Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla. Hatanpään valtatien raitiotie rakennetaan osana keskustan lohkoa.

 

Työt etenevät suunnitellusti. Hankkeen töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata myös Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Projektiaikaa on kulunut 67%.

 

Valmiusaste on 78%.

 

Laskutus on 71% rakennusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Kaksoisraidetta on rakennettu 14 204   metriä.

Kaksoisraidetta tulee kaikkiaan 15 kilometriä ja lisäksi varikolle rakennetaan raidetta noin 4 kilometriä.

 

Raitiotiereitillä rakennetaan kymmenen uutta siltaa ja muokataan  seitsemää siltaa.

Silloista on valmiina 13 ja 4 siltaa on parhaillaan rakenteilla.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmiina on 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty 3200 henkilöä, joista ulkomaalaisia 190 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 400 henkilöä.

 

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja on

1 660 841 tuntia eli noin 1038 henkilötyövuotta 

(lokakuu 2019)

 

Hankkeella on tapahtunut 21 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 12,6(työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

(lokakuu 2019)

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 320 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 54% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on julkaissut  700  tiedotetta.

 

 

 

 

Tilanne: joulukuu 2019