Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

projektiaika

Projektiaikaa on kulunut 60%.

 

valmiusaste

Valmiusaste on 66%.

 

laskutus

Laskutus on 62% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

kaksoisraideKaksoisraidetta on rakennettu 12 781  metriä.

Kaksoisraidetta tulee kaikkiaan 15 kilometriä ja lisäksi varikolle rakennetaan raidetta noin 4 kilometriä.

 

Raitiotiereitillä rakennetaan kymmenen uutta siltaa ja muokataan  seitsemää siltaa.

Silloista on valmiina 13 ja 4 siltaa on parhaillaan rakenteilla.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmiina on 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty 3200 henkilöä, joista ulkomaalaisia 190 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 400 henkilöä.

 

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

1 470 000 tuntia eli noin 918 henkilötyövuotta 

(heinäkuu 2019)

 

Hankkeella on tapahtunut 19 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 12,9 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

(heinäkuu 2019)

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 320 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 54% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt yli 600 kappaletta tiedotteita.

 

 

 

 

Tilanne: elokuu 2019