Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

Projektiaikaa on kulunut 43%.

 

Valmiusaste on 45%.

 

Laskutus on 43% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Kaksoisraidetta on asennettu 5655 metriä.

Raidetta on asennettu vuonna 2018 jo kaikille viidelle rakennuslohkolle.

 

Silloista valmiina puolet eli 8 raitiotiereitin silloista. 7 siltaa on parhaillaan rakenteilla.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmiina on 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty 2500 henkilöä, joista ulkomaalaisia 140 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 450 henkilöä.

 

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

939 000 tuntia eli noin 586 henkilötyövuotta

 

Hankkeella on tapahtunut 12 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 12,8 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 239 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 58% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt yli 450 kappaletta tiedotteita.

 

 

 

 

Tilanne: marraskuu 2018