työt. Myös saaren länsipuolelle rakennettavien Hiedansiltojen työt on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Kaikkien Näsisaaren siltojen on tavoitteena olla valmiina vuoden 2024 aikana. Siltatöiden jälkeen Näsisaaressa aloitetaan ensi vuonna raitiotieradan rakentaminen.

Raitiotien länsiosan liikennöinti käynnistyy vaiheittain. Kesällä tehtävien koeajojen jälkeen raitioliikenne Pyynikintorin ja Santalahden välillä alkaa 7. elokuuta. Santalahden ja Lentävänniemen välisten rakentamistöiden on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2025, jolloin raitioliikenne keskustan ja Lentävänniemen välillä on mahdollista aloittaa tammikuussa 2025.

Raitioliikenne Sepänkadulla ja Santalahdessa alkaa koeajojen jälkeen

Sepänkadun ja Santalahden alueella rakentamistyöt ovat lähes valmiit. Paasikivenkadulla viimeistellään vielä kevään aikana eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylä käyttöön ja lisäksi tehdään viheralueiden töitä ja puiden istutuksia. Paasikivenkadun sähkönsyöttöasemalla on suritettu järjestelmien käyttöönottoa. Rantatien länsipäässä tehdään Rosenlewin sillan ympäristössä maansiirtotöitä. Kevään aikana viimeistellään vielä myös ajojohtimien asennuksia Sepänkadun ja Santalahden raitiotieosuudella.

Sepänkadulla ja Santalahdessa siirrytään kesän koeajojen jälkeen ratikka-aikaan. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Ennen raitiotien käyttöönottoa rata ja sen järjestelmät testataan kesällä järjestettävillä koeajoilla. Varsinainen raitioliikenne Pyynikintorin ja Santalahden välisellä, noin kahden kilometrin mittaisella rataosuudella alkaa maanantaina 7. elokuuta. Tällä osuudella sijaitsee kolme raitiopysäkkiä: Särkänniemi, Tikkutehdas ja Santalahti. Raitiotieallianssi ja Tampereen Ratikka tiedottavat koeajoista lisää, kun niiden aikataulu ja suunnitelmat tarkentuvat.

Näsisaaren kautta uusi reitti kehittyvään Hiedanrantaan

Uusi Näsisaari mahdollistaa raitiotien rakentamisen Hiedanrantaan tulevalle 25 000 asukkaan asuinalueelle ja sen läpi aina Lentävänniemeen saakka. Näsisaaren siltatyöt aloitettiin maaliskuun alussa Pölkkylänniemen päässä painopenkereen purkutöillä ja paalutuksilla.

”Saaren louhetäytön painuma-aika on noin vuoden verran, mutta siltatöitä voitiin jo aloittaa, koska siltarakenteet tulevat paaluille. Paalutuksen jälkeen aletaan rakentaa sillan alusrakenteita”, Raitiotieallianssin taitorakenteiden vastaava työnjohtaja Perttu Vähä-Pietilä kertoo.

Pölkkylänsillan työt alkoivat maaliskuussa. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Ensimmäiseksi rakennetaan Näsisaareen itäpuolelta johtavaa Pölkkylänsiltaa, joka tulee raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Sillan pituus on reilut 70 metriä ja leveyttä sille tulee 16 metriä. Työt etenevät kesän aikana sillan telineen ja muotin rakentamisella sekä raudoitustöillä. Sillan valutyöt on tämänhetkisen tavoitteen mukaan tarkoitus toteuttaa syksyllä.

Näsisaaren länsipuolelle Hiedanrantaan johtaa kaksi siltaa eli Hiedansillat. Niiden työt on tarkoitus aloittaa kesällä, mikäli saaren painumat sen sallivat. Pohjoisella sillalla kulkee raitioliikenne ja eteläinen silta tulee autoliikenteen käyttöön. Molemmilla Hiedansilloilla on myös jalankulku- ja pyöräväylät. Molempien Hiedansiltojen leveys on 13 metriä ja pohjoisen sillan pituus 105 ja eteläisen 111 metriä.

