Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

Projektiaikaa on kulunut 52%.

 

Valmiusaste on 56%.

 

Laskutus on 53% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Kaksoisraidetta on rakennettu 7233  metriä.

Raidetta on asennettu vuonna 2018 jo kaikille viidelle rakennuslohkolle.

 

Raitiotiereitillä rakennetaan kymmenen uutta siltaa ja muokataan  seitsemää siltaa.

Silloista on valmiina 13 ja 4 siltaa on parhaillaan rakenteilla.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmiina on 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty 2830 henkilöä, joista ulkomaalaisia 150 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 350 henkilöä.

 

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

1 195 500 tuntia eli noin 747 henkilötyövuotta

 

Hankkeella on tapahtunut 13 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 10,9 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 320 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 54% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt yli 500 kappaletta tiedotteita.

 

 

 

 

Tilanne: huhtikuu 2019