Tampereen raitiotien rakentamistyöt 2018

Keskusta

 

Pirkankatu

Pirkankadulla, Pyynikintorin koilliskulmassa, tehdään alkuvuoden aikana jätevesilinjan siirtoa ja työt etenevät kevään mittaan Pyynikintorin ja Sepänkadun välille. Töistä aiheutuu muutoksia jalankulkijoille sekä auto- ja bussiliikenteelle. Bussipysäkkejä Pyynikintorilla joudutaan ajoittain siirtämään kadun eteläreunalla töiden edetessä.

 

Huhtikuusta alkaen Pirkankadulla jatketaan viime vuonna aloitettuja maanrakennustöitä Metson kohdalta kohti Mariankatua. Pirkankadun päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennus alkavat samoin keväällä. Raitiotien rakentamisen aikana Pirkankatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan ja bussiliikenne on normaali. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on työn aikana aina toinen puoli kadusta.

 

Hämeenpuisto

Hämeenpuiston alueen raitiotien rakentaminen alkaa huhtikuussa. Hämeenpuistossa tehdään töitä useassa vaiheessa ja niiden kesto on kokonaisuudessaan vuoteen 2020 saakka. Ensimmäisessä vaiheessa, joka kestää noin vuoden, Hämeenpuistossa siirretään kaukolämpölinjaa tulevan raitiotieradan alta sekä tehdään tarvittavia kaapeliputkituksia työn aikana käytössä olevalle katualueelle. Puiston kohdalla rakennetaan myös jo kiintoraidelaattaa kiskoja varten. Työt aiheuttavat muutoksia Hämeenpuiston ja Pirkankadun alueen jalankulku-ja pyöräilyreitteihin sekä autoliikenteelle kun jalkakäytäviä ja katualuetta otetaan työmaa-alueeksi.

 

Hämeenkatu

Hämeenkadun länsipäässä Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välillä jatketaan huhtikuun alusta vielä kiveystöitä muutaman kymmenen metrin matkalla, jonka jälkeen raitiotie sähkörakenteita lukuun ottamatta on Tuulensuun korttelissa valmis. Huhtikuussa korttelissa aloitetaan Tampereen kaupungin tilaamana laajennuksena myös jalkakäytävien rakentaminen katusuunnitelman mukaiseksi, mikä tulee vaikuttamaan alueen jalankulkuun. Töiden aikana varmistetaan kulku kiinteistöihin.

 

Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä aloitettiin viime vuonna jo johtosiirtoja tulevan radan alta. Tänä vuonna huhtikuusta alkaen raitiotien rakentaminen eli johtosiirrot, raitiotien vaatimat rakennekerrokset ja kiintoraidelaatan ja raitiotien päällysrakenteen tekeminen jatkuvat Näsilinnankadulta Hämeensillan suuntaan. Kuninkaankadun ja Hämeenkadun liittymäalueella toteutetaan tänä vuonna kaukolämpölinjan poikittaislinja Hämeenkadun alta. Töiden vuoksi Kuninkaankatu Hämeenkadun ja Hallituskadun välillä muuttuu kaksisuuntaiseksi siten, että katuosuuden tonteille ajo ja huoltoliikenne on mahdollista. Ajoyhteys Kuninkaankadulta Hämeenkadulle sallitaan jatkossa vain takseille ja busseille.

 

Hämeensilta-Keskustori-välillä on tehty vesijohdon siirtoa helmikuun lopulta hyödyntämällä Hämeensillan korjaustöiden liikennejärjestelyjä. Tampereen kaupunki aloitti Hämeensillan korjaustyöt 5. helmikuuta, jolloin yksityisautoilu Hämeenkadulla päättyi.

 

Hämeenkadun itäpäässä tehdään alkuvuonna ensin vesijohdon siirtoa kadun eteläreunassa. Työ etenee kortteli kerrallaan kohti Hämeensiltaa, Pellavatehtaankadulle. Johto-ja putkisiirtojen jälkeen tehdään raitiotien rakentamistöitä samalla osuudella kadun keskialueella. Töiden kesto on arviolta elokuulle. Raitiotietöiden lisäksi Raitiotieallianssi uudistaa Hämeenkadun jalkakäytävät katusuunnitelmien mukaiseksi Nämä työt aloitetaan loppukesällä kadun pohjoispuolelta. Töiden aikana busseilla ja takseilla on yksi kaista kumpaankin suuntaan työmaan ohi, mutta kaistojen sijainnit vaihtelevat työvaiheiden mukaan. Jalankulun käytössä on töiden aikana kadun molemmat reunat, mutta jalkakäytäviä joudutaan työalueiden kohdilla kaventamaan ja kiertoreitit ovat mahdollisia. Kulku kiinteistöihin turvataan. Pyöräily ei Hämeenkadulla töiden aikana ole sallittu.  Suojateiden ja bussipysäkkien sijainteihin voi tulla muutoksia.

