Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori ja Hatanpään valtatie–Tays rakentaminen on käynnissä viidellä lohkolla:

keskustassa, Hatanpään valtatiellä, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä ja Hervannassa. Varikon työt ovat valmistuneet.

 

Työt etenevät suunnitellusti. Hankkeen töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata myös Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Hervanta-Pyynikintori-Tays

Projektiaikaa on kulunut 79%.

Valmiusaste on 87%.

Hatanpään valtatie

Projektiaikaa on kulunut 20%.

Valmiusaste on 25 %.


Hankkeen muut tunnusluvut

Laskutus on 80% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

Kaksoisraidetta on rakennettu 15 079 metriä. Kaksoisraidetta tulee kaikkiaan 15 650 metriä. Varikolle on rakennettu raidetta 4 kilometriä. Hatanpään valtatielle kaksoisraidetta tulee 650 metriä.

Raitiotiereitillä rakennetaan kymmenen uutta siltaa ja muokataan  seitsemää siltaa. Kaikki sillat ovat valmistuneet.

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista kaikki ovat valmistuneet.

Projektille on perehdytetty 3500 henkilöä, joista ulkomaalaisia 220 henkilöä. Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 170 henkilöä.

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

1 895 217 tuntia eli noin 1184 henkilötyövuotta  

 

 

Hankkeella on tapahtunut 25 työtapaturmaa  eli tapaturmataajuus on 13,2 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti)

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 320 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €. Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 54% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

Raitiotieallianssin viestintä on julkaissut lähes 800  tiedotetta.

 

 

 

Tilanne: kesäkuu 2020