Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

Kulunut projektiaika

Projektiaikaa on kulunut 28%.

 

Projektin valmiusaste

Valmiusaste on 21%.

 

Projektilaskutus

Laskutus on 21% toteutusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Raidetta on valmiina 1000 metriä.

Raidetta valmistui vuonna 2017 kahdeksaan paikkaan: Hämeenkatu, Itsenäisyydenkatu, Kanjoninkatu, Insinöörinkatu, Hermiankatu, Hervannan valtaväylällä Nekalantien ramppi ja Turtolan raitiotiepysäkki sekä Kalevassa Sammonaukio.

 

Silloista valmiina puolet eli 8 raitiotiereitin silloista.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmiina 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty 1700 henkilöä, joista ulkomaalaisia 68 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 230 henkilöä.

 

työtunnit

Toteutusvaiheessa tehtyjä työtunteja on yli 560 000 tuntia eli noin 316 henkilötyövuotta

 

Hankkeella on tapahtunut 3 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 6 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 204 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 69% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt yli 230 kappaletta tiedotteita.

 

 

Tilanne 16.3.2018