Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

Projektiaikaa on kulunut 39%.

 

Valmiusaste on 39%.

 

Laskutus on 38% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Kaksoisraidetta on valmiina 3950 metriä.

Raidetta on asennettu vuonna 2018 jo kaikille viidelle rakennuslohkolle.

 

Silloista valmiina puolet eli 8 raitiotiereitin silloista. 7 siltaa on parhaillaan rakenteilla.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmiina on 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty 2000 henkilöä, joista ulkomaalaisia 85 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 450 henkilöä.

 

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

868 000 tuntia eli noin 490 henkilötyövuotta

 

Hankkeella on tapahtunut 6 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 8,0 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 239 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 58% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt yli 400 kappaletta tiedotteita.

 

 

 

 

Tilanne: syyskuu 2018