Tampereen raitiotien läntinen osuus voidaan rakentaa kahdessa vaiheessa

Tampereen raitiotien osan 2 (keskusta-Lentävänniemi) kehitysvaihe on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 vaiheistuksen periaatteista osana kehitysvaihetta. Raitiotien suunnittelu keskustasta länteen voidaan rakentaa kahdessa vaiheessa. Valtuuston päätettäväksi tuodaan lokakuussa raitiotien jatkaminen Pyyninkintorilta Lentävänniemeen siten, että rakentaminen alkaisi osuudella 2A Pyynikintorilta Santalahteen ja jatkuisi osuudella 2B Santalahdesta Lentävänniemeen, kun Näsijärven järvitäytön luvat ovat lainvoimaiset.

Tavoitteena on jatkaa raitiotien rakentamista vuodenvaihteesta 2020-2021 alkaen saumattomasti nyt rakenteilla olevan ykkösosan jatkeeksi Pyynikintorilta eteenpäin kohti Lentävänniemeä. Raitiotien osaa 1 rakentavan Raitiotieallianssin purkamisesta aiheutuisi kaupungille lisäkustannuksia. Raitiotieradan rakentaminen Pyynikintorin ja Santalahden välillä kestää arviolta kolme vuotta.

Rakentaminen jatkuisi osalla 2B Santalahti – Lentävänniemi heti, kun Hiedanrannan Järvikaupungin järvitäytön lupa on lainvoimainen ja mikäli asian oikeuskäsittely ei ole tuonut merkittäviä muutoksia raitiotieradan suunnitelmiin. Asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mikäli tilanne olennaisesti muuttuu täyttöluvan osalta.

Ensimmäisenä Pyynikintorilta Santalahteen rakennettavaan osuuteen sisältyy raitiotiepysäkit Sepänkadulle ja Rantatielle sekä päätepysäkkimahdollisuus Santalahteen, mutta ei Paasikiventien ylittävää Näsijärven ranta-alueelle johtavaa raitiotiesiltaa. Erikseen päätettäessä raitiotieliikenne voitaisiin välivaiheena aloittaa Santalahteen vuoden 2023 aikana. Hiedanrannan keskusaukion vaihteiden ja kolmioraiteen rakentaminen sisältyvät osan 2 B toteutussisältöön.

Valtuuston lokakuulle 2020 ajoitetun osan 2 raitiotierakentamispäätöksen tueksi päivitetään raitiotien toteuttamisen vaikutusten arvioinnin materiaali. Vaikutusten arvioinnin päivitys on tarkoitus tehdä siten, että se sisältää raitiotien osien 1 ja 2 yhteisvaikutukset sekä Enqvistinkadun ratahaaran option vaikutukset. Lisäksi valtuuston päätöksenteon tueksi kootaan seurantatietoa raitiotien osan 1 vaikutuksista.

Enqvistinkadun ratahaaran rakentamispäätös tuodaan myöhemmin valtuuston päätettäväksi. Enqvistinkadun ratahaara Lielahdessa on osa mahdollista Hiedanrannasta kohti Ylöjärveä ulottuvaa raitiotielinjaa.

Raitiotien ensimmäisen osasta oli valmiina maaliskuun 2020 lopulla 83 prosenttia. Raitiotietä rakennetaan nyt väleille Hervanta–Pyynikintori ja Tays–Hatanpään valtatie. Liikennöinti raitiotiellä alkaa vuonna 2021.

Tampereen kaupungin tiedote