Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

Projektiaikaa on kulunut 56%.

 

Valmiusaste on 61%.

 

Laskutus on 56% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Kaksoisraidetta on rakennettu 10 992  metriä.

Kaksoisraidetta tulee kaikkiaan 15 kilometriä ja varikolle raidetta noin 4 kilometriä.

 

Raitiotiereitillä rakennetaan kymmenen uutta siltaa ja muokataan  seitsemää siltaa.

Silloista on valmiina 13 ja 4 siltaa on parhaillaan rakenteilla.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmiina on 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty yli 3000 henkilöä, joista ulkomaalaisia 170 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 450 henkilöä.

 

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

1 288 731 tuntia eli noin 805 henkilötyövuotta 

(huhtikuu 2019)

 

Hankkeella on tapahtunut 13 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 10,1 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

(huhtikuu 2019)

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 320 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 54% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt lähes 600 kappaletta tiedotteita.

 

 

 

 

Tilanne: toukokuu 2019