Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

Projektiaikaa on kulunut 48%.

 

Valmiusaste on 52%.

 

Laskutus on 50% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Kaksoisraidetta on asennettu 5655 metriä.

Raidetta on asennettu vuonna 2018 jo kaikille viidelle rakennuslohkolle.

 

Silloista valmiina puolet eli 8 raitiotiereitin silloista. 7 siltaa on parhaillaan rakenteilla.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmiina on 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty 2500 henkilöä, joista ulkomaalaisia 140 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 250 henkilöä.

 

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

1 100 000 tuntia eli noin 688 henkilötyövuotta

 

Hankkeella on tapahtunut 13 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 11,8 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 239 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 58% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt yli 500 kappaletta tiedotteita.

 

 

 

 

Tilanne: helmikuu 2019