Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori ja Hatanpään valtatie–Tays rakentaminen on käynnissä viidellä lohkolla:

keskustassa, Hatanpään valtatiellä, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä ja Hervannassa. Varikon työt ovat valmistuneet.

 

Työt etenevät suunnitellusti. Hankkeen töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata myös Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Hervanta-Pyynikintori-Tays

Projektiaikaa on kulunut 83%.

Valmiusaste on 88%.

Hatanpään valtatie

Projektiaikaa on kulunut 28%.

Valmiusaste on 38 %.


Hankkeen muut tunnusluvut

Laskutus on 83% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

Kaksoisraidetta on rakennettu 15 490 metriä. Kaksoisraidetta tulee kaikkiaan 15 650 metriä. Varikolle on rakennettu raidetta 4 kilometriä. Hatanpään valtatielle kaksoisraidetta tulee 650 metriä.

Raitiotiereitillä rakennetaan kymmenen uutta siltaa ja muokataan  seitsemää siltaa. Kaikki sillat ovat valmistuneet.

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista kaikki ovat valmistuneet.

Projektille on perehdytetty 3750 henkilöä, joista ulkomaalaisia 240 henkilöä. Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 240 henkilöä.

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

1 962 896 tuntia eli noin 1227 henkilötyövuotta  

(heinäkuu 2020)

 

Hankkeella on tapahtunut 25 työtapaturmaa  eli tapaturmataajuus on 12,7 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti)

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 320 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €. Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 54% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

Raitiotieallianssin viestintä on julkaissut yli 800  tiedotetta.

 

 

 

Tilanne: elokuu 2020