Paasikiventien yli Pölkkylänniemeen johtavan Rosenlewin alikulkusillan kannen betonointi tehdään huhtikuussa. Seuraava työvaihe betonin kovettumisen jälkeen on kannen vahvistaminen jälkijännittämällä eli betonirakennetta puristetaan kasaan sillan kansimuotin sisään sujutettujen teräsvaijereiden avulla. Raitiotierata Rosenlewin sillalle toteutetaan sepeliratana viimeistään kesällä 2024.

Paasikiventien alueella Rosenlewin sillan ympäristössä jatketaan kunnallistekniikan töitä ja massanvaihtoja huhtikuusta alkaen. Kesän aikana asennetaan lisäksi reunakiviä ja rakennetaan pintarakenteita ja kiveyksiä Rosenlewin sillan alle sekä Rantatielle. Paasikiventien töiden ja siltatöiden edetessä alueella tulee kesän aikana muutamia liikennejärjestelyjä. Rantatien liittymä palautetaan lopulliselle paikalleen heinä-elokuussa, ja Paasikiventiellä tehdään elokuussa myös valmistuvien osuuksien asfaltoinnit ja ajoratamaalaukset. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

Hiedanrantaan loput raiteet tänä vuonna

Hiedanrannassa on talven ja kevään aikana tehty maanrakennustöitä, pysäkkien pohjatöitä, ratapohjaa sekä kunnallistekniikan rakentamista kuten kaapelireittejä ja hulevesilinjoja. Hiedanrannan ratatyöt alkavat toukokuussa ja ne valmistuvat syksyyn mennessä, jonka jälkeen alueella tehdään pintatöitä sekä sähköratatöitä ja rakennetaan alueen raitiopysäkkejä. Hiedanrantaan tulevan raitio- ja bussiliikenteen vaihtopysäkin työt alkavat huhtikuussa painopenkereen purulla ja pohjatöillä. Tampereen kaupunki rakentaa erillistyönä pysäkkiin liittyvät katuyhteydet sekä jalankulku-ja pyöräväylät.

Hiedanrannan ratalinjaa Tehdaskartanonkadulta etelään. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Sellupuistossa jatkuvat keväällä raitiotien sähkönsyöttöaseman laiteasennukset ja Hiedanrannan toisen sähkönsyöttöaseman työt Näsisaaren kupeessa alkoivat maaliskuussa.

Sellupuistoon rakennettavan Ollinojansillan kannen valutyöt valmistuivat maaliskuun lopulla. Silta yhdistää puiston itä- ja länsipuolet siten, että sillan päällä kulkee raitiotien lisäksi eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Sillan alle tulee murskepintainen puistokäytävä jalankululle ja pyöräilylle. Ollinojansillasta tulee yli 30 metriä pitkä ja leveyttä sillä on enimmillään noin yhdeksän metriä. Sillan alle rakennetaan myös uoma itse Ollinojalle, pieneläinpolku sekä luontopolku.

Ollinojansillan valutöitä maaliskuun puolivälissä. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Lentävänniemessä aloitetaan päätepysäkin rakentaminen Pyhällönpuistoon

Lentävänniemessä rakentaminen on edennyt talven aikana kunnallistekniikan töillä. Tänä vuonna valmistuvat loput raidetyöt Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla. Federleynkadun ja Kehyskadun raidetyöt sekä puolet Lielahdenkadun raidetöistä valmistuivat jo viime vuonna. Pyhällönpuiston päätepysäkin rakentamistyöt kiveystöineen käynnistyvät tänä vuonna ja alueella tehdään viimeistelytöitä vielä ensi vuoden aikana. Raitiotien ajojohdintyöt aloitetaan alkukesästä Lentävänniemen ja Niemenrannan raitiotiekaduilla. Lisäksi asennetaan teknisiä järjestelmiä, kuten liikennevaloja ja raitiotien turvajärjestelmiä. Hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisia katurakennustöitä jatketaan ensi vuodelle saakka.

Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka

Pyhällönpuistossa aloitetaan tänä vuonna raitiotien länsiosan päätepysäkin rakentamistyöt. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen