Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

Projektiaikaa on kulunut 18%.

Valmiusaste on 12%.

 

Laskutus on 12% toteutusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Raidetta on valmiina 1000 metriä.

Raidetta valmistuu vuonna 2017 kahdeksaan paikkaan: Hämeenkatu, Itsenäisyydenkatu, Kanjoninkatu, Insinöörinkatu, Hermiankatu, Hervannan valtaväylällä Nekalantien ramppi ja Turtolan raitiotiepysäkki sekä Kalevassa Sammonaukio.

 

Vuoden 2017 loppuun mennessä valmistuu puolet eli 8 raitiotiereitin silloista.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmistuu vuoden 2017 aikana 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty vuoden 2017 aikana 1500 henkilöä, joista ulkomaalaisia 30 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 370 henkilöä.

 

työtunnit

Toteutusvaiheessa tehtyjä työtunteja on yli 300 000 tuntia eli noin 200 henkilötyövuotta

 

Tapaturmataajuus 0. Hankkeessa ei ole tapahtunut yhtään tapaturmaa.

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 123 yrityksen laskutus on ylittänyt 20 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 73% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Vuonna 2017 Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt 160 kappaletta tiedotteita.

 

 

Tilanne 31.10.2017