 

Itsenäisyydenkatu

Itsenäisyydenkadulla rautatien alittavassa tunnelissa on alkuvuonna uusittu isoa jätevesiviemäriä tunnelin pohjoisaukossa. Tunnelissa jatketaan kevääseen saakka putki- ja johtosiirtoja, sillä tunnelissa kulkevat käytännössä kaikki itäisen keskustan merkittävät vesi-ja viemäriputket sekä runsaasti erilaisia kaapeleita, jotka on siirrettävä radan alta.

 

Tunnelin pohjoisaukon työt valmistuvat arviolta huhtikuussa, jonka jälkeen tunneliin tehdään asfaltointi. Työalue siirtyy silloin tunnelin keskelle, jossa jatketaan johto-ja putkisiirtoja sekä rakennetaan tukimuuria. Autoliikenne siirtyy tällöin käyttämään yhtä kaistaa molemmista tunneliaukoista, etelätunnelissa ajetaan idän ja pohjoistunnelissa lännen suuntaan.

 

Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymässä tehdään töitä koko vuoden. Rautatienkatu uusitaan välillä Hämeenkatu–Kyttälänkatu uuden, raitiotien valmistumiseen liittyvän katusuunnitelman mukaiseksi. Alueella tehdään johto-ja putkisiirtoja sekä vedetään uusia putkilinjoja. Lisäksi kadun keskisaarekkeita muokataan ja jalkakäytävien pintarakenteet uusitaan. Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymän töiden etenemisen mukaan, arviolta kesällä, autoliikenne Itsenäisyydenkadun tunnelissa siirretään kulkemaan pohjoista aukkoa pitkin. Tällöin työt tunnelissa siirtyvät eteläiseen tunneliaukkoon.

 

Katualueen alle sijoittuvan Tullin sähkönsyöttöaseman rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä. Posteljooninpuiston vihertyöt toteutetaan keväällä.

 

Tammelan puistokadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksessä johtosiirrot on saatu valmiiksi ja liikennejärjestelyt palautettu toistaiseksi ennalleen. Raitiotien rakentaminen jatkuu Itsenäisyydenkadulla Yliopistonkadun ja Pinninkadun välillä. Osuudelle rakennetaan raitiopysäkki sekä muokataan tulevaa jalankulkuväylää katusuunnitelman mukaiseksi. Nykyisen kadun pintaa korotetaan pysäkkialueen rakentamiseksi. Attilan rakennuksen tukimuuria kavennetaan, jotta raitiopysäkki mahtuu alueelle. Jalankulku ja pyöräily ohjataan kiertoreiteille työvaiheiden mukaan. Autoliikenne ohjataan tällä osuudella kulkemaan kadun pohjoisreunaa ja käytössä on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Raitiotien valmistumisen lopputilanteessa kääntymiskaista keskustan suunnasta ajettaessa Itsenäisyydenkadulta Tammelaan jää pois. Alueella työskennellään kesään saakka.

 

Itsenäisyydenkadun itäpäässä siirrytään ratapohjien tekoon maalis-huhtikuussa, riippuen keleistä. Tänä vuonna raitiotien päällysrakennetyöt jatkuvat Salhojankadusta Tammelan puistokadun suuntaan ja maarakennustöitä jatketaan kadun eteläkaistalla. Raitiotien rakentamisen aikana Itsenäisyydenkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan. Bussiliikenne on normaali työn aikana ja kevyen liikenteen käytössä on työn aikana aina toinen puoli kadusta. Kulku kiinteistöihin varmistetaan. Kaikki raitiotien vaatimat työt toteutetaan reunakivien välisellä alueella lukuun ottamatta pysäkkien kohtia.

 

Kaleva

 

Sammonaukio

Sammonaukiolla raitiotien rakentaminen jatkuu edelleen tänä vuonna, sillä Sammonaukio on solmukohta, josta alkavat Itsenäisyydenkadun, Sammonkadun ja Teiskontien johto-ja putkilinjat. Tavoitteena on saada tänä vuonna Kalevan puistotien suuntaiset kaistat lopulliseen muotoonsa. Myös Sammonaukiolla bussiliikenne on normaali työn aikana ja kevyen liikenteen käytössä on työn aikana kadun jompikumpi puoli.

 

Sammonkatu

Talven aikana Sammonkadulla on tehty johtojen ja kaapelien poikittaislinjoja kadun alta. Kaalamonaukiolla tulevan raitiotien alle toteutetaan paalulaatta, jonka jälkeen aloitetaan radanrakennus. Raitiotien rakennekerrosten teko ja päällysrakennetyöt toteutetaan tämän vuoden aikana Sammonkadun keskiosalla. Samalla vanha valaistus korvataan uudella, joka asennetaan ratajohtopylväisiin. Sammonkadulle toteutetaan kesällä myös nurmiraiteen koerakenteet. Tänä vuonna on tavoitteena rakentaa radan kiintoraidelaatta valmiiksi koko Sammonkadun pituudelta. Raitiotien ajolankojen asennus tehdään myöhemmin. Maalis-huhtikuulla jatkuvat myös Sammonkadun etelänpuoleisen talouskaistan kadunrakentamistyöt katusuunnitelman mukaiseksi. Raitiotien rakentamisen aikana Sammonkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan, ja liikenne ohjataan pääasiassa talouskaistoja pitkin. Bussiliikenne on normaali työn aikana ja kevyenliikenteen käytössä on kadun molemmat puolet.

 

Rieväkatu

Tänä vuonna Rieväkadulla jatketaan tukimuurien rakentamista ja maarakennustöitä. Tampereen kaupunki on tilannut erillistyönä Rieväkadun katurakentamisen, joka on valmistunut ennen raitiotien rakentamista. Raitiotien rakentamisen aikana uusi Rieväkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan kaistajärjestelyin. Kevyen liikenteen väylä kadun pohjoisreunassa on käytössä työn aikana.

 

Teiskontie

Teiskontiellä raitiotien rakentamista jatketaan keväällä reunakivien siirroilla ja sähköratapylväsperustusten tekemisellä. Lisäksi Ilmarinkadun ja Teiskontien liittymässä toteutetaan muutoksia. Teiskontien valaistus korvataan uudella, joka asennetaan ratajohtopylväisiin. Pylväsperustuksia tehdään kadun keskialueella, mikä vaikuttaa kaistajärjestelyihin Teiskontiellä. Raitiotien vaatimat työt toteutetaan tänä vuonna pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja. Viemärisiirrot Teiskontiellä toteutettiin jo viime vuoden aikana. Töiden aikana Teiskontie on liikennöitävissä kahteen suuntaan ja bussiliikenne hoituu normaalisti. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on työn aikana kadun molemmat puolet ja kulku kiinteistöihin varmistetaan.

 

Tekunkatu

Tekunkadulle toteutetaan tänä vuonna raitiotien vaatimat rakennekerrokset, kiintoraidelaatta ja päällysrakenne.

 

Kuntokatu

Tampereen Yliopistosairaalalle tehtävän uuden Ensitien ja raitiotien risteysalue rakennetaan tänä vuonna Raitiotieallianssin toimesta, ennen uuden Ensitien rakentamista. Tampereen kaupunki toteuttaa Ensitien ja Kuntokadun erillisurakkana tämän vuoden aikana. Raitiotien rakentamisen aikana Kuntokatu ylitetään vaiheittain, mikä aiheuttaa kaistajärjestelyitä.

 

Hervannan valtaväylä

 

Hallilan alueella sekä Pehkusuonkadun ja Hervannan välillä tehdään louhintaa ja maankaivua sekä rakennetaan tulevaa ratapohjaa ja uusia jalankulku-ja pyöräilyväyliä. Suutalanahteen alueella on käynnissä massanvaihto- ja pengerrystyöt Päällysrakennetyöt sepeliraiteen osalta toteutetaan Hervannan valtaväylän alueella vuonna 2019.

 

Tänä vuonna rakennetaan uusia raitiotiesiltoja Hervannan valtaväylän läheisyydessä. Ensimmäisenä alueen siltatöistä on käynnistynyt kahdessa osassa toteutettavan valtatie 9:n ylittävän Vackerin alikulkusillan rakentaminen. Helmikuussa ovat alkaneet myös Hervannan kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan työt ja keväällä aloitetaan Korkinmäessa Hallinojan ratasillan rakentaminen. Siltatyöt tuovat ajoittain muutoksia valtatie 9:n ja Hervannan valtaväylän liikenteeseen. Hervannan valtaväylän varressa raitiotie rakennetaan pääosin omalle linjalleen, jolloin ei tarvita työnaikaisia liikennejärjestelyjä, lukuun ottamatta työmaaliikenteen järjestelyjä ja työskentelyä Hervannan valtaväylän varressa. Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohdissa tehdään liikennejärjestelyjä työvaiheiden etenemisen mukaan.  Kesän ja syksyn aikana rakennetaan myös Lammelankallion ja Hallilan alikäytäväsillat.

 

Hervanta

 

Insinöörinkatu

Johtosiirrot Orivedenkatu–Opiskelijankatu-välillä sekä Hervantakeskuksen ja Duon kauppakeskuksen kohdalla jatkuvat. Kiintoraidelaattaa on viime vuonna valmistunut väleille Kanjoninkatu–Orivedenkatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku. Tänä vuonna raitiotien rakentaminen etenee väleillä Lindforsinkatu–Teekkarinkatu sekä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu. Töiden vuoksi Insinöörinkatu on suljettu autoliikenteeltä väleillä Lindforsinkatu–Teekkarinkatu ja Orivedenkatu–Opiskelijankatu. Bussiliikenne kulkee kiertotiejärjestelyin Hervannan valtaväylän kautta ja taksien paikat siirtyvät Duon kauppakeskuksen edustalta Lindforsinkadulle. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on töiden aikana aina toinen puoli kadusta. Lindforsinkatu–Teekkarinkatu-välillä tulee tänä vuonna muutoksia useisiin tonttiliittymiin ja kulkureitteihin rakentamisen aikana. Muutoksista tiedotetaan alueen taloyhtiöitä ja toimijoita erikseen.

 

Hermiankatu ja Atomipolku

Vuonna 2017 rakennettiin kahta haastavaa kohdetta: Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymäaluetta sekä raideristeystä Insinöörinkadun ja Atomipolun liittymään. Alueiden johtosiirrot ja kiintoraidelaatat on saatu valmiiksi. Alkuvuonna 2018 jatketaan vielä rakentamista Visiokadun ja Hervannantien välillä. Hermiankadun maarakennustyöt valmistuvat ensi syksynä. Tänä vuonna ovat vuorossa Atomipolun päällysrakennetyöt ja myös Hermiankadun päällysrakennetyöt aloitetaan. Hermiankatu toteutetaan yksiraiteisena, mutta varikon liittymäkohdassa Hervannantien päässä varaudutaan mahdolliseen kaksiraiteisuuteen alueen putkisiirtojen osalta. Hermiankadun varikon puoleiseen päähän rakennetaan ns. kolmioraide, joka sijaitsee kokonaisuudessaan varikon tontin puolella. Kolmioraide on nimensä mukaisesti kolmion muotoinen raidejärjestely, jossa kolmion jokaisessa kärjessä on vaihteet. Kolmioraiteella voidaan sujuvoittaa raitiovaunujen kääntymistä ja suunnanvaihtoja varikkoalueella. Useampi vaihde myös varmistaa esteettömän liikenteen varikolta linjalle. Hermiankadulla on töiden aikana kaistajärjestelyjä, mutta bussiliikenne kulkee normaalisti. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on työn aikana aina toinen puoli kadusta.

 

Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu

Vuonna 2018 on suunnitelmissa maamassojen vaihto Tohtorinpuiston alueelle. Kevyen liikenteen järjestelyt alueella tehdään ennen raitiotien rakentamisen aloittamista. Hervantajärven alueella Salmenkallion paikallistiellä kulku turvataan tarvittaessa kiertotiellä.

 

Varikko

 

Tulevan Hervannan raitiotievarikon louhintatyöt valmistuvat kesällä 2018. Sen jälkeen maarakennustyöt varikon alueella jatkuvat putkilinjojen rakentamisella ja täyttötöillä. Varikkorakennuksen rakentaminen varikon tontilla käynnistyy syksyllä 2018. Myös varikon sähkönsyöttöaseman rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi syksynä.

 

Linkit

Hankkeen eteneminen lukuina

Raitiotie rakentuu Tampereen kaduille – vilkkain työvaihe alkamassa