Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori ja Hatanpään valtatie–Tays rakentaminen on käynnissä viidellä lohkolla:

keskustassa, Hatanpään valtatiellä, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä ja Hervannassa. Varikon työt ovat valmistuneet.

 

Työt etenevät suunnitellusti. Hankkeen töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata myös Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Projektiaikaa on kulunut 70%.

 

Valmiusaste on 79%.

Hatanpään valtatien raitiotietöiden etenemistä seurataan kevään aikana erikseen.

 

Laskutus on 71% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Kaksoisraidetta on rakennettu 14 204   metriä.

Kaksoisraidetta tulee kaikkiaan 15 kilometriä ja lisäksi varikolle rakennetaan raidetta noin 4 kilometriä.

 

Raitiotiereitillä rakennetaan kymmenen uutta siltaa ja muokataan  seitsemää siltaa.

Kaikki sillat ovat valmistuneet.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista kaikki ovat valmistuneet.

 

Projektille on perehdytetty 3400 henkilöä, joista ulkomaalaisia 200 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 100 henkilöä.

 

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

1 768 689 tuntia eli noin 1105 henkilötyövuotta 

 

Hankkeella on tapahtunut 23 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 13,0 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 320 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 54% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on julkaissut yli 700  tiedotetta.

 

 

 

 

Tilanne: tammikuu 